Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 06 Σεπ 2023
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή τριών Σύρων προσφύγων κατά του Frontex
Κλίκ για μεγέθυνση


 
Είχαν καταγγείλει επαναπροώθησή τους από την Ελλάδα στην Τουρκία και ζητούσαν αποζημίωση. Το Δικαστήριο πετάει το μπαλάκι στην Ελλάδα βγάζοντας αναρμόδιο τον Frontex.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή τριών Σύρων προσφύγων κατά του Frontex. Οι τρεις προσφεύγοντες είχαν επαναπροωθηθεί στην Τουρκία και ζητούσαν την επιδίκαση αποζημίωσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέλεξε να... νίψει τας χείρας του, κρίνοντας τον Frontex αναρμόδιο και ρίχνει το μπαλάκι στην Ελλάδα.

«Δεδομένου ότι ο Frontex δεν έχει αρμοδιότητα προς εκτίμηση του βασίμου των αποφάσεων επιστροφής ούτε προς εξέταση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του οργανισμού αυτού της Ένωσης για ενδεχόμενη περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που επήλθαν λόγω επαναπροώθησης στην Τουρκία».

Η απόφαση ήδη έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του καθηγητή Δικαίου στο Royal Holloway Law and Criminology, Στηβ Πίρς.

 

«Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την αγωγή αποζημίωσης κατά του Frontex για τις επαναπροωθήσεις – δίνει στον Frontex το ακαταλόγιστο για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεών του να μην συνδράμει σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πρόσφυγες μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο της ΕΕ», προτείνει.

«Η απόφαση φαίνεται να αγνοεί τη νομολογία σχετικά με την από κοινού ευθύνη μεταξύ κρατών μελών και φορέων της ΕΕ. Επίσης, είναι άσχετο το γεγονός ότι ο Frontex δεν αποφασίζει επίσημα για επιστροφές ή αιτήσεις ασύλου: το ζήτημα είναι αν παραβίασε τις υποχρεώσεις του να μην συνδράμει σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπληρώνει.


Το ιστορικό

Το 2016, μεγάλος αριθμός Σύρων προσφύγων έφθασε στη Μήλο. Μετά τη μεταφορά τους στη Λέρο, οι ενάγοντες -μεταξύ άλλων- εξέφρασαν την επιθυμία τους να υποβάλουν αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, κατόπιν επιχειρήσεως επιστροφής διεξαχθείσας από κοινού από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και την Ελλάδα, τα πρόσωπα αυτά μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Από εκεί μετέβησαν στο Ιράκ, όπου διαμένουν έκτοτε.

Δεδομένου ότι οι καταγγελίες τις οποίες υπέβαλαν στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων του Frontex σχετικά με την επαναπροώθησή τους στην Τουρκία δεν τελεσφόρησαν, τα ίδια πρόσωπα άσκησαν αγωγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την επιδίκαση αποζημιώσεως. Συγκεκριμένα, ζητούσαν ποσό άνω των 96 000 ευρώ για περιουσιακή ζημία και ποσό 40 000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με αιτία τη φερόμενη ως παράνομη συμπεριφορά του Frontex πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιχείρηση επιστροφής.

Κατά τους ενάγοντες, αν ο Frontex δεν είχε παραβεί τις υποχρεώσεις του στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με την επιχείρηση επιστροφής, οι ίδιοι δεν θα είχαν επαναπροωθηθεί παρανόμως στην Τουρκία και δεν θα είχαν στερηθεί τη διεθνή προστασία την οποία δικαιούνταν, λαμβανομένων υπόψη τόσο της ιθαγένειάς τους όσο και της κατάστασης στη Συρία κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο Frontex παραβίασε, μεταξύ άλλων, την αρχή της μη επαναπροώθησης, την απαγόρευση των ομαδικών απελάσεων και την απαγόρευση της εξευτελιστικής μεταχείρισης, προσέβαλε δε το δικαίωμα σε αναγνώριση ασύλου, τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα χρηστής διοικήσεως και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή.

«Αναφορικά με τις επιχειρήσεις επιστροφής, αποκλειστικό καθήκον του Frontex είναι να παρέχει τεχνική και λειτουργική υποστήριξη στα κράτη μέλη. Αντιθέτως, τα κράτη μέλη είναι τα μόνα αρμόδια να εκτιμούν το βάσιμο των αποφάσεων επιστροφής και να εξετάζουν τις αιτήσεις για παροχή διεθνούς προστασίας. Επομένως, κακώς οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι, αν δεν είχε υποπέσει ο Frontex στις προβαλλόμενες παραβάσεις, οι ίδιοι δεν θα είχαν επαναπροωθηθεί παρανόμως στην Τουρκία και δεν θα είχαν υποστεί περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη, διότι θα τους είχε αναγνωριστεί η ζητούμενη διεθνής προστασία λόγω της κατάστασης στη Συρία», σημειώνει το Γενικό Δικαστήριο.


πηγή:  https://www.efsyn.gr

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου