Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 05 Οκτ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

«Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ»

Κλεισθένους 57 ΚΙΑΤΟ ΤΚ 20200

[email protected]

http://theatrosikionas.blogspot.com/

τηλέφωνο : 7007000300

κινητό : 6973403010

FAX: 7007000600

 

2/10/2011

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΠΛΑΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

με θέμα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ,

ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τ.Α.Μ.Ι.Ε) :

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αφορά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, καθώς πρόκειται για αγαθό που τεκμηριώνει την ίδια την ταυτότητά τους και τη συνέχεια της παρουσίας τους στο χώρο και το χρόνο.

Όπως ορίζεται από το Σύνταγμα (άρθρο 24), η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, ταυτοχρόνως δε, συνιστά δικαίωμα και συνεπάγεται ευθύνη για όλους τους πολίτες.

Για τους λόγους αυτούς ο Σύλλογός μας προτείνει στον Δήμο Σικυωνίων την ίδρυση «Τμήματος Αρχαιολογίας, Μνημείων και Ιστορικής Έρευνας Τ.Α.Μ.Ι.Ε» με σκοπό την προστασία, αξιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του.

Η απόφαση δημιουργίας του τμήματος, που δύναται να λειτουργήσει στα πλαίσια του υπο σύσταση νέου φορέα Νομικού Προσώπου για τον Πολιτισμό, είναι απόλυτα ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και αναγκαία, καθώς ο Δήμος, έχει αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες που προϋποθέτουν άριστη και στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως προώθηση θεμάτων που αφορούν την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου κλπ.

 

Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούν διάρκεια, μονιμότητα, σταθερότητα και κυρίως την ύπαρξη ενός φορέα νομικά και θεσμικά κατοχυρωμένου για δράσεις που αφορούν τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς που ανήκει αποκλειστικά σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Αρχαιολογικό Νόμο του 2002 στο κράτος.

Το τμήμα θα λειτουργεί με σκοπό την αξιοποίηση των πολιτιστικών προϊόντων του δήμου Σικυωνίων σαν εργαλεία κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα προωθεί την έρευνα και θα παρέχει εκπαιδευτικό έργο.

Στην γη των Σικυωνίων υπάρχει πλήθος αρχαιοτήτων που αξίζουν τη μέγιστη προσοχή και φροντίδα, προς χάριν όχι μόνον της παρούσας γενιάς ανθρώπων και των προηγούμενων που τα δημιούργησαν και τα χρησιμοποίησαν, αλλά και προς χάριν των μελλοντικών γενεών.

Αυτές οι γενιές δεν πρέπει να αποστερηθούν τα απτά στοιχεία της διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο, στοιχεία που εμείς απολαμβάνουμε, καθώς εκτός από την αισθητική απόλαυση και την ιστορική αξία τους, μας προσφέρουν αίσθημα συνέχειας και διάρκειας, απολύτως απαραίτητο σε έναν κόσμο που αλλάζει ιλιγγιωδώς.

Η λειτουργία του τμήματος δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θα μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται, ενώ η ίδρυσή του κατοχυρώνεται από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα από το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στο οποίο σημειώνεται ότι στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι : «Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων και η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς αρχαιολογικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών».

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Κεντρικός πυρήνας των στόχων του τμήματος θα είναι

• η προστασία και η ανάδειξη αρχαιοτήτων κάθε είδους και χρονικής περιόδου, ορατών και μη ορατών, στα γεωγραφικά όρια του δήμου Σικυωνίων όπως αυτές καταγράφονται στους επίσημους καταλόγους των αρμοδίων προϊστορικών, κλασικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών Εφορειών και συνθέτουν το σύνολο του διαχρονικού μνημειακού πλούτου του τόπου μας.

• η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντός τους.

• η προβολή της τοπικής ιστορίας μας

 

Ο τομέας του Πολιτισμού αποτελεί ένα πεδίο δράσης που επιβάλλεται να αγκαλιάσει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Η υιοθέτηση νέας αισθητικής και σεβασμού για το δομημένο και το φυσικό περιβάλλον με βάση τις τοπικές παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στην προσέλκυση πολιτιστικού τουρισμού και δημιουργεί νέες δυνατότητες βιωσιμότητας και ανάπτυξης στον τόπο μας.

 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση το Τμήμα Αρχαιολογίας, Μνημείων και Ιστορικής Έρευνας.

• αποσκοπεί στην συνεργασία του με τις αρμόδιες αρχές του Δήμου και της Περιφέρειας, τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΤΟ , καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας φυσικά υπ ‘ όψιν τις αναγκαίες επιστημονικές, υπηρεσιακές ή άλλες υποδείξεις τους.

• προγραμματίζει κοινές δράσεις σε επικοινωνία και συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην βάση κοινών πολιτιστικών στόχων,

• διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα , διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, , αφιερώματα Λόγου και Τέχνης, μαθητικούς ή άλλους διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές αρχαιολογικές εκδρομές και κάθε είδους εκδηλώσεις για την υπηρέτηση αυτού του σκοπού.

• εκδίδει ενημερωτικά έντυπα, βιβλία, φυλλάδια και οδηγούς.

• χρησιμοποιεί τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. για την προβολή και μετάδοση κάθε πληροφορίας που εξυπηρετεί τον στόχο (δικτυακός τόπος, εκπομπές, ντοκιμαντέρ, βιντεοταινίες, δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων κλπ.).

• υλοποιεί και συμμετέχει σε προγράμματα ( εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία και το εγκρίνουν οι αρμόδιες Εφορείες) για τη στήριξη και αξιοποίηση των προστατευμένων αξιών και μνημείων.

• φροντίζει προκειμένου οι προϋπολογισμοί, τα επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα, οι κατανομές έργων και κονδυλίων (από το Δήμο, την περιφέρεια ή τα κοινοτικά προγράμματα), οι χαρακτηρισμοί περιοχών και δραστηριοτήτων, οι αποφάσεις χορήγησης αδειών και εγκρίσεων εντός του δήμου Σικυωνίων., να λαμβάνουν οπωσδήποτε υπόψη τον παράγοντα «Αρχαιότητες»

• παρεμβαίνει και ενεργεί προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για την εξασφάλιση υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών, εξυπηρέτησης του σκοπού προστασίας και ανάδειξης, όπως οδικά δίκτυα πρόσβασης, σήμανση, μεταφορές, ηλεκτρικά, υδρευτικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κλπ.

• διοργανώνει και υλοποιεί σύγχρονη, επαγγελματικού επιπέδου, διαφημιστική προβολή, για την αξιοποίηση των αρχαιοτήτων και την τουριστική ανάπτυξη, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, και επιδιώκει την εξεύρεση χορηγών για την εξασφάλιση πόρων και μέσων

 

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Άμεσα με την λειτουργία του Τ.Α.Μ.Ι.Ε θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την ανάδειξη και προβολή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του δήμου Σικυωνίων.

 

Για τη τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά 2011 – 2012 μπορούν να υλοποιηθούν πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτήρια της περιοχής αφού πρώτα κοινοποιηθεί ενημερωτική εγκύκλιος στις θυρίδες των σχολείων στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας.

 

Η θεματική τους θα επικεντρώνεται στους εξής αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία:

• Αρχαίος Φενεός – Αρχαιολογικό Μουσείο Φενεού

• Αρχαία Σικυώνα – Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας

• Αρχαία Στυμφαλία

• Αρχαία Τιτάνη

 

Οι προϋποθέσεις (κτίριο, προσωπικό, σχέδιο εύρεσης πόρων κ.α.) καθώς και η αναλυτική έκθεση τόσο της στοχοθεσίας του νέου τμήματος όσο και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνουν σε μια συνολική παρουσίαση προ εγκρίσεως σε δημοτικό συμβούλιο (εάν πρόκειται για τη δημιουργία ανεξάρτητου τμήματος που υπάγεται στο δήμο Σικυωνίων) ή διοικητικό συμβούλιο (εάν ενταχθεί σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ πολιτισμικού χαρακτήρα που ανήκει στο δήμο Σικυωνίων).

Η σύνταξη της παρούσας εισήγησης έγινε με την πολύτιμη συμβολή του μέλους του Συλλόγου μας Αρχαιολόγου – Ηθοποιού ΑμΕΑ κ. Βασίλη Οικονόμου που είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Πρόβα» της Μαίρης Ραζή (πτυχίο Υπουργείου Πολιτισμού - μέλος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) και του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης.

Ο κ. Οικονόμου μέχρι τον Ιούλιο του 2010 εργαζόταν για 2,5 χρόνια στο τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής έρευνας του δήμου Αχαρνών το οποίο λειτουργεί από το 2000 , συμμετέχοντας στην υλοποίηση και στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προβολή και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του δήμου Αχαρνών.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής έρευνας του Δήμου Αχαρνών ,έχουν συμμετάσχει 20.000 μαθητές στο χρονικό διάστημα 2000 – 2010!

Επισυνάπτουμε το παράρτημα 1 της εισήγησής μας με το προτεινόμενο καταστατικό λειτουργίας του υπο ίδρυση τμήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου των Φίλων Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνας

«Ο ΕΠΙΓΕΝΗΣ»

 

Ο πρόεδρος Η γενική γραμματέας

 

 

Γιάννης Γεωργόπουλος Γεωργία Αλαφάκη

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

 

Άρθρο 1

Αποστολή του Τμήματος Αρχαιολογίας, Μνημείων & Ιστορικής Έρευνας

Αποστολή του Τμήματος Αρχαιολογίας, Μνημείων & Ιστορικής Έρευνας είναι η προστασία της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου Σικυωνίων από τους αρχαίους μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους και τους νεότερους χρόνους, η προώθηση και η υποστήριξή της, η γνώση και η προβολή της τοπικής ιστορίας.

 

Σκοποί του Τμήματος Αρχαιολογίας, Μνημείων & Ιστορικής Έρευνας

• Η παροχή βοήθειας προς τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων σε θέματα που αφορούν τη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη, διαμόρφωση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί διότι αποτέλεσαν τον τόπο εξαίρετων μυθικών γεγονότων, ή γεγονότων που έλαβαν χώρα μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους, στην προστασία του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, στον έλεγχο παντός έργου που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία.

 

• Η συμμετοχή σε αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούν η ΛΖ ΕΠΚΑ και η 25η ΕΒΑ εφόσον η τελευταίες επιθυμούν την συνδρομή του Δήμου σε θέματα προσωπικού ή παροχής άλλης βοήθειας που δεν αναφέρεται σαφώς στο παρόν.

 

• Η εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας, ανάδειξης, διαμόρφωσης, αποκατάστασης και συντήρησης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία και το εγκρίνει η αρμόδια υπηρεσία ή εφόσον ζητηθεί η παροχή βοήθειας του Δήμου από την αρμόδια Εφορεία σε βοηθητικές εργασίες όπως αποψίλωση, καθαρισμός κλπ.

 

• Η προώθηση αλληλογραφίας που αφορά την έγκριση αδειών από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων για παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του δήμου Σικυωνίων για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3028/2002.

 

• Η γνώση και η προβολή της τοπικής ιστορίας καθώς και του τοπικού πολιτισμού με τη δημιουργία τοπικού ιστορικού αρχείου.

 

• Η ενθάρρυνση και ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται στην τοπική ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό.

 

• Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και την εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και των νέων γενικά.

 

Άρθρο 2ο

Η διοικητική οργάνωση του Τμήματος Αρχαιολογίας, Μνημείων και Ιστορικής Έρευνας διακρίνεται ως ακολούθως :

 

Α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή ( ο εκάστοτε Δήμαρχος Σικυωνίων)

Β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα ( ο εκάστοτε πρόεδρος του ΝΠ για τον πολιτισμό Δήμου Σικυωνίων)

Γ) Γραφείο Προϊσταμένου Αρχαιολόγου

 

Γραφείο Προϊσταμένου :

Το γραφείο προϊσταμένου συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία προς ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα και εισηγείται προς αυτούς, επιμελείται της αλληλογραφίας τους και οργανώνει την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τα άλλα Υπουργεία και γενικότερα τη Διοίκηση, καθώς και με το κοινό.

Ενημερώνει το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου σε θέματα που αφορούν τις αρχαιότητες του Δήμου προκειμένου να προβληθούν έντυπα και ηλεκτρονικά με την άδεια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Συνεργάζεται με το Πολιτιστικό Τμήμα του δήμου Σικυωνίων σε θέματα πληροφόρησης και παροχής υλικού για την οργάνωση κάθε σχετικής εκδήλωσης που αφορά την αρχαία και νεότερη πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Σικυωνίων.

Το τμήμα έχει ευθύνη Ελέγχου και Επιθεώρησης σε θέματα που αφορούν την ορθή εκτέλεση καθηκόντων, διοικητικά και λειτουργικά θέματα, καθώς και θέματα απόδοσης του προσωπικού του τμήματος.

Η Γραμματεία του τμήματος είναι αρμόδια για την τήρηση του αρχείου όλων των εγγράφων εισερχομένων, εξερχομένων, εσωτερικής διανομής, τήρηση πρωτοκόλλου της Δ/νσης.

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την πληροφόρηση του κοινού έντυπα ή ηλεκτρονικά σε θέματα που αφορούν την ανάδειξη των αρχαιοτήτων με εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος ή με άλλες δράσεις του καθώς και την παροχή υλικού σε επιστήμονες ύστερη από αίτηση που θα αναφέρεται ο σκοπός της παροχής υλικού.

 

Άρθρο 3ο

Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού

Η πρόσληψη του προσωπικού : εργατικού, γραμματειακού, επιστημονικού θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του δήμου ή της δημοτικής Επιχείρησης. Οι προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού (αρχαιολόγων ή ιστορικών) λόγω ιδιαιτερότητας του Τμήματος θα γίνεται κατόπιν εισήγησης του Αρχαιολογικού Τμήματος με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εφορείας. Σε περίπτωση που το προσωπικό χρησιμοποιηθεί σε χώρους που αφορούν τη δικαιοδοσία του ΥΠ.ΠΟ. θα λαμβάνεται υπόψη η κρίση της αρμόδιας Εφορείας για την άσκηση της ορθής λειτουργίας του καθώς και οι χρήσιμες υποδείξεις της.

Σε περίπτωση ιδιαιτέρως πρόσληψης προσωπικού φύλαξης σε αρχαιολογικό χώρο ή μουσειακού χώρου εντός του δήμου Σικυωνίων οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι από τον Αρχαιολογικό Νόμο να ακολουθούν το προβλεπόμενο ωράριο και τις υποδείξεις της αρμόδιας Εφορείας που έχει και τη διαχείριση τους. Σε περίπτωση ανακολουθίας των υποχρεώσεων τους ή πλημμελούς φύλαξης θα έχουν και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, οι συμβάσεις των εργαζομένων, τα θέματα αμοιβών, τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους εργασίας, η τήρηση του ωραρίου και γενικά τα πάσης φύσεως εργασιακά ζητήματα επιλύονται μεταξύ του δήμου Σικυωνίων αφ’ ενός και των ιδίων των εργαζομένων αφετέρου, χωρίς εμπλοκή των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤΟ.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Δ/νση του Αρχαιολογικού Τμήματος είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία των γραφείων που υπάγονται σε αυτή σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες ορίζονται στο παρόν, καθώς και για κάθε συναφή προς το αντικείμενό τους αρμοδιότητα που δεν αναφέρεται ρητώς.

 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Αναλυτικά είναι αρμόδιο σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού και παιδευτικού ρόλου των Μνημείων και Μουσείων και στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Σικυωνίων.

Το τμήμα είναι αρμόδιο και για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Το γραφείο αρχείου μνημείου υπάγεται στο Αρχαιολογικό Τμήμα με τις ακόλουθες ευθύνες.

• Συλλογή και η αρχειακή φύλαξη κάθε στοιχείου που αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα μνημεία των Σικυωνίων (όπως δημοσιεύσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, εκδόσεις έντυπες ή ηλεκτρονικές) στο αρχείο του Τμήματος. Το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχαιολογική μελέτη, έκδοση ή προβολή στο διαδίκτυο παρά μόνο ύστερα από σχετική αίτηση του μελετητή - ερευνητή προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΤΟ σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό Νόμο για τη δημοσίευση που αφορά ανασκαφές, κινητά ευρήματα και σύμφωνα με το νόμο του Συντάγματος περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας Ν. 2121/93.

 

• Ηλεκτρονική καταχώρηση και ψηφιοποίηση του αρχείου των μνημείων αρχαίων και νεότερων

 

• Τακτοποίηση των φακέλων και η σύνταξη γενικού ευρετηρίου.

 

• Μέριμνα για μικροφωτογράφηση και παροχή αντιγράφων του αρχείου.

 

• Αποδελτίωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας και των εγκυκλίων που αφορούν την άυλη και υλική και πολιτιστική κληρονομιά.

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου