Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 24 Δεκ 2013
Εγκρίθηκε από τη διαπαραταξιακή επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού, του νεοφασισμού και της ξενοφοβίας
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Η διαπαραταξιακή επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε με απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού, του νεοφασισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και τον Κώδικα Καλών Πρακτικών και Δεοντολογίας.

Τόσο το Σχέδιο όσο και ο Κώδικας, αποφασίστηκε να τεθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα προς έγκριση και ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Στο Σχέδιο Δράσης, το οποίο και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της ομάδας, διαπιστώνεται πως οι τοπικές αρχές οφείλουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, στην ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού στο πλησιέστερο προς τους πολίτες επίπεδο.

Παράλληλα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα μέλη της ομάδας θα ζητήσουν την εξουσιοδότηση της διαπαραταξιακής επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες που εντάσσονται στους ακόλουθους πυλώνες δράσης:

- Ενσωμάτωση της μάχης κατά του ρατσισμού, νεοφασισμού και της ξενοφοβίας σε όλες τις πολιτικές της Περιφέρειας. Δημιουργία διϋπηρεσιακής ομάδας, η οποία θα προωθήσει αυτή τη διαδικασία και θα εξεταστεί ποια υπηρεσία θα μπορούσε να έχει την αρμοδιότητα μόνιμου ελέγχου. Επιπλέον, θα συνταχθεί Κώδικας Καλών Πρακτικών και Δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει τη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών της Περιφέρειας και αντίστοιχο Δελτίο Αναφοράς Ρατσιστικής Αντιμετώπισης από τις εν λόγω υπηρεσίες.

- Ενίσχυση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας γύρω από την απειλή που ενσωματώνει ο ρατσισμός, ο νεοφασισμός και η ξενοφοβία. Συνεργασία με μέσα ενημέρωσης, θεσμοθέτηση ημερίδας.

- Προώθηση συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και διάφορους τοπικούς φορείς για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας που θα ενισχύσει την αλληλόδραση μεταξύ φορέων του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών και θα συντονίσει την κοινή δράση τους στην κατεύθυνση υλοποίησης των παραπάνω πολιτικών.

- Υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και ομάδων που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα ρατσιστικής αντιμετώπισης.

- Καταγραφή των περιστατικών σε επίπεδο Περιφέρειας. Ίδρυση Παρατηρητηρίου και δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας.

- Εξασφάλιση πόρων για την στήριξη των δράσεων κατά των φαινομένων αυτών και για στήριξη ευπαθών ομάδων.

Όσον αφορά τον Κώδικα Καλών Πρακτικών και Δεοντολογίας αποφασίστηκε να προταθεί για υιοθέτηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καθότι, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο ρατσισμός ενδημεί σε ανησυχητικό βαθμό στην ελληνική κοινωνία και αναζητά πρόσφορο έδαφος, γεγονός που επιτάσσει τη λήψη μέτρων για την ανάσχεσή του και υφέρπει ο κίνδυνος ανάπτυξης ή ανοχής ρατσιστικών περιστατικών ή συμπεριφορών, οι οποίες θα παταχθούν με αποφασιστικότητα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεσμεύεται να αναδείξει τους κινδύνους που ενσωματώνουν ο ρατσισμός, ο νεοφασισμός και η ξενοφοβία μέσω της καλλιέργειας και της προβολής ενός αντιρατσιστικού ήθους ως κύριας παραμέτρου της γενικότερης πολιτικής της Περιφέρειας αλλά και ως βασικής αρχής των ειδικότερων τομέων αρμοδιότητάς της, της διαρκούς επανεξέτασης του ήθους που διέπει τη λειτουργία των υπηρεσιών της, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο αντιρατσισμός δεν αποτελεί απλώς ρητορεία αλλά και καθημερινή πρακτική και της προαγωγής του αντιρατσιστικού ήθους μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους υπαλλήλους της και για όσους συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της.

«Θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα σε αυτή τη μάχη κατά του ρατσισμού. Οι νεοναζιστικές απόψεις δεν έχουν θέση στη Δυτική Ελλάδα και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καρπέτας, ο οποίος κατέληξε: «Δε μένουμε στις απλές διαπιστώσεις. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τους φορείς με πρωτοβουλίες και δράσεις και έτσι να υπάρχει μια κοινή πολιτική για την αντιμετώπιση των θεμάτων βίας και την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων και προσώπων».

Στη συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής της Περιφέρειας συμμετείχαν ως επικεφαλής ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καρπέτας και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων Αριστείδης Μπουχάγιερ (Ζούμε Δυτικά), Θηρεσία Πολίτη (Οικολογική Δυτική Ελλάδα), Παναγιώτης Παπαθεοδωρόπουλος (Δημοκρατική Οικολογική Ανασύνθεση), Ιωάννης Λύχρος (Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας) και Γεωργία Ντάτσικα (Ελπίδα για τη Δυτική Ελλάδα).

 

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου