Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 16 Νοέ 2017
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Πολύπλοκες οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη
Κλίκ για μεγέθυνση

[Fotokostic/Shutterstock]

Δριμεία κριτική εξαπέλυσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο την Τρίτη (14 Νοεμβρίου) στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ, λόγω αργής εφαρμογής των δαπανών και έλλειψης επικέντρωσης στα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, ελεγκτές της ΕΕ ανέλυσαν ένα δείγμα δέκα προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, για να διαπιστώσουν, αν επικεντρώνονται επαρκώς στις επιδόσεις και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων καλής ποιότητας. Στη συνέχεια, συνέκριναν τα αποτελέσματα έναντι των επιδόσεων από τον προηγούμενο προϋπολογισμό της ΕΕ (2007-2013), για να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως τώρα.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ παρέχεται μέσω του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία στοχεύει στη χρήση της γεωργίας για τη μόχλευση της ανάπτυξης στην ευρύτερη αγροτική οικονομία. Με 99 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020, η αγροτική ανάπτυξη αντιπροσωπεύει περίπου το 10% όλων των γεωργικών δαπανών της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Οι αγρότες ζητούν περισσότερες επενδύσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου

Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την ερήμωση της υπαίθρου με πολιτικές και επενδύσεις που καθιστούν τη γεωργία ελκυστική επιλογή για καριέρα. Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα σχετικά με τη γεωργική πολιτική της ΕΕ κρατά μακριά τους επενδυτές, ανέφεραν οι ειδικοί σε εκδήλωση που διοργάνωσε η EURACTIV στις Βρυξέλλες την Τρίτη (17 Οκτωβρίου).

 

Οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν περισσότερο …

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί πάρα πολλή γραφειοκρατία», δήλωσε το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και υπεύθυνος για την έκθεση, Janusz Wojciechowski.

Τα κράτη μέλη – ή οι ομοσπονδιακές περιφέρειες που είναι υπεύθυνες για τη χρηματοδότηση – υποβάλλουν χρονοβόρα έγγραφα για την εξασφάλιση έγκρισης από την Επιτροπή, πριν ξεκινήσουν τα έργα τους.

Τα 28 κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους υπέβαλαν 118 προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020, που κυμαίνονται από μικρά έγγραφα 456 σελίδων όπως της Ιρλανδίας, έως τις 1,192 σελίδες της Ελλάδας. Η ανάλυση ξεκίνησε στο τέλος του 2013, λαμβάνοντας κατά μέσον όρο περισσότερους από 11 μήνες ανά έγγραφο.

Με μια τέτοια καθυστέρηση, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ άρχισαν να χορηγούν κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα: το πρόγραμμα της Πολωνίας ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και το τελευταίο το Δεκέμβριο του 2015.

Η καθυστέρηση αυτή υποδηλώνει ότι η χρηματοδότηση αναγκάζεται να επιστραφεί καθ’όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, προκαλώντας επιπτώσεις στην ποιότητα των έργων που παραδίδονται.

«Οι καθυστερήσεις στις δαπάνες συνεπάγονται συσσώρευση κεφαλαίων με υψηλότερο κίνδυνο κακής ποιότητας δαπάνης», ανέφεραν οι ελεγκτές. Όταν συμβαίνει αυτό, τα κράτη μέλη τείνουν να επικεντρώνονται στην απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αντί να εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες έχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο.

Οι παραλήπτες της χρηματοδότησης πρέπει να δαπανήσουν όλες τις χορηγήσεις του ΕΓΤΑΑ μέχρι το 2023 για την περίοδο προϋπολογισμού 2014-2020.

«Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει στοιχεία από προηγούμενες δαπάνες για την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος», ανέφερε ο κ. Wojciechowski. Ωστόσο, «ο προγραμματισμός μιας νέας περιόδου αντιμετωπίζει πάντοτε το πρόβλημα της έναρξης πριν υπάρξουν επαρκή δεδομένα από προηγούμενες περιόδους».

Για παράδειγμα, στις αρχές του 2017, σχεδόν στο ήμισυ του κύκλου προϋπολογισμού επτά ετών, δαπανήθηκε μόλις το 10% του φακέλου του ΕΓΤΑΑ ύψους 99 δις ευρώ. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε ουσιαστική ενδιάμεση αξιολόγηση και προκαλεί περαιτέρω καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του επόμενου προγράμματος προϋπολογισμού.

«Η διακοπή αυτού του φαύλου κύκλου συνιστά ένα μείζον πολιτικό πρόβλημα», παραδέχθηκε ο κ. Wojciechowski.

Επιπλέον, οι ελεγκτές τόνισαν ότι ήταν απαραίτητη η βελτίωση της εστίασης στα μετρήσιμα αποτελέσματα παρά στις γενικές «εκροές», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της ΕΕ θα τηρηθούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της.

Ειδικότερα, έφεραν ως παράδειγμα τους νέους γεωργούς, οι οποίοι έλαβαν 10 δις ευρώ από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοσιονομικής περιόδου. Η υποστήριξη αυτή εγκρίθηκε παρά την έλλειψη σαφών στόχων και ο αντίκτυπός της ήταν δύσκολο να μετρηθεί.

«Τα χρήματα είναι η εισροή, η υποστήριξη είναι η παραγωγή, αλλά πού είναι το αποτέλεσμα;» διερωτήθηκε ο κ. Wojciechowski. Στην πραγματικότητα, παρά την υποστήριξη, ο αριθμός των νέων γεωργών και η έκταση γης που διαχειρίζονταν μειώθηκαν κατά τον προϋπολογισμό 2007-2013.

Συστάσεις για την περίοδο μετά το 2020

Καθώς η Κομισιόν αφαιρεί τα σχέδιά για τον προϋπολογισμό μετά το 2020, οι ελεγκτές προέβησαν σε συστάσεις, για να εξασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης δαπανάται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

Ενθάρρυναν την Επιτροπή να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μετρήσιμα αποτελέσματα που οι αιτούντες επιθυμούσαν να επιτύχουν πέρα ​​από την ευρεία επισκόπηση των «εισροών και εκροών» που χαρακτηρίζουν πολλά προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Τέλος, το ΕΕΣ συνέστησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να διεξαγάγει μια «συνολική αναθεώρηση των δαπανών» πριν εγκρίνει τον προϋπολογισμό μετά το 2020.

«Χρειαζόμαστε μια νέα φιλοσοφία της δημοσιονομικής πολιτικής για το μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο Wojciechowski.

πηγη:  Samuel White | EurActiv.com | Μεταφρασμένο από Ειρήνη Σωτηροπούλου

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου