Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 01 Αύγ 2017
«Αέριον γέλιου» ή αέριον για γέλια;;
Κλίκ για μεγέθυνση

 

του Μιχαήλ Στρατουδάκη

 

Μετά τον άμεσον κίνδυνον που διέτρεξε τουρίστρια και μετεφέρθη στο νοσοκομείον, ήλθε στην επιφάνειαν ή χρήση αερίου το οποίον προκαλεί ευφορίαν! Ακούσθηκε από τους δημοσιογράφους που περιέγραφαν το περιστατικόν ότι το αέριον αυτό κυκλοφορεί νομίμως. Μετά από ολίγες ημέρες και συνεπεία άλλων περιστατικών, ανεφέρθη ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του. Τι ισχύει;;

Πρόκειται για το υποξείδιον του αζώτου ή πρωτοξείδιον του αζώτου, περισσότερον γνωστόν και ως αέριον του γέλιου, ιλαρυντικόν αέριον. Σε θερμοκρασία δωματίου είναι άχρωμον, μη-εύφλεκτον, με ελαφρώς γλυκιάν μυρωδιάν και γεύση. Είναι αναλγητικόν. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για διασκέδαση, μάλλον παράνομην και ύποπτην.

Και κάποιοι στην Αρχαίαν Ελλάδα διασκέδαζαν με αέριον. Πρόκειται γι’ αυτό; Όχι. Εμπεριέχεται στην λέξη «τσιληπουρδώ», η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα ολίγον αλλαγμένη από την αρχικήν «σιληπορδέω», (απαρέμφατον, σιληπορδείν, σιληπορδήσαι), η οποία σημαίνει, πέρδομαι παρουσία ενός ή πολλών δημοσία, προς πρόκληση γέλωτος αλλά και χλευασμού. Χοροπηδώ, σκιρτώ, αισθάνομαι ευφορίαν για την πράξη μου και καταλαμβάνομαι από συνεχή γέλωτα, όσον οι άλλοι απεχθάνονται την πράξη μου αυτήν!! Μεταφορικώς κινούμαι με ιταμότητα, απρεπώς, αναιδώς, αυθαδιάζω, είμαι θρασύς. Συναφή τα ρήματα, Αβρύνομαι = τέρπομαι, χαίρω, ευφραίνομαι αναξαρτήτως αιτίας προκλήσεως της ευφορίας. Στρηνιώ = εκβάλλω, τραχείαν, σφοδρήν, οξείαν και διαπεραστικήν κραυγήν, έχω παραφοράν επιθυμιών και χαίρω πάρα πολύ, στρήνος =παράφορος. Χλιδαίνω, ζω μαλθακήν ζωήν, τρυφυλήν, άσωτην, συνεχώς χαίρω και γελώ.

Η σιληπορδία στην αρχαιότητα δεν ήταν μεμονωμένη πράξη, αλλά πολλάκις ομαδική με ακράτειαν γέλωτος και χοροπηδημάτων εν μέση οδώ!!! Πηγή δε συνεχών «αερίων για γέλια» ήταν η κατανάλωση κυάμων, κάτι που έπρατταν πρωταίρως, οι σιληπορδούντες!

Η περίπτωση αυτή σήμερα έχει αποτραπεί. Πρέπει δε να αποτραπεί αμέσως και η παντί τρόπω διάθεση του υποξειδίου του αζώτου. Στους χώρους που χρησιμοποιείται, μέσα σε πλαστικές μπάλες, από τις οποίες εισπνέεται, η προκαλουμένη ευφορία είναι υπέρμετρος με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Κατά κόρον πόσις αλκοόλ, πράξεις και κινήσεις ασυναίσθητες, διαβήματα άκρως επικίνδυνα για τον ίδιον και τους περί αυτόν. Η απόλυτη απαγόρευσή του πρέπει να είναι άμεση. Αν διαχέεται ελευθέρως, είναι πιθανόν, αργότερα, να χρησιμοποιηθεί ως μέσον ατελευτήτων χειροκροτημάτων σε προεκλογικές συγκεντρώσεις λόγω της απέδητης ευφορίας που προκαλεί, κάτι που κατά βάση δεν είναι ασφαλής ένδειξη της αγνότητος και του εύρους αποδοχής των ομιλητών, καθότι «με τις πορδές δεν βάφονται αυγά». Ή μήπως «θα βάφονται»;;;

 

 

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου