Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 03 Απρ 2013

 

Απάντηση του Olli Rehn στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

 

 

«Η Επιτροπή δεν έχει προτείνει περικοπές στις δαπάνες για τις πολιτικές που αφορούν άτομα με προβλήματα όρασης», απάντησε ο Επίτροπος Rehn στην ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας να μάθει αν η τρόικα και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σε αυτήν έχουν ζητήσει περικοπές δαπανών στις πολιτικές για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα Κέντρα Εκπαίδευσης κι Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω της καθυστέρησης του διορισμού διοικητή, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστό σχέδιο συγχώνευσής τους. Επιπρόσθετα, προβλήματα έχουν αναφερθεί και για τη λειτουργία της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης, λόγω ελλείψεων προσωπικού. Η Ένωση Τυφλών Β. Ελλάδος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα βήμα για επιπλέον συρρίκνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς δεν υφίστανται οι στρατηγικές και τακτικές επίτευξης του ουσιαστικού σκοπού, που είναι η κοινωνική ανέλιξη του τυφλού ατόμου.

 

Από την απάντηση του Επιτρόπου προκύπτει ότι ούτε η Κομισιόν γνωρίζει τι πόρους του ΕΣΠΑ έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα μέχρι τώρα για την ουσιαστική ένταξη των συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ενώ δεν είναι ενήμερη για κάποιο εθνικό σχέδιο δράσης με στόχους, χρονοδιαγράμματα και εργαλεία εφαρμογής.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

 

«Από την απάντηση του Επιτρόπου επιβεβαιώνεται η αρχική μας εκτίμηση ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν θα υπονόμευαν αλλά αντίθετα θα υποστήριζαν κατηγορίες του πληθυσμού με προβλήματα όρασης. Είναι πλέον σαφές ότι η Ελληνική κυβέρνηση είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνη για τις ενδεχόμενες περικοπές των δαπανών για την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών. Η αξιολόγηση των δομών των υπουργείων με στόχο να καταστεί αποτελεσματικότερη η δημόσια διοίκηση είναι απολύτως απαραίτητη. Βεβαίως αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για περικοπές σε υποδομές όπως το ΚΕΑΤ που έχει προσφέρει σε άτομα με προβλήματα όρασης σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες στην απασχόληση και την κοινωνική ζωή. Το έργο του είναι αξιόλογο και μοναδικό και η προσφορά του στην κοινωνία είναι αναμφισβήτητη, επομένως θα πρέπει να στηριχθεί καταλλήλως. Σε συνεργασία με τη Θεματική Ομάδα ΑμεΑ των Οικολόγων Πράσινων θα διερευνήσουμε το θέμα του ΕΣΠΑ αλλά και το κατά πόσον υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης ικανό να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση των συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης»

 

(Ακολουθούν αυτούσιες η ερώτηση και η απάντηση)

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000836/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

Θέμα: Κίνδυνος παύσης της λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω της καθυστέρησης του διορισμού διοικητή, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστό σχέδιο συγχώνευσής τους από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Η Ένωση Τυφλών Β. Ελλάδος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα βήμα για επιπλέον συρρίκνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς δεν υφίστανται οι στρατηγικές και τακτικές επίτευξης του ουσιαστικού σκοπού, που είναι η κοινωνική ανέλιξη του τυφλού ατόμου. Προσθέτει δε ότι «Αυτό που οφείλει η Πολιτεία να πράξει για την ανάπτυξη του Ιδρύματος και που αποτελεί παράλληλα πάγια θέση του συλλόγου μας είναι η ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων τμημάτων αλλά και η σύσταση νέων, με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες για εκπαίδευση και προστασία των ατόμων με προβλήματα όρασης». Το ΚΕΑΤ προσφέρει σε άτομα με προβλήματα όρασης σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες στην απασχόληση και την κοινωνική ζωή. Το έργο του είναι αξιόλογο και μοναδικό και η προσφορά του στην κοινωνία είναι αναμφισβήτητη. Επιπρόσθετα, προβλήματα έχουν αναφερθεί και για τη λειτουργία της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης, λόγω ελλείψεως προσωπικού .

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει ενημέρωση από το κράτος-μέλος για τις δυσλειτουργίες του ΚΕΑΤ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης;

2. Έχουν ζητήσει η τρόϊκα και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτήν περικοπές δαπανών στις πολιτικές για τα άτομα με προβλήματα όρασης, και, αν ναι, πού;

3. Τι πόρους του ΕΣΠΑ έχει αξιοποιήσει το κράτος-μέλος μέχρι τώρα για την ουσιαστική ένταξη αυτών των συμπολιτών μας στην οικονομική και κοινωνική ζωή;

4. Είναι σε γνώση της κάποιο εθνικό σχέδιο δράσης με στόχους, χρονοδιαγράμματα και εργαλεία εφαρμογής;

5. Τι μέτρα προτίθεται να αναλάβει ώστε να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η λειτουργία υποδομών υποστήριξης των τυφλών πολιτών της Ελλάδας;

EL

E-000836/2013

Απάντηση του κ. Rehn

εξ ονόματος της Επιτροπής

(27.3.2013)

 

 

Οι ελληνικές αρχές διεξάγουν αξιολόγηση των δομών των υπουργείων με στόχο να καταστεί αποτελεσματική η δημόσια διοίκηση. Η εν λόγω αξιολόγηση από τις ελληνικές αρχές αφορά τις λειτουργίες τόσο των υπουργείων όσο και ορισμένων φορέων που τελούν υπό την εποπτεία τους. Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν πρόταση συγχώνευσης των Κέντρων Αποκατάστασης Αθήνας και Θεσσαλονίκης και δεν διαθέτει καμιά πληροφορία σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα στα οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να συλλέξει τις απαιτούμενες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές.

 

Η Επιτροπή δεν έχει προτείνει περικοπές στις δαπάνες για τις πολιτικές που αφορούν άτομα με προβλήματα όρασης.

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2022 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου