Loading...

Κατηγορίες

Κυριακή 06 Μάρ 2016
Το παραλιακό τμήμα του Δερβενίου Κορινθίας  βρίσκεται σε κίνδυνο
Κλίκ για μεγέθυνση
Το παραλιακό τμήμα του Δερβενίου Κορινθίας  βρίσκεται σε κίνδυνοΤο παραλιακό τμήμα του Δερβενίου Κορινθίας  βρίσκεται σε κίνδυνο

 

 

Ρεπορτάζ Β. Αντωνίου

 

Ο κ. Αθανάσιος Μαραμαθάς κάτοικος Δερβενίου ιζηματολόγος, ωκεανογράφος στο επάγγελμα κατά δήλωσή του, με παρέμβασή του στην ημερίδα επισημαίνει ότι η παραλία του Δερβενίου βρίσκεται σε κίνδυνο αναφέροντας μεταξύ άλλων:

 

«Το Δερβένι είναι κτισμένο πάνω σε κροκαλοπαγή πετρώματα (αποτελούνται από χαλίκια και χαλαρό συνδετικό υλικό από άργιλο) που παίζουν θεμελιώδη ρόλο για την παραλία του. Μέσα από τα κροκαλοπαγή διέρχεται υπόγειο νερό το οποίο εκμεταλλεύονταν παλαιότερα οι κάτοικοι με τα πηγάδια. Σχεδόν όλα τα σπίτια του Δερβενίου έχουν πηγάδια, τα οποία τώρα πάρα πολλά έχουν γίνει βόθροι και τα υπόλοιπα έχουν εγκαταλειφθεί. Το υπόγειο νερό δεν μένει στάσιμο αλλά πέφτει στη θάλασσα. Ο υδροφόρος ορίζοντας μερικές φορές παίζει κι’ αυτός ρόλο στην καταστροφή της παραλίας.

Η παραλία του Δερβενίου δεν σχηματίζεται από φερτά υλικά, αλλά επί τόπου από τα κροκαλοπαγή πετρώματα όταν η δράση της θάλασσας μετατρέπει την κροκάλα σε χαλίκι απομακρύνοντας το συνδετικό αργιλώδη ιστό. Η παραλία συνεχώς σχηματίζεται και δεν κινδυνεύει υπό φυσικές συνθήκες από εξαφάνιση.

Σε κάθε παραλία υπάρχουν παράγοντας ευμενείς που την αυξάνουν και δυσμενείς που τείνουν να την καταστρέψουν. Όταν υπάρχει ισορροπία μεταξύ δυσμενών και ευμενών παραγόντων η παραλία διατηρείται. Η ισορροπία υπήρχε στο Δερβένι μέχρι πριν από 25 χρόνια.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα κύματα του Κ.Κ. είναι πολλές φορές μεγάλα. Από το υποθαλάσσιο πρανές, έχουμε αφαίρεση υλικού λόγω της ενέργειας των κυμάτων. Έτσι το απότομο πρανές λόγω των ρηγμάτων , γίνεται πιο απότομο και ασταθές. Το υλικό που απομακρύνεται αντικαθίσταται από τις φερτές ύλες του Ζαχολίτικου ποταμού. Η παραλία στο δερβένι έχει μεγάλη σχέση με το ποτάμι. Οι φερτές ύλες του Ζαχολίτικου ποταμού τροφοδοτούν την παραλία και αντικαθιστούν υλικά που φεύγουν από τα κύματα.

Εδώ και κάποια χρόνια λόγω των παρεμβάσεων που έγιναν, το υλικό που απομακρύνεται από την παραλία δεν αποκαθίσταται από τις φερτές ύλες του Ζαχολίτικου ποταμού. Οπότε ανατρέπεται η ισορροπία που προαναφέραμε. Τα κύματα εξακολουθούν να τρώνε το πρανές και αυτό γίνεται πιο απότομο, ασταθές και γίνεται εις βάρος της παραλίας με κατολισθήσεις που συμπληρώνουν τις ολισθήσεις του πρανούς. Εάν δεν αναστραφεί αυτή η διαδικασία τα σπίτια της παραλίας της πρώτης θα εξαφανιστούν ολοσχερώς.

Η καλύτερη προστασία των σπιτιών της πρώτης σειράς από την ενέργεια της θάλασσας είναι η ύπαρξη της παραλίας.

Τι είχε συμβεί στο Δερβένι του 2012;

Υπήρξε μια πολύ γρήγορη και ακαριαία καταστροφή της παραλίας. Είχαμε ακαριαία μαζική μεταφορά υλικού από το πρανές, που έφυγε προς τα χαμηλά, με ταυτόχρονη εξαφάνιση της παραλίας.

Η υποθαλάσσια κατολίσθηση του 2012 μπορεί να επαναληφθεί στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο σημείο της ακτής. Αν το υποθαλάσσιο πρανές αποκτήσει μεγάλη κλίση και γίνει εξαιρετικά ασταθές, είναι δυνατόν το φαινόμενο να επαναληφθεί και χωρίς να έχει γίνει μεγάλη βροχόπτωση.

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκα στα σπίτια της παραλίας, που δημιουργήθηκαν από την υποθαλάσσια κατολίσθηση το 2012, κατασκευάστηκε πασσαλότοιχος προστασίας ο οποίος δεν έφτασε σε σταθερό βραχώδες έδαφος. Για την υποβοήθηση της κατασκευής, δημιουργήθηκε δρόμος με μπάζωμα της ακτής. Ο δρόμος στην πράξη λειτουργεί σαν πρόβολος, εμποδίζοντας την προς ανατολάς κίνηση φερτών υλικών της παραλίας εντείνοντας το πρόβλημα στο προς ανατολάς τμήμα της ακτής.

Τα μπάζα αυτά του υποβοηθητικού δρόμου, θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί με το πέρας των έργων. Σήμερα είναι ακόμα εκεί. Εξ αιτίας αυτ΄ων των μπάζων έφυγε υλικό της παραλίας και πήγε προς την ανατολική πλευρά της παραλίας.

Ολόκληρη η παραλία του Δερβενίου κινδυνεύει να εξαφανιστεί!

Ο πασαλότοιχος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο εάν ο πασαλότοιχος αναπτυχθεί σε μεγάλο τμήμα της παραλίας να αποβεί επικίνδυνος με το να εμποδίζει την μεταφορά υλικών στα κατάντη του υποθαλάσσιου πρανούς. Αυτή η περίπτωση σε συνδυασμό με τις φερτές ύλες του ποταμού να δημιουργήσει νέα μεγάλη κατολίσθηση που θα παρασύρει και το πασαλότοιχο με συνέπεια πολλά σπίτια της πρώτης σειράς στην παραλία θα καταστραφούν.

Ανεξάρτητα το αν θα γίνει ή πότε θα γίνει αυτό το καταστροφικό φαινόμενο, θα καταστραφεί η παραλία και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδημιουργηθεί.

Αν εξαφανιστεί η παραλία τότε θα καταστρέφονται σπίτια, θα γίνονται έργα προστασίας, εναλλασσόμενα σε έναν ατέρμονα κύκλο.

 

Τι σταματά τις φερτές ύλες του ποταμού;

Η κατασκευή του πάρκιν στις εκβολές του ποταμού πριν από 25 χρόνια, εμπόδιζε την μεταφορά μέρους των υλικών του ποταμού που με τους Βόρειους ανέμους τροφοδοτούσε τις προς δυσμάς παραλία.

Για τη διάβρωση της πλατείας κατασκευάστηκαν πρόβολοι. Μετά την κατασκευή των προβόλων η τροφοδοσία από τους προβόλους και κάτω από το ποτάμι παρεμποδίζεται ολοσχερώς και η παραλία παραμένει απροστάτευτη.

Ξεκινάμε με την κατασκευή του πάρκινγκ που δημιούργησε το πρόβλημα, στη συνέχεια το πρόβλημα που δημιούργησε το έργο , το αντιμετωπίζουμε με ένα άλλο έργο τους προβόλους. Το έργο των προβόλων ξαναδημιούργησε πρόβλημα μετά από την κατολίσθηση του 2012 που αντιμετωπίστηκε με την εκτέλεση νέου έργου τον πασαλότοιχο.

Μετά από παρέμβαση των κατοίκων η Ανεξάρτητη Αρχή Ελεγκτών Περιβάλλοντος ήρθε στο Δερβένι και διαπίστωσε παρατυπίες και στα τρία έργα. Το πάρκιγνκ έγινε εντελώς στον αέρα (ούτε άδεια, ούτε σχετικές μελέτες), παρατυπίες στην κατασκευή των προβόλων, παρατυπίες και στην κατασκευή του πασαλότοιχου ( χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) . Το έργο του πασαλότοιχου εντάχθηκε σε ένα γενικό έργο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των καθιζήσεων του παραλιακού δρόμου, βασιζόμενο σε μια γενική μελάτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται ειδική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το πώς θα επηρεάσει αυτός ο πασαλότοιχος τις παραλίες. Και για τα τρία έργα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελεγκτών Περιβάλλοντος έχει καλέσει σε απολογία το Δήμο Ξυλοκάστρου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η υπόθεση για το Δήμο έχει τελεσιδικήσει καθώς δεν κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα με αποτέλεσμα να υπάρξει καταδίκη.

Αεροφωτογραφία στα μέσα της δεκαετίας το 60 όπου φαίνεται η παραλία χωρίς τις παρεμβάσεις. Το ποτάμι ρέει ελεύθερο, έχει τις εκβολές του και στην μεριά της πλατείας υπάρχει παραλία, αλλά και παραλία προς τη μεριά της Λυγιάς.

Συμπεράσματα

Λόγω των παρελθόντων παρεμβάσεων το ισοζύγιο ιζημάτων στα υποθαλάσσια πρανή έχει ανατραπεί με αποτέλεσμα τη μεταβολή της κλίσης των και την πρόκληση μικρο-ολισθήσεων και μικρών ακαριαίων κατολισθήσεων που καταστρέφουν την παραλία. Το φαινόμενο φαίνεται να προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ενώ τα έργα που γίνονται για την προστασία των σπιτιών ήδη έχουν προβλήματα λόγω της κατολίσθησης που έγινε το 2012. Εντείνεται το πρόβλήμα στην ακτή προς τα ανατολικά τη. Αν τελικά η παραλία αφεθεί να καταστραφεί δεν πρόκειται να ξαναδημιουργηθεί.

Προτάσεις

1. Να απομακρυνθούν άμεσα τα εγκαταλελειμμένα μπάζα και να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη συνέχισης του πασαλότοιχου προς τα ανατολικά

2. Να γίνει τεχνητή αναπλήρωση της παραλίας με τη μεταφορά κατάλληλου υλικού από το ανάντη ευρισκόμενο κροκαλοπαγές προκειμένου να προστατευθούν τα σπίτια που κινδυνεύουν. Θα πρέπει να γίνει πλήρης συνδυασμένη, γεωλογική, υδρολογική και ωκεανογραφική μελέτη σε όλο το μήκος της παραλίας του Δερβενίου. Μέχρι τώρα έχουν γίνει ακτομηχανικές μελέτες για σημεία αυτής της παραλίας μόνο όπου έχουν γίνει έργα που θα πρέπει να περιλαμβάνει: υποθαλάσια χαρτογράφιση, πλήρη μελέτη κυματισμού και ρευμάτων, κλιματική μελέτη κυρίως όσον αφορά τους ανέμους, ιζηματολογική μελέτη με έμφαση στην μετακίνηση ιζημάτων λόγω ρευμάτων και κυματισμού, υδρολογική μελέτη του Ζαχολίτικου ποταμού και κίνηση στερεοπαροχής, γεωλογική της παράκτιας ζώνης. Η μελέτη θα πρέπει να καταλήξει με σαφήνεια στην συμπεριφορά των ιζημάτων στο υποθαλάσσιο πρανές και να διερευνήσει προσεκτικά πως οι παρεμβάσεις στο Ζαχολίτικο ποταμό το επηρεάζουν. Μετά και την τελεσίδικη απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελεγκτών Περιβάλλοντος για το παράνομο της δημιουργίας του πάρκινγκ στις εκβολές του Ζαχολίτικου ποταμού, θα πρέπει το συγκεκριμένο έργο να καταστραφεί και να μεταφερθεί σε άλλη θέση, ώστε να αφεθεί το ποτάμι να ξαναδημιουργήσει τις εκβολές του. Σε δεύτερο χρόνο και ανάλογα με την πρόοδο αλλά με δημιουργία παραλία προς τη μεριά της πλατείας θα πρέπει να καταστραφούν και οι πρόβολοι. Ο πασαλότοιχος δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταστραφεί διότι οι εργασίες καταστροφής του εκτός του ότι θα κοστίσουν ακριβά ενδεχομένως να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην παραλία. Δεν πρέπει όμως να επεκταθεί σε νέα πλευρά.».

 

 

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου