Ειδικότερα, η Αρχή διακρίνει τρεις τύπους τιμολογίων: Σταθερά, κυμαινόμενης χρέωσης, χωρίς όριο διακύμανσης και κυμαινόμενης χρέωσης με όριο διακύμανσης. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, χαρακτηρίζονται ως «διακριτές εκφάνσεις» των κυμαινόμενων τιμολογίων άλλες δύο υποκατηγορίες: τα κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής και τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.

Τα κυμαινόμενα χωρίς ρήτρα, με ή χωρίς όριο, διαμορφώνονται απευθείας και κατά κύριο λόγο βάσει ενός μεγέθους της χονδρεμπορικής αγοράς (συνηθέστατα της ΤΕΑ -Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς). Τα κυμαινόμενα με ρήτρα, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι όριο, περιλαμβάνουν μια χρέωση βάσης («Σταθερή Χρέωση Προμήθειας»), καθώς και μια επιπρόσθετη χρέωση, «η οποία ενεργοποιείται όταν το μέγεθος που διέπει τη ρήτρα αναπροσαρμογής διαμορφώνεται πέραν του καθορισμένου επιπέδου τιμών της περιοχής ασφαλείας».

πηγη: https://thepressproject.gr