Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 28 Δεκ 2020
Πάντειο και Γεωπονικό λένε «όχι» στην κυβέρνηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 
 

Σθεναρό «όχι» στη σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας λέει η Σύγκλητος του Παντείου και Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Την έντονη διαφωνία της με τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ΑΕΙ, δηλαδή της «Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος» που θα εδρεύει και θα επεμβαίνει μέσα στα ΑΕΙ, υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν, μέσω της Συγκλήτου των Ιδρυμάτων, το Πάντειο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την αντίθεσή της στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία εκφράζει η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου τονίζοντας ότι «η παρουσία δυνάμεων αστυνόμευσης μέσα στο Πανεπιστήμιο δημιουργεί εντάσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα, που λειτουργεί σε περιβάλλον αυτοδιοίκητου και είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την ελευθερία του λόγου και της επιστήμης».

Το ίδιο και η Σύγκλητος του Γεωπονικού Αθηνών που κάνει λόγο για εξωπανεπιστημιακά όργανα που αντιβαίνουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων.

Αναλυτικά η απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου:

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου συζήτησε τις προτάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ασφάλεια των πανεπιστημίων και δηλώνει τη διαφωνία της όσον αφορά τη σύσταση «Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος» ως αστυνομικής υπηρεσίας που θα εδρεύει και θα επεμβαίνει μέσα στα ΑΕΙ, υπό τις εντολές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η παρουσία δυνάμενων αστυνόμευσης μέσα στο Πανεπιστήμιο δημιουργεί εντάσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα, που λειτουργεί σε περιβάλλον αυτοδιοίκητου και είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την ελευθερία του λόγου και της επιστήμης. Οι διακινδυνεύσεις εντός των πανεπιστημιακών χώρων αποτελούν μέριμνα τόσο των πανεπιστημιακών αρχών, όσο και της πολιτείας, και αφορούν σωρεία θεμάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Η μέριμνα αυτή οφείλει να είναι μακροχρόνια, σχεδιασμένη αναλυτικά σε συνάρτηση με τα προβλήματα και τα κτίρια κάθε πανεπιστημίου και υπό την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών αρχών.

Το Πανεπιστήμιο είναι –και οφείλει να είναι– από την φύση του ένας χώρος ελεύθερης συζήτησης και αντιπαράθεσης χωρίς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που, καλώς ή κακώς, υπάρχουν σε άλλους δημόσιους χώρους. Η ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης εμπεριέχει και την αντιπαράθεση –πολλές φορές αντισυμβατική– μέσα σε καλώς εννοούμενα πλαίσια, αλλά και με σεβασμό στην ακαδημαϊκή κουλτούρα. Η αμφισβήτηση που συνοδεύει την αναζήτηση της γνώσης δεν συμβιβάζεται με τη μόνιμη παρουσία δυνάμεων καταστολής.

Τα Πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου, αποφασίζουν με τα συλλογικά τους όργανα για θέματα που άπτονται της λειτουργίας τους, μεταξύ των οποίων και για την πανεπιστημιακή φύλαξη και ασφάλεια. Η φύλαξη πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά σε προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση, η οποία θα προσαρμόζεται στην ιδιαιτερότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, και το οποίο θα λογοδοτεί και θα εποπτεύεται από τη Σύγκλητο και τις πρυτανικές αρχές.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει εντάξει στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος πειθαρχικές διατάξεις και αντίστοιχες κυρώσεις για την πρόληψη και αποτροπή τυχόν παραβατικών φαινομένων. Σε περίπτωση διάπραξης ποινικών αδικημάτων το υπάρχον νομικό οπλοστάσιο επαρκεί για την αντιμετώπιση τους.

Αναλυτικά η απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

ΘΕΜΑ 1: Πρόταση της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. σχετικά με την φύλαξη του Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. αφού έλαβε υπόψη:

(α) την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρία: 55/07.12.2020)

(β) την εισήγηση του Πρύτανη του Ιδρύματος

(γ) τη συζήτηση μεταξύ των μελών της Συγκλήτου.

Αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, εγκρίνει, τη συνημμένη πρόταση σχετικά με την φύλαξη του Πανεπιστημίου:

«Η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη φύλαξη των ΑΕΙ, την απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων καθώς και τα πρόσφατα γεγονότα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγκρίνει, κατά πλειοψηφία πρόταση η οποία αφορά το ακόλουθο πλαίσιο για την φύλαξη, την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβατικών πράξεων στους χώρους του Ιδρύματος

Η φύλαξη πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμο πανεπιστημιακό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη πιστοποιημένη κατάρτιση και τις αρμοδιότητες ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Για την κάλυψη της 24ωρης φύλαξης απαιτείται ικανός αριθμός προσωπικού προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του Ιδρύματος.

Η διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών εντός του Πανεπιστημίου, καθώς και η συνεχόμενη υπόσταση του ως χώρου δημόσιας έκφρασης αμφισβήτησης προϋποθέτει την αποτροπή κάθε απόπειρας φίμωσης της ελευθερίας του λόγου ή εξαναγκασμού υιοθέτησης απόψεων με τη χρήση λεκτικής ή φυσικής βίας ή κάθε άλλης μορφής εξουσίας. Απόρροια αυτού του πλαισίου καθιστά το πανεπιστημιακό προσωπικό φύλαξης υπεύθυνο για τη φυσική περιφρούρηση του ασύλου, των θεσμικών οργάνων, της ασφάλειας των χώρων και της πανεπιστημιακής κοινότητας εν γένει.
Για την ενίσχυση της δυνατότητας πρόληψης και αποτροπής παραβατικών φαινομένων καθώς και της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (συμπεριλαμβανόμενων τυχόν ποινικών πράξεων) θα επικαιροποιηθεί όπου χρειάζεται το Σχέδιο Ασφάλειας – Φύλαξης του ΓΠΑ και θα ενταχθεί στο Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η εκπόνηση του εν λόγω Σχεδίου θα ανατεθεί σε επιτροπή την οποία θα ορίσει το Πρυτανικό Συμβούλιο, η οποία θα λάβει υπόψιν της τις εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΓΠΑ καθώς και της αντίστοιχης επιτροπής την οποία έχει ορίσει η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Το επικαιροποιημένο Σχέδιο θα εγκρίνει η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση διάπραξης ποινικών αδικημάτων θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πιστεύουμε ότι η ανάθεση της φύλαξης σε εξωπανεπιστημιακά όργανα αντιβαίνει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου είναι αντίθετη στην παρουσία δυνάμεων αστυνόμευσης εντός των Πανεπιστημίων.»

πηγη:https://rosa.gr

 
© Copyright 2011 - 2022 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου