Ο κ. Καλπάκης σημείωσε ότι «το 2020 με νόμο η κυβέρνηση της ΝΔ περιόρισε τον ελεύθερο χώρο στις παραλίες στο 50% και μείωσε τον αποκλεισμό όσων καταλαμβάνουν χώρο χωρίς άδεια από τα 5 έτη στο 1 έτος».

Υπενθύμισε ότι «το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει ώστε το 60% των παραλιών να είναι ελεύθερο και στο υπόλοιπο 40% να υπάρχουν ελεύθερες δίοδοι». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τις ευθύνες της ΝΔ λέγοντας ότι «έστειλε το σήμα για την κατάληψη του δημόσιου χώρου».

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών που ελέγχουν την τήρηση της νομιμότητας.

πηγη: https://thepressproject.gr