Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 30 Ιούν 2017
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ –Ν.Σταθάκη (αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη)
Κλίκ για μεγέθυνση

 

Οι διατάξεις του Νόμου Σταθάκη (του αναθεωρημένου Ν.3869/2010 ή Νόμου Κατσέλη) που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2018, προστατεύουν αποτελεσματικά την πρώτη κατοικία των πολιτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

 

Συγκεκριμένα, ο Νόμος ορίζει ότι ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη κύρια κατοικία αν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

Α. Εφόσον η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για έναν ενήλικα (ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη σε 220.000 για ζευγάρι, 240.000 για οικογένεια με 1 τέκνο, 260.000 για οικογένεια με δύο τέκνα και 280.000 για οικογένεια με τρία τέκνα)

Και

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή κυμαίνεται μεταξύ 13.906€ και 40.800€ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα ενήλικα: 13.906 ευρώ, ζευγάρι: 23.659 ευρώ και κάθε παιδί: 5.714 ευρώ),

τότε αναδιαρθρώνονται τα δάνεια με βάση τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και του προσφέρεται πλήρης δικαστική κάλυψη.

 

Β. Εφόσον συντρέχουν κάποιες πρόσθετες προϋποθέσεις δηλαδή

Η αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη (ένας ενήλικάς:120χιλ ευρώ, ζευγάρι:160χιλ ευρώ και 20χιλ ανα τέκνο),

και

το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δηλαδή κυμαίνεται από 8.180 έως 24.000 ευρώ (άγαμος: 8.180 ευρώ, ζευγάρι: 13.917 ευρώ και κάθε παιδί: 3.361 ευρώ)

το Δημόσιο καλύπτει έως και το 95% των μηνιαίων καταβολών επι τριετία.

Με βάση αυτές τις διατάξεις η περίοδος αποπληρωμής δύναται να επιμηκυνθεί έως 35 έτη και η συνολική οφειλή να προσαρμοστεί στα επίπεδα της μειωμένης εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του.

Σε κάθε περίπτωση στον προσδιορισμό των δόσεων γίνεται σεβαστό το επίπεδο των Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ) των πολιτών που μηνιαίως προσδιορίζεται σε: 1160 ευρώ για ένα ζευγάρι, 1440 ευρώ για δύο ενήλικες με 1 τέκνο, 1720 ευρώ για δύο ενήλικες με 2 τέκνα, 2000 ευρώ για δύο ενήλικες με 3 τέκνα και 2.280 ευρώ για δύο ενήλικες με 4 τέκνα. Στο παραπάνω επίπεδο των ευλόγων δαπανών δεν υπολογίζεται τυχόν ενοίκιο ή ιατρικές δαπάνες που βαρύνουν όσους αιτούνται. Αυτά τα ποσά προσαυξάνουν τις εύλογες δαπάνες.

Το ύψος των ΕΔΔ προσδιορίζεται κάθε έτος σε ευρώ απο την ΕΛΣΤΑΤ και είναι πολύ υψηλότερο από το επίπεδο της φτώχειας (με το οποίο ατυχώς τις συνδέουν ορισμένοι κακοπροαίρετοι), με ποσά διόλου ευκαταφρόνητα, καθώς σε αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα διατροφής, μόρφωσης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θέρμανσης, μεταφοράς (ταξίδια), επικοινωνίας, αναψυχής κτλ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΡΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι ο αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη)

 

• ιδίως σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια προστασίας της κύριας κατοικίας,

 

• αλλά και οφειλετών που δεν έχουν κύρια κατοικία και ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία (υπολογίζεται ότι είναι το 80% των περιπτώσεων των κατόχων καταναλωτικών δανείων-πιστωτικών καρτών),

 

μπορεί να αποδειχτεί κυριολεκτικά σωτήριος,

 

• εξασφαλίζοντας ελάχιστες δόσεις που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των οφειλών, όχι μόνο των τραπεζικών, για μία τριετία (σε περίπτωση που τα εισοδήματα είναι κάτω από τις ΕΔΔ και υπάρχει κύρια κατοικία τις δόσεις των στεγαστικών δανείων τις καλύπτει το Δημόσιο)

 

• και μετά την τριετία μπορεί να επιφέρει -και ειδικά για τη δεύτερη κατηγορία των μη εχόντων επαρκή περιουσιακά στοιχεία- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ. Το ύψος της διαγραφής προσδιορίζεται από τον δικαστή και η νομολογία ως τα τώρα μας έχει συνηθίσει σε σημαντικές διαγραφές οφειλών.

 

Με άλλα λόγια, εισάγοντας η ηγεσία του ΥΠΟΑΝ τον εισοδηματικό περιορισμό των Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ) στην αναθεώρηση του Ν.Κατσέλη στα τέλη του 2015, εισοδήματα έως το ύψος των ΕΔΔ προστατεύονται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί τα ποσά δεν είναι μηδαμινά. Όποιος δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία –αλλά και όσοι θέλουν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους- και προσφύγει στον αναθεωρημένο Νόμο Κατσέλη πρόκειται να ρυθμίσει τις οφειλές του κατά τρόπο που θα του εξασφαλίζει το βασικό επίπεδο ποιότητας ζωής.

 

Το γεγονός ότι προστατεύονται αυτά τα επίπεδα εισοδήματος δεν έχει επικοινωνηθεί ιδιαίτερα. Τριγύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που για να πληρώσουν μέρος των υποχρεώσεων τους αφαιρούν από το απαραίτητο εισόδημα τους για να διαβιούν και πολύ συχνά λόγω αυτού παραιτούνται από την κάλυψη των αναγκών τους ή ανοίγονται πιο βαθιά στην υπερχρέωση. Είναι θλιβερό αυτό το στοιχείο γιατί προσφεύγοντας στον Ν.Σταθάκη θα ρύθμιζαν και τις υποχρεώσεις τους (με χαμηλές δόσεις και με κουρέματα) και θα διαβιούσαν ικανοποιητικά.

 

Τέλος, ο Ν.Σταθάκη δεν ρυθμίζει μόνο τις τραπεζικές οφειλές, δεν αφορά μόνο τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια», αλλά το σύνολο των οφειλών. Οι ρυθμίσεις για τις οποίες κάνουμε λόγο αφορούν και τις οφειλές στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και τα λοιπά ιδιωτικά χρέη.

 

 

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου