Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 18 Μάρ 2016
Καταγγελία για αυθαίρετα στις εγκαταστάσεις βωξίτη (S&B – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΜΙΝ) δίπλα στο λιμάνι των Δελφών και έκδοση άδειας λειτουργίας με ελλιπή στοιχεία
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Ένας από τους λόγους που ισχυριστήκαμε από το 2011 ότι οι εγκαταστάσεις βωξίτη συμφερόντων Οδυσσέα Κυριακόπουλου (πρώην ιδιοκτησίας S&B τις οποίες αγοράζει σήμερα η ΕΛΜΙΝ) στο λιμάνι των Δελφών, είναι παράνομες, άρα και η άδεια λειτουργίας που δόθηκε το 2013 άκυρη (αναλυτικότερα στο Αρ.Πρ.12/25-2-16 έγγραφό μας), είναι η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών (ανεξάρτητα της κατάφορης καταπάτησης του Δελφικού Τοπίου για το οποίο θα λάβετε νέα επιστολή) και η έλλειψη ακόμα και τυπικών δικαιολογητικών άκρως απαραίτητων σύμφωνα με την Νομοθεσία για κάθε αδειοδότηση.

 

Η Δ/ση Περιβάλλοντος Φωκίδας έλεγξε την ΜΠΕ που κατατέθηκε το 2011 για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων και κατέθεσε πρώτο έγγραφο στις 19-9-2011 (συν.1 από δημοσίευμα) με παρατηρήσεις και αιτήματα για προβλεπόμενα στοιχεία που δεν υπήρχαν στην αίτηση. Το έγγραφο αυτό:

 

α) Στην παρ.2 ζητά επικαιροποιημένο διάγραμμα κάλυψης των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (εγκύκλιος 98 22-12-1989) του ΥΠΕΧΩΔΕ, με όλες οι κατασκευές και τις εγκαταστάσεις καθώς και η αντιστοίχιση τους με τις οικοδομικές άδειες.

 

β) Στην παρ.3 ζητά στοιχεία για το πώς λειτουργούν οι λίμνες καθίζησης των λυμάτων το χειμώνα που με τις βροχοπτώσεις πρακτικά δεν προλαβαίνει να εξατμιστεί το νερό (όπως ισχυρίζεται στην ΜΠΕ η S&B). Αφορά τις λίμνες που έχουν καταγγελθεί ως μη στεγανές όπως θα έπρεπε και πάνω σε παράνομα μπαζωμένη θάλασσα (λύματα απ’ ευθείας στη θάλασσα) αλλά οι αρμόδιοι έχουν αδιαφορήσει (δες έγγραφό μας με αριθ.11/2016 25-2-2016).

 

γ) Στην παρ.6 και παρ.8 ζητούνται στοιχεία για την μη ρίψη βωξίτη στην θάλασσα και εκπομπής σκόνης στον αέρα (θα αναφερθούμε σε αυτό σε επόμενο έγγραφό μας).

 

Η απάντηση της S&B στην παρ.3 ήταν ότι η φυσική εξάτμιση καλύπτει όλο το χρόνο την παραγωγή λυμάτων και δεν προσκόμισε επικαιροποιημένο διάγραμμα κάλυψης που απαιτούσε η παρ.2 , το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για την ανανέωση κάθε άδειας λειτουργίας. Η απάντηση περιελάμβανε μόνο πίνακα με αναφορά των διάφορων κατασκευών και αντιστοίχηση με αριθμό οικοδομικής άδειας (συν.2).

 

Η Δ/ση Περιβάλλοντος Φωκίδας επανήρθε με το με αριθ.83658/2990/12-10-2011 έγγραφό της (συν.3) όπου κάνει εκ νέου παρατηρήσεις όπως:

 

α)παρ.1 πώς δεν γίνεται αναφορά στον βαθμό όχλησης των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5/-8/2003) .

 

β)παρ.3 πως έχει παρατηρήσει πιθανά αυθαίρετη προσθήκη σε κατασκευή με άδεια από το 1979 και ζητά στοιχεία νομιμότητας .

 

γ)παρ.4 επισημαίνει ότι δεν της προσκομίστηκε το επικαιροποιημένο διάγραμμα κάλυψης που ζήτησε στην πρώτη επιστολή με παρατηρήσεις.

 

δ)παρ.5 επαναφέρει μη απαντημένο ερώτημα της πρώτης επιστολής για την διαχείριση αποβλήτων των πλοίων.

 

Πολλές από τις παρατηρήσεις της Δ/σης Περιβάλλοντος περιλαμβάνονταν στις ενστάσεις που είχαν κατατεθεί κατά της ΜΠΕ από την Δημοτική Παράταξη Πολίτες στο Προσκήνιο, την Κίνηση για την Σωτηρία της Γκιώνας και το Σύλλογο Δελφών Καρτερία (συν.4). Οι προσφεύγοντες είχαν ζητήσει απ’ αρχή ενημέρωση για κάθε επιπλέον στοιχείο που θα προσκόμιζε η S&B. Έχοντας συλλέξει και μελετήσει τα διαθέσιμα στοιχεία σήμερα, επανερχόμαστε, καταγγέλλουμε πως η άδεια έχει δοθεί σκανδαλωδώς, είναι παντελώς και προκλητικά άκυρη και επανακαταθέτουμε τα ακόλουθα:

 

1)Η S&B δεν κατέθεσε ποτέ επικαιροποιημένο διάγραμμα κάλυψης (εγκύκλιος 98 22-12-1989), αναμενόμενο κατ’ εμάς μιας και όπως έχει καταγγελθεί υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εντός των εγκαταστάσεων. Η παράγραφος 3 του δεύτερου εγγράφου της Δ/σης Περιβάλλοντος δεν απαντήθηκε διότι η κατασκευή είναι όντως από τις αυθαίρετες και δεν διαθέτει στοιχεία νομιμότητας.

 

2) Δεν ικανοποιήθηκε η αναφορά στο βαθμό όχλησης των εγκαταστάσεων, αναμενόμενο κατ’ εμάς μιας και εντός Δελφικού Τοπίου στην δυσμενέστερη περίπτωση των κατά καιρούς σχετικών αποφάσεων από το 1981 επιτρέπονται μόνο χαμηλής όχλησης με μόνη εξαίρεση τα ελαιοτριβεία που είναι μεσαία όχληση (αναλυτική αναφορά σε επόμενο έγγραφό μας).

 

3) Δεν απαντήθηκε ποτέ η καταγγελία ότι οι λίμνες καθίζησης και εξάτμισης των λυμάτων δεν είναι στεγανές που απαντά στο ερώτημα τι συμβαίνει το χειμώνα με τις βροχές που τα λύματα όχι μόνο δεν εξατμίζονται γρήγορα αλλά οι λίμνες γεμίζουν και με βρόχινο νερό.

 

4) Στα αρχικά σχέδια της ΜΠΕ που κατέθεσε η S&B υπάρχει τοπογραφικό (συν.13.1). Σε αυτό περιλαμβάνετε πινακίδα (συν.13.2) με τα κτίρια των εγκαταστάσεων και με τις οικοδομικές άδειες και αναφορά στους όρους δόμησης πριν την θεσμοθέτηση του Δελφικού Τοπίου το 1981 (Υπ. Ενέργειας Π.Ο. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538 Δ άρθρο 4) σύμφωνα με τις οποίες είναι το μέγιστο ύψος κατασκευών είναι 11 μέτρα. Το κεντρικό κτίριο του νέου εργοστασίου που κατασκευάστηκε το 1985 (εκτός της προκλητικής καταπάτησης του Δελφικού Τοπίου) έχει καταγγελθεί ότι είναι πολύ ψηλότερο από 11 μέτρα, χωρίς καμία απάντηση.

 

5)Η πινακίδα με τα κτίρια και τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες που κατάθεσε η S&B μετά το πρώτο έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος (συν.2) αναφέρει λιγότερα κτίρια από την πινακίδα που αναφέρει η αντίστοιχη πινακίδα του τοπογραφικού που κατατέθηκε αρχικά με την ΜΠΕ (συν.13). Η S&B απέκρυψε (μετά την επισήμανση της έλλειψης Διαγράμματος κάλυψης) αριθμό κτιρίων που έχει κατασκευάσει εντός των εγκαταστάσεων αυτών;

 

Όλα τα παραπάνω έχουν καταγγελθεί από έναν ή περισσότερους φορείς κάθε φορά από την αρχή της δημόσιας συζήτησης κάθε σταδίου σε κάθε βαθμίδα των αρμόδιων αρχών.

 

Αιτούμαστε:

 

1)Να ελέγξετε τους ισχυρισμούς μας 1 και 2 και να μας απαντήσετε εάν ευσταθούν ή να μας στείλετε τα στοιχεία που τους διαψεύδουν.

 

2) Να ελέγξετε τους ισχυρισμούς μας 3 και 4 και να μας απαντήσετε εάν ευσταθούν ή να μας στείλετε τα στοιχεία που τους διαψεύδουν και να εξεταστεί διεξοδικά η νομιμότητα των κτιρίων που απέκρυψε η S&B στον πίνακα σύμφωνα με την παρ.5.

 

Εφόσον έστω και ένας ισχυρισμός από τους 1 ή και 2 ευσταθούν, ή με την ολοκλήρωση των ελέγχων κάποιος από τους 3,4,5 :

 

3)Να ακυρώσετε-ανακαλέσετε άμεσα την ανανέωση άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών. Η σκανδαλώδη απόπειρα «τακτοποίησης αυθαιρέτων» της S&B αποτελεί εμπαιγμό στον Νόμο για την προστασία του Δελφικού Τοπίου (επόμενη επιστολή). Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων δεν περιλαμβάνει και αυθαίρετες χρήσεις. Το ότι έχουν γίνει σχετικές προσφυγές (οι οποίες εκκρεμούν και θα εκκρεμούν απ’ ότι φαίνεται για πολλά χρόνια ακόμα) δεν αποτελεί λόγο μη άμεσης ανάληψης των ευθυνών του παρελθόντος και μη εξασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος από περαιτέρω «βολικά λάθη» που θα επιτρέψουν την εξέλιξη του σκανδάλου.

 

4)Να ενημερώσετε κατεπειγόντως την φερόμενη σήμερα ως αγοράστρια των εγκαταστάσεων αυτών εταιρία ΕΛΜΙΝ για να μην εγείρει μελλοντικά αξιώσεις από τις άκυρες αποφάσεις της Πολιτείας.

 

5)Να διερευνήσετε και να μας ενημερώσετε για τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων που ως υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης είχαν την κατά το νόμο ευθύνη να έχουν ληφθεί υπόψη η σχετικές καταγγελίες από το 2011.

 

6)Να κάνετε πλήρη έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και πιθανής σκοπιμότητας των σχετικών «λαθών» και «παραλήψεων» , ή στην καλύτερη περίπτωση (για αυτούς) έλεγχο ικανότητας να κατέχουν θέση στο Δημόσιο, για όλους τους εμπλεκόμενους στο προηγούμενο αιτήματα (5). Εφόσον προκύπτουν λόγοι, επιβολή όλων των διοικητικών ή και ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε όλους τους εμπλεκόμενους, αντίστοιχα αυστηρά της κατάστασης που βιώνουν σήμερα όλοι οι Έλληνες εξαιτίας του καταστροφικού αποτελέσματος αυτών των μηχανισμών και συμπεριφορών.

 

7)Να δώσετε ως οι πλέον αρμόδιοι την εντολή στο όποιο αρμόδιο ελεγκτικό σώμα της Ελληνική Πολιτείας τις προαναφερόμενες ενστάσεις (συν.4) να τις αντιπαραθέσουν με την ΜΠΕ την οποία έχουν εγκρίνει τα Υπουργία σας το 2012-2013 και να αποφανθείτε για τις καταγγελίες που έχετε από το 2010 για συστηματική κατάθεση και έγκριση φαιδρών και απαράδεκτων ΜΠΕ της εξόρυξης βωξίτη στην Φωκίδα.

 

8)Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως το συντομότερο δυνατό στα αιτήματά μας ή για τις ενέργειές σας προκειμένου να απαντηθούν όσα απαιτούν περισσότερο χρόνο (προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους).

 

Με την πεποίθηση ότι προσφέρουμε συγκεκριμένα και αξιοποιήσιμα στοιχεία στον δύσκολο αγώνα σας, στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

 

Written on 03 Μάρτιος 2016.

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου