Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 23 Νοέ 2012

 

 

Οι άνθρωποι, προκειμένου να ριζώσουν και να σταδιοδρο¬μήσουν εκεί που γεννήθηκαν έχουν μόνο μία επιλογή. Να αξιο¬ποιήσουν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου τους. Αυτή η αξιοποίηση ΔΕΝ είναι εύκολη. Ιδιαίτερα σήμερα που τα συγκριτι¬κά πλεονεκτήματα συγκλίνουν από τόπο σε τόπο και από χώρα σε χώρα και τα προϊόντα που παράγονται μπορούν να γίνουν γνωστά σ'όλα τα μήκη και πλάτη της Γής, με ταχύτητα INTERNET και με όλα τα χαρακτηριστικά τους. Βάρος, συσκευασία, καταναλωσιμότητα, τιμές κ.λ.π.

Είναι διαπιστωμένο, ότι οι άνθρωποι που δεν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, υποχρεώνονται, σιγά-σιγά, να εγκαταλεί¬ψουν τον τόπο γέννησης τους και οδηγούνται, όχι απλώς στη δια¬σπορά, αλλά στην παγκόσμια διασπορά.

Αυτό ακριβώς συνέβη με τους κατοίκους του Φενεού. Ενώ είχαν συγκριτικά πλεονε¬κτήματα για αξιοποίηση αυτό δεν έγινε. Οι λόγοι μπορούν να συ¬νοψιστούν ως εξής:

 

Η κτηνοτροφία δεν είχε την απαιτούμενη επιστημονική στήρι¬ξη που είχαν οι κτηνοτρόφοι των Ευρωπαϊκών χωρών. Θα ήταν προτιμότερο οι Έλληνες κτηνοτρόφοι και γενικότερα οι Έλληνες αγρότες να είχαν την επιστημονική στήριξη των Ευρωπαίων συνα¬δέλφων τους παρά τις « αμαρτωλές» επιδοτήσεις

Έπειτα απ' αυτή την εισαγωγή έρχομαι στην ορεινή Κορινθία. Εδώ οι κτηνοτρόφοι την έννοια του αγροοικονομολόγου την α¬γνοούν.

Ο αυτοσχεδιασμός εκ μέρους τους έχει παραδοσιακό χα¬ρακτήρα και η παραγωγικότητα τους σχεδόν είναι στάσιμη τα τε¬λευταία 50 χρόνια. Ο δε όγκος παραγωγής συνεχώς μειώνεται και ο απλός κόσμος συμπεραίνει:

η κτηνοτροφία στο Φενεό πεθαί¬νει...

Όμως αυτό το συμπέρασμα θα πρέπει ν' αφυπνίσει συνειδή¬σεις. Όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας αλλά κυρίως αυτών που α¬γαπούν την πρόοδο, την ευημερία και μι¬σούν τη μιζέρια, τη φτώχεια, τη μετανάστευση.

 

Πέρα απ' την κτηνοτροφία ο Ορεινός Όγκος της Ζήριας-Χελμού εί¬ναι πάμπλουτος σε ευκαιρίες. Όμως οι ευκαιρίες προσφέρονται σε ανθρώπους με επιχειρηματικότητα. Και αυτοί ακριβώς οι Φενεάτες έ¬χουν εγκαταλείψει το Νομό. Μερικοί απ' αυτούς έχουν κυριολεκτι¬κά πρωτεύσει σε πανελλήνια κλίμακα και κάποιοι βρίσκονται ανά-μεσα στους καλλίτερους Επιχειρηματίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι που ανήκουν στο χώρο των μικρομεσαίων.

Αυτοί οι επιχειρηματίες, μεγάλοι, μεσαίοι και μικροί, κατά κανόνα μετανάστες (ετεροδημότες και όχι μόνο) αποτελούν τη Χρυσή Εφεδρεία για τον Φενεό. Η ευθύνη για την προσέλκυσή τους ανήκει, σχεδόν αποκλειστικά σ' αυτή τη φάση, στη νέα Δημοτική αρχή. Σ' αυτούς εναπόκειται ο σχεδιασμός και η προσπάθεια για την αφύπνιση των Φενεατών Επιχειρηματιών, όπου Γής.

 

Τονίζουμε με έμφαση δύο πράγματα:

Πρώτον: η υπανάπτυκτη Ελληνική περιφέρεια, άρα και ο Φενεός, έχει το μέλλον της Ελλάδος στα χέρια της.

Δεύτερον: Το εγχείρημα φαντάζει σχεδόν αδύνατο. Όμως ό¬λοι οι μεγάλοι που πέρασαν απ' τη γη και άφησαν τα ίχνη τους, και διδάσκονται στην ιστορία, στη φιλοσοφία και στην οικονομία, μας λένε: «προσπαθήστε να κάνετε αυτά που φαίνονται αδύνατα. Θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε. Όμως όλοι μαζί. Όχι απλώς ενωμένοι αλλά κυρίως αγαπημένοι».

Με τις σκέψεις αυτές κάνω έκκληση στους συμπατριώτες μου Φενεάτες να προσπαθήσουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ν' αξιοποιήσουμε τους ορεινούς όγκους της Κορινθίας.

Μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ το μπο¬ρούμε.

 

Λαλιώτης Ιωάννης

Εκδότης τοπικών εφημερίδων Φενεού

 

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου