Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 17 Ιούν 2016
ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρωματικών φυτών - φαρμακευτικών φυτών –καρπών – κλώνων – θάμνων -φρυγάνων- ποών
Κλίκ για μεγέθυνση

«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
12. Την αναγκαιότητα προστασίας ή ελέγχου ορισμένων αρωματικών – φαρμακευτικών
φυτών, καρπών, κλώνων, θάμνων, φρυγάνων, ποών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου
Αιγίου και συγκεκριμένα: Oρχιδέες, Λίλιουμ (Lillium chalcedonicum), Aχιλλέα (Achillea
spp.), Θυμάρι (Coridothymus capitatus), Mελισσόχορτο (Melissa officinalis), Mέντα
(Mentha spp.), Ρίγανη (Origanum vulgare s.l.), Σιδερίτης ή τσάϊ του βουνού
(Sideritis clandestina ssp. peloponnesiaca), Σκορπίδι (Asplenium ceterach),
Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum), Φασκόμηλο (Salvia fruticosa), Σαμπούκος
(Sambucus nigra), Κράταιγος (Crataegus spp.) και Aγριοτριανταφυλλιάς (Rosa
spp.) δεδομένης της αυξημένης εμπορευματοποίησης, της κατάχρησης και της ανεξέλεγκτης
συλλογής τους με υπαρκτό τον κίνδυνο εξαφάνισης αυτών.

Την 74219/2737/3-7-2013 εγκριτική Απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Αχαΐας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Απαγορεύεται η εκρίζωση παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού
αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου ή
θάμνου, φρυγάνου ή πόας.
2. Απαγορεύεται η συλλογή των φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών και
Λίλιουμ, είτε υπέργειων τμημάτων ή και βολβών τους.
3. Απαγορεύεται η υλοτομία, συλλογή, απόληψη και μεταφορά οιουδήποτε
δασικού είδους για μεταφύτευση όπως και εμπορία σκαλιστών κατασκευών.
4. Επιτρέπεται μόνο με μερική κοπή του στελέχους, η συλλογή και μεταφορά την
εποχή της πλήρους ανθοφορίας – ωρίμανσης, των ανθοφόρων βλαστών και φύλλων
των ειδών Aχιλλέα (Achillea spp.), Mελισσόχορτο (Melissa officinalis), Θυμάρι
(Coridothymus capitatus), Mέντα (Mentha spp.), Σκορπίδι (Asplenium
ceterach), Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum), Φασκόμηλο (Salvia
fruticosa), Σαμπούκος (Sambucus nigra) και Κράταιγου (Crataegus spp.). Η
επιτρεπόμενη ποσότητα ανά άτομο, των προαναφερθέντων ειδών ανέρχεται σε δύο (2)
κιλά ανά είδος κατ΄έτος.
5. Επιτρέπεται με μερική κοπή του ανθοφόρου στελέχους και με ειδικά κοπτικά
εργαλεία, η συλλογή την εποχή της πλήρους ανθοφορίας – ωρίμανσης, του αυτοφυούς
είδους «Σιδερίτης ή τσάϊ του βουνού» (Sideritis clandestina ssp.
peloponnesiaca), μόνο κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως και
31η Αυγούστου εκάστου έτους (εξαιρουμένων των Κυριακών και των
αργιών). Η συλλογή και μεταφορά του παραπάνω είδους επιτρέπεται μόνον
για κάλυψη ατομικών-οικογενειακών αναγκών και αποκλειστικά από τους
κατοίκους (μόνιμοι και διπλοκάτοικοι) των τοπικών κοινοτήτων όπου
υπάρχουν οι βιότοποι συλλογής του. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα ανά άτομο
ορίζεται σε τρία (3) κιλά κατά έτος. Τονίζεται ότι η εκρίζωση του είδους αυτού
απαγορεύεται αυστηρώς.
6. Επιτρέπεται μόνο με μερική κοπή του ανθοφόρου στελέχους (μέχρι το μέγιστο
10cm από το έδαφος), η συλλογή και μεταφορά την εποχή της πλήρους ανθοφορίας –
ωρίμανσης, του αυτοφυούς είδους «Ρίγανη» (Origanum vulgare), μόνο κατά το
χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και 31η Αυγούστου εκάστου έτους
(εξαιρουμένων των Κυριακών και των αργιών). Η συλλογή του παραπάνω
είδους επιτρέπεται μόνον για κάλυψη ατομικών-οικογενειακών αναγκών και

αποκλειστικά από τους κατοίκους (μόνιμοι και διπλοκάτοικοι) των τοπικών
κοινοτήτων όπου υπάρχουν οι βιότοποι συλλογής του. Η μέγιστη επιτρεπόμενη
ποσότητα ανά άτομο ορίζεται σε τρία (3) κιλά κατά έτος. Τονίζεται ότι η εκρίζωση του
είδους αυτού απαγορεύεται αυστηρώς.
7. Επιτρέπεται η συλλογή (κατά την περίοδο ωρίμανσης, εξαιρουμένων των
Κυριακών και των αργιών) αγρίων εδωδίμων καρπών ή καρπών φαρμακευτικής
χρήσης, (άνευ κλάδευσης των εν λόγω δένδρων ή θάμνων). Η επιτρεπόμενη ποσότητα
ανά άτομο, ανέρχεται σε δύο (2) κιλά κατ΄έτος.
Γενικοί όροι:
1. Η παρούσα Δ.Α.Δ ισχύει για όλες τις εκτάσεις επικράτειας Δασαρχείου Αιγίου.
2.Όπου στη παρούσα αναγράφεται βάρος αυτό αφορά σε κιλά χλωρού
φρεσκοκομμένου φυτού.
Οι μη συμμορφούμενοι και οι ηθικοί αυτουργοί, διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, ήτοι άρθρα: 268 (παράγραφος 3), 287 (παράγραφος 22), του
Νομικού Διατάγματος 86 / 1969. Τα προϊόντα που έκνομα υλοτομήθηκαν, αποκόπηκαν,
συλλέχτηκαν ή κατασκευάστηκαν, κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Νομικού
Διατάγματος 86 / 1969.
Η παρούσα απόφαση, ισχύει για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών ή μέχρι
επόμενης τροποποίησής της και άρχεται από τη δημοσίευσή της. Η εφαρμογή της
ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στην Ελληνική Αστυνομία καθώς και στους δημοτικούς
υπαλλήλους του δήμου Αιγιαλείας. Η τήρησή της επαφίεται σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Ο Δασάρχης Αιγίου α.α.
Δρ. Γεώργιος Χρονόπουλος
Δασολόγος

Συνημμενο το αρχειο

Σχετικά Αρχεία

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου