Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 14 Μάι 2021
Αγία Γενοκτονία
Κλίκ για μεγέθυνση


Γράφει ο mitsos175

 

Αριθμοί: «καὶ παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιάν, καθὰ ἐνετείλατο Κύριος Μωυσῇ, καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν· καὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιὰν ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, καὶ τὸν Εὐὶν καὶ τὸν Ροκὸν καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὒρ καὶ τὸν Ροβόκ, πέντε βασιλεῖς Μαδιάν· καὶ τὸν Βαλαὰμ υἱὸν Βεὼρ ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν».

Μετά τη μάχη σκότωσαν όλους τους αιχμάλωτους άνδρες ακόμα και τους τραυματίες! Κατόπιν διαταγής του «άγιου» σφαγέα Μωυσή. Αυτό και μόνο θα αρκούσε να καταδικαστεί ως εγκληματίας πολέμου, αλλά έχει πολύ χειρότερο.

«καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας Μαδιὰν καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἔγκτητα αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐπρονόμευσαν·καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί».

Αφού έκαψαν τα σπίτια, πλιατσικολόγησαν τα πάντα και σκλάβωσαν τα γυναικόπαιδα. Συνηθισμένη τακτική, το έκαναν κι οι Έλληνες στην Τροία. Αλλά εδώ μιλάμε για εκλεκτούς φονιάδες. Μόλις βλέπει τις σκλάβες ο Μωυσής λύσσαξε!

«καὶ ὠργίσθη Μωυσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως, χιλιάρχοις καὶ ἑκατοντάρχοις τοῖς ἐρχομένοις ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς· ἱνατί ἐζωγρήσατε πᾶν θῆλυ; αὗται γὰρ ἦσαν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ κατὰ τὸ ρῆμα Βαλαὰμ τοῦ ἀποστῆσαι καὶ ὑπεριδεῖν τὸ ρῆμα Κυρίου ἕνεκεν Φογώρ, καὶ ἐγένετο ἡ πληγὴ ἐν τῇ συναγωγῇ Κυρίου. καὶ νῦν ἀποκτείνατε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν πάσῃ τῇ ἀπαρτίᾳ, πᾶσαν γυναῖκα, ἥτις ἔγνω κοίτην ἄρσενος, ἀποκτείνατε· καὶ πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναικῶν, ἥτις οὐκ οἶδε κοίτην ἄρσενος, ζωγρήσατε αὐτάς. καὶ ὑμεῖς παρεμβάλετε ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας· πᾶς ὁ ἀνελὼν καὶ ὁ ἁπτόμενος τοῦ τετρωμένου ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ὑμεῖς καὶ ἡ αἰχμαλωσία ὑμῶν· καὶ πᾶν περίβλημα καὶ πᾶν σκεῦος δερμάτινον καὶ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξ αἰγείας καὶ πᾶν σκεῦος ξύλινον ἀφαγνιεῖτε».

«Σκοτώστε τες όλες» εκτός από τις παρθένες (που φυσικά μετά βίαζαν οι «καλοί» Ισραηλίτες) όπως και κάθε αρσενικό! Αλλά για να μην έχουν τύψεις, οι φονιάδες, θα πλένονταν για να εξαγνιστούν! 32.000 ήταν οι παρθένες, φανταστείτε πόσους έσφαξαν εκεί πέρα.

Οι Άραβες του Ισραήλ έχουν διαβάσει κι αυτοί την Παλαιά Διαθήκη. Αν δεν ήταν η διεθνής κοινή γνώμη, ο όχλος των φασιστών Εβραίων θα έκανε παρόμοια στη μειονότητα. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή δεν άλλαξαν στο ελάχιστο όσον αφορά την αιματοβαμμένη θρησκεία τους, που είναι χειρότερη κι από αυτή των κανιβάλων της Αμερικής, οι Άραβες ξεσηκώθηκαν στο Ισραήλ.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, τη γενοκτονία - εθνοκάθαρση ξεσηκώνονται και οι Παλαιστίνιοι. Αυτά να τα βλέπουν οι όψιμοι υποστηρικτές του μιλιταριστικού Ισραήλ. Αλλά κάτι τέτοια αρέσουν στους δεξιούς σατανιστές. Την παίζουν έχοντας φαντασιώσεις με παρθένες σκλάβες. Που το είδαμε αλλού; Α ναι, στο φασιστικό ISIS.

Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να είναι αυτοί οι σφαγιασμένοι από τους φασίστες των αντιπάλων και σκλάβες οι κόρες τους. Για να σκεφτούν κι αυτό το ενδεχόμενο, να δούμε, αν θα συνεχίσουν τον αυνανισμό τους.
Από ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ , Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 | 4:15 π.μ.


πηγη: http://tsak-giorgis.blogspot.com

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου