Αντικειμενικά μικρός και σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις τεράστιες στεγαστικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, φαίνεται πως θα είναι ο αριθμός των χαμηλότοκων δανείων που θα δοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου». Το ύψος του επιτοκίου θα είναι σίγουρα πολύ χαμηλότερο από το τρέχον αλλά παραμένει εξαρτώμενο από τα αυξανόμενα επιτόκια των τραπεζών, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση «κοκκινίσματος».

Επίσης υποφωτισμένη στα ΜΜΕ είναι η πρόβλεψη της κάλυψης του 10% της αξίας του ακινήτου από ίδιους πόρους, ακόμα και αν αυτή δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Έτσι ενώ το μέτρο επικοινωνείται ως στήριξη των νέων γενικά, σε μεγάλο βαθμό αφορά τους νέους των οποίων οι γονείς μπορούν να εξασφαλίσουν ένα αρχικό κεφάλαιο.

πηγη: https://tvxs.gr