Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 17 Φεβ 2012

:

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων, τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και την αξιοποίηση ποιοτικών παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πόρων

 

Η κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας, αν δεν συνδυαστεί με την αναγκαία μέριμνα για την πολιτική κοινωνικής κατοικίας και των λοιπών κοινωνικών προγραμμάτων, αποφέρει ένα νέο πλήγμα στην κοινωνική συνοχή και την κοινωνική πολιτική σε πολύ ευαίσθητους και κρίσιμους τομείς, όπως η στέγαση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η προσχολική μέριμνα, ο πολιτισμός και οι διακοπές.

Η θετική επίδραση από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, μέσω της απαλοιφής των εισφορών χρηματοδότησης υπέρ του ΟΕΚ και του ΟΕΕ, δεν πρέπει να εξανεμιστεί από τις τυχόν αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Επιπρόσθετα, η απόφαση για την κατάργηση των Οργανισμών πρέπει να συνοδεύεται από σχεδιασμό για την επανεξέταση και οργάνωση των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κοινωνικού τουρισμού και λοιπών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αναγκών, τα διαθέσιμα εργαλεία παρέμβασης, την ανάγκη έμφασης στην ποιότητα και την τοπικότητα. Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη στήριξη στην παροχή βρεφονηπιακών υπηρεσιών, την πρόσβαση των εργαζόμενων σε ποιοτικούς πολιτιστικούς πόρους αλλά και την ανάγκη στήριξης του τουρισμού μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο με αυξημένη προστιθέμενη αξία (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, άλλες εναλλακτικές μορφές με υψηλή προστιθέμενη αξία).

Η Πολιτεία οφείλει να λάβει εκείνα τα νομοθετικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη μη μετακύλιση της ανευθυνότητάς της στους δικαιούχους στεγαστικών δανείων του ΟΕΚ μέσω της επιβάρυνσης των επιτοκίων τους, τινάζοντας έτσι στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό εργατοϋπαλλήλων. Απαιτείται επίσης ειδική μέριμνα για την ομαλή μετάβαση των παιδιών των βρεφονηπιακών σταθμών σε άλλες δομές προσχολικής μέριμνας με την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση, καθώς και αξιολόγηση και αξιοποίηση των υπαλλήλων των δυο Οργανισμών.

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη επιπτώσεων για το κλείσιμο των δυο Οργανισμών, στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες για την διαδικασία επανεξέτασης και εξορθολογισμού του συνόλου των κοινωνικών προγραμμάτων της χώρας μας, στο πλαίσιο του πρόσφατου Μνημονίου Οικονομικών Πολιτικών που εγκρίθηκε από την Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη εξορθολογισμού της οργάνωσης και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων των δημόσιων οργανισμών δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την κατάργηση βασικών λειτουργιών κοινωνικής μέριμνας.

Η Θεματική Ομάδα Οικονομίας

Πληροφορίες:

Ελεάννα Ιωαννίδου 6932 705289

Θανάσης Παπακωνσταντίνου 6944 462075

 

 

Αναλυτικότερα:

Η κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας δεν στηρίζεται σε αποτίμηση του είδους των υπηρεσιών που προσέφεραν, ούτε στο κόστος λειτουργίας και στην επιβάρυνση της εργασίας, όπως άλλωστε και η δημιουργία (σε άλλες εποχές και συνθήκες) και η διατήρηση τους. Όσο αλόγιστα ποτέ δεν αποτιμήθηκε η συνεισφορά τους, το ίδιο αλόγιστα προκρίνεται και ο ενταφιασμός τους.

Και επειδή η τύχη των δυο οργανισμών, με την ακολουθητέα πολιτική είναι προάγγελος και άλλων ανάλογων ενεργειών, απαιτείται πλέον να γίνει μια γενικότερη και ενδελεχής αποτίμηση στόχων και αποτελεσμάτων, στη βάση μεγιστοποίησης του κοινωνικού οφέλους και τη συνάρτηση του τόσο με το κόστος, όσο και με το είδος των ενεργειών που θα το υπηρετήσουν.

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει ως αντικείμενο του την πρώτη κατοικία. Από τη μια έχουμε πληθώρα αστέγων και από την άλλη μεγάλο ποσοστό ιδιόκτητης κατοικίας (σε σημαντικότατο βαθμό με ενυπόθηκα βάρη). Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μεγάλο κτιριακό απόθεμα, που άμεσα πρέπει να αποτυπωθεί.

Το κτιριακό απόθεμα θα μπορούσε να διευθετηθεί μ' έναν άλλον δικαιότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση τετραγωνικά, ανάλογα με τον αριθμό των συνοικούντων, της πρώτης κατοικίας και να φορολογηθεί κλιμακωτά το σύνολο της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας (και όχι "κεφαλικά", ανά κτίσμα, όπως επιβλήθηκε με το χαράτσι μέσω ...ΔΕΗ!).

Μ' αυτόν τον τρόπο, θα πάψει π.χ να κλαίγεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Πάγκαλος, γιατί κληρονομώντας -όπως είπε- 58 κτίσματα, θα υποχρεωνόταν να πουλήσει κάποιο απ' αυτά. Και θα αντιληφθεί, πόσα κτίσματα θα απέμεναν στο Δανό (του ...Βορρά) συνάδελφο του κτήτορα, μετά την εκεί φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας του. Και οι κάτοχοι μεγάλης ακίνητης περιουσίας, θα μπορούν να ανταλλάξουν μέρος της για την κάλυψη των υποχρεώσεων τους.

Με μια δίκαιη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, υπάρχει σημαντικός όγκος για ανακατανομή. Και για να λυθεί το ζήτημα των αστέγων και επιπλέον, να αντιληφθεί ο κατασκευαστικός τομέας ότι η λύση στα προβλήματα του κλάδου είναι η στροφή στην ενεργειακή θωράκιση και στη συντήρηση κτιρίων, δραστηριότητες με μεγάλη προστιθέμενη αξία, που συμβάλουν και στην εξοικονόμηση κρίσιμων πόρων. Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν στοχευμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις σε περιοχές υποβαθμισμένες.

Απομένει ποιος φορέας ή οργανισμός, θα καταγράψει τον κτιριακό όγκο και θα συντονίσει και θα εποπτεύσει το όλο εγχείρημα. Αλλά και με ποια διαδικασία και όρους, θα μεταφερθούν οι δανειακές υποχρεώσεις των ως τώρα δικαιούχων, καθώς και η συνέχιση προγράμματος επιδότησης ενοικίου για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας έχει ως αντικείμενο τον κοινωνικό τουρισμό, την στήριξη δράσεων πολιτισμικού χαρακτήρα και τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών. Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού θα πρέπει να συνεχιστούν ως βασική κοινωνική λειτουργία που επιτρέπει σε πληθυσμιακές ομάδες με χαμηλά εισοδηματικά επίπεδα να χρηματοδοτούν τις διακοπές τους αλλά θα πρέπει εξίσου να σχεδιαστεί εκ νέου το όλο πρόγραμμα προκειμένου να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενες αξίας και ποιότητας σε σύνδεση με μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Η έμφαση στην ποιότητα και στην ανάγκη στήριξης των τοπικών παραγωγικών συστημάτων πρέπει να υιοθετηθεί και στα προγράμματα πολιτιστικής και ευρύτερης κοινωνικής μέριμνας. Η εξασφάλιση πρόσβασης των δικαιούχων σε πολιτιστικούς πόρους δεν μπορεί να αγνοεί ούτε τη διάσταση της ποιότητας ούτε τη διάσταση της τοπικότητας.

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών πρέπει να συνεχίσει, έστω στο πλαίσιο κάποιας άλλης δημόσιας/οργανωτικής δομής, δεδομένης της μεγάλης σημασίας της παροχής υπηρεσιών προσχολικής φροντίδας για την ενίσχυση της απασχόλησης των νοικοκυριών και οικογενειών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην ανεργία (πχ. μονογονεϊκές οικογένειες).

Τέλος, η κατάργηση δημόσιων οργανισμών δεν μπορεί να συνεπάγεται και άμεση απόλυση των εργαζόμενων σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται αξιολόγηση των συγκεκριμένων εργαζόμενων στο πλαίσιο της συνολικότερης αξιολόγησης των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα και αξιοποίηση τους είτε σε συναφείς κοινωνικές δομές είτε σε άλλους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας.

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου