Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 25 Σεπ 2012

 

 

 

 

Η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

(Λειτουργική σύνοψη της ομιλίας τον Αλ. Τσίπρα στη ΔΕΘ)

Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

Ομάδα Τεκμηρίωσης

Ο Αλ. Τσίπρας στην ομιλία του στη ΔΕΘ παρουσίασε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για μια εναλλακτική, δίκαιη έξοδο από την κρίση μέσα από την παραγωγική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Δεν πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία, αλλά για μια επίπονη διαδικασία κοινωνικής χειραφέτησης με στόχο την ανοικοδόμηση, σε στέρεα θεμέλια, μιας νέας Ελλάδας με αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη και Δημοκρατία. Από τη ΔΕΘ απευθύναμε στους πολίτες που υφίστανται τις οδυνηρές επιπτώσεις των μνημονίων προσκλητήριο ενότητας ώστε να μην περάσουν τα νέα μέτρα λιτότητας που θα ολοκληρώσουν την καταστροφή και να γίνει πράξη η εναλλακτική πρόταση εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

 

Πυλώνες του εναλλακτικού σχεδίου ανασυγκρότησης είναι οι εξής: ακύρωση του μνημονίου και επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, κοινωνικά δίκαιη δημοσιονομική εξισορρόπηση, σταθεροποίηση της οικονομίας, άμεση ακύρωση των μνημονιακών μειώσεων σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, ώστε να σταματήσει η περιθωριοποίηση των εισοδηματικά ασθενών κοινωνικών στρωμάτων και η υποβάθμιση των μεσαίων, κινητοποίηση ολόκληρου του παραγωγικού δυναμικού της Ελλάδας, εμπέδωση αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας στους πολίτες, δημιουργική αξιοποίηση της γεωστρατηγικής σημασίας Ελλάδας και της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.

 

Το σχέδιο ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ θέτει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους:

--Άμεση δημιουργία ασπίδας κοινωνικής προστασίας, ώστε να αναχαιτισθεί η εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση,

--Μείωση της ανεργίας με γρήγορους ρυθμούς,

--Εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, με την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική προστασία και δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές,

--Διασφάλιση επάρκειας της Ελλάδας σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα.

--Μείωση της ελλειμματικότητας της οικονομίας,

--Πλήρης προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος,

--Ανάπτυξη των δημόσιων μαζικών μεταφορών (ιδιαίτερα σιδηρόδρομος, οδικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές).

--Περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλίας με δίκαιο τρόπο.

 

Ορισμένες από τις βασικές αρχές που προσδιορίζουν την αντίληψη και τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για την παραγωγική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση είναι οι εξής:

--Επικέντρωση σε δραστηριότητες εντάσεως εργασίας, που συμβάλλουν άμεσα στη δραστική μείωση της ανεργίας, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή

--Προτεραιότητα σε κλάδους και επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

--Ενίσχυση δραστηριοτήτων με αυξανόμενη ζήτηση στις παγκόσμιες αγορές, όπως και εκείνων που συμβάλλουν στην υποκατάσταση εισαγωγών,

--Στήριξη δραστηριοτήτων με ισχυρή διακλαδικότητα,

--Εστίαση στις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενίσχυσή τους, στήριξη των συνεργασιών μεταξύ τους και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών,

--Στήριξη της δημόσιας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με την ενθάρρυνση παραγωγικών και καινοτόμων συνεταιρισμών, αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων και άλλων μορφών αλληλέγγυας οικονομίας. Η ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας μπορεί και πρέπει να καλύψει κάθε δυνατή μορφή και τομέα δραστηριοποίησης. Να στηρίξει κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου, λειτουργώντας ως το ανάχωμα στην ανθρωπιστική κρίση που πυροδοτεί το Μνημόνιο. Ιδιαίτερο ρόλο θα διαδραματίζουν εδώ δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνεταιριστικές μορφές παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.

--Δημοκρατική συμμετοχή των εργαζόμενων και των εκπροσώπων τους, των κοινωνικών κινημάτων και των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες του περιφερειακού σχεδιασμού και της υλοποίησης των αναπτυξιακών σχεδίων.

 

Παρουσιάσαμε επίσης τον σχεδιασμό μας για ορισμένα συγκεκριμένα παραγωγικά συμπλέγματα, μεταξύ των οποίων είναι:

 

Το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, που θα αποτελεί βασικό μοχλό συνολικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου. Στόχος εδώ είναι η επέκταση και ποιοτική αναβάθμισή της αγροτικής παραγωγής, με ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών και κτηνοτροφιών, και με στήριξη της βιώσιμης συνεργασίας ιδιωτικών αγροτικών επιχειρήσεων με μεταποιητικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

 

Ειδικότερα, σχεδιάζονται τα εξής: εξειδικευμένη υποστήριξη των παραγωγών (πχ αξιοποίηση επιστημόνων, αναβάθμιση αγροτικής επιστημονικής έρευνας), προώθηση του στόχου για διατροφική επάρκεια της Ελλάδας, ρεαλιστικός αγροτικός χωροταξικός σχεδιασμός, διαμόρφωση ειδικού δικτύου ασφαλείας για τον αγροτικό κόσμο, μεταξύ άλλων, με την έκδοση καλλιεργητικής κάρτας με εγγύηση του Δημοσίου, στήριξη καλλιεργειών και εκτροφών με συγκριτικά πλεονεκτήματα και συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, έλεγχος της αισχροκέρδειας στην αγορά γεωργικών εφοδίων και σπάσιμο των καρτέλ μεσαζόντων από το χωράφι στο ράφι, διευκόλυνση της αυτοοργάνωσης των παραγωγών, για την απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στους καταναλωτές, επανασχεδιασμός των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ελληνική γεωργία από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Το τουριστικό σύμπλεγμα, όπου θα προωθηθεί ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, διαμετρικά αντίθετο από το σημερινό μοντέλο με τα ξενοδοχειακά μεγαθήρια, τις τουριστικές κατοικίες σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και τη λογική «all inclusive» που αποκόπτει τους τουρίστες από τις τοπικές κοινωνίες.

 

Ειδικότερα σχεδιάζεται: (α) η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού τομέα με βάση μια νέα ολιστική προσέγγισης, όπου θα συνδέεται ο τομέας αυτός με τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής (περιβάλλον, αγροτοδιατροφική παραγωγή, περίθαλψη, αθλητισμός και πάνω απ’ πολιτισμός), (β) εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που προάγουν τον ιστορικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας, (γ) ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, (δ) άμεση επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, (ε) επαναφορά του εποχικού επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ, αν αυτό κοπεί, όπως σχεδιάζει η συγκυβέρνηση να πράξει.

 

Το ενεργειακό σύμπλεγμα όπου σχεδιάζεται η αλλαγή του μοντέλου άσκησης ενεργειακής πολιτικής και, αντ’ αυτού, προωθείται ο ενεργειακός σχεδιασμός με δημοκρατικό διάλογο.

 

Ως πρωταρχικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής τίθενται η επάρκεια της χώρας σε ορυκτά καύσιμα και η ανάπτυξη της δημόσιας επιχειρηματικότητας στον κλάδο. Αντί για τις ιδιωτικοποιήσεις που ανεβάζουν το ενεργειακό κόστος για τον δευτερογενή τομέα και τον τελικό καταναλωτή, και στερούν το Δημόσιο από μελλοντικά έσοδα, προωθούνται επιχειρηματικές συμπράξεις και αναπτυξιακές κοινοπραξίες με διακρατικές συμφωνίες.

 

Στρατηγική επιλογή αποτελεί η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, απορρίπτεται ρητά το μοντέλο της ανάπτυξης ιδιωτικών «βιομηχανικών ΑΠΕ», όπως το πρόγραμμα «Ήλιος», διότι αυτές οι επενδύσεις δεν συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά απλώς απαντούν στην ανάγκη εύκολης κερδοφορίας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

 

Το κατασκευαστικό σύμπλεγμα, όπου ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον αναπροσανατολισμό σε ποιοτικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτήρια και κατοικίες με γνώμονα την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης (πχ θερμική και αντισεισμική θωράκιση) και, όσον αφορά στις νέες κατοικίες, τις οικο-κατασκευές. Ο αναπροσανατολισμός αυτός θα ενθαρρύνει, επίσης, την ενίσχυση των συνεργειών με κλάδους ενδιάμεσων αγαθών, όπως αυτός των οικοδομικών υλικών.

 

Όσον αφορά το ακανθώδες ζήτημα του δημόσιου χρέους αλλά και γενικότερα της χρηματοδότησης της ανασυγκρότησης, στη ΔΕΘ επαναλάβαμε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ είναι η διεκδίκηση μέσα από την επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, μορατόριoυμ στην πληρωμή των τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και η διαγραφή σημαντικού μέρους από το υπόλοιπο και η αποπληρωμή του με ρήτρα ανάπτυξης. Όπως ακριβώς συνέβη και για τη Γερμανία, το 1953. Αυτή είναι η μόνη αξιόπιστη και βιώσιμη δυνατότητα να βγει η χώρα από τον Καιάδα της ύφεσης, διότι με το Μνημόνιο και η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Η επιμήκυνση στην οποία στοχεύει η συγκυβέρνηση είναι επικίνδυνη αυταπάτη, αφού αυτή θα παρατείνει το μαρτύριο του Μνημονίου και θα επιβαρύνει το δημόσιο με νέα δάνεια για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό που θα προκύψει.

 

Χρηματοδότηση για την εναλλακτική ανασυγκρότηση θα προέλθει, μεταξύ άλλων, και από τη δημοσιονομική εξισορρόπηση με σταθεροποίηση και ανακατανομή των δημοσίων δαπανών και αύξηση των δημοσίων εσόδων στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις στην παιδεία, την υγεία, την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και τις υποδομές. Πόροι θα προέλθουν επίσης από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των υδρογονανθράκων και τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου που θα διαχειρίζεται τα συναφή έσοδα. Στο ταμείο αυτό σχεδιάζεται να μεταφερθούν όλα τα δικαιώματα επί του φυσικού και του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας.

 

Η παρουσίαση του παραπάνω εναλλακτικού σχεδίου ανασυγκρότησης κατέστησε σαφές ότι ο ελληνικός λαός έχει πλέον μπροστά του δύο διαμετρικά αντίθετα πολιτικά σχέδια για το παρόν και το μέλλον του τόπου, έχει μπροστά του δύο προτάσεις εξουσίας, δύο επιλογές: ή το Μνημόνιο ή το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που ακυρώνει το Μνημόνιο και θέτει τις βάσεις της ανασυγκρότησης.

 

Στη ΔΕΘ στηλιτεύσαμε επίσης τα ψέματα του κ. Σαμαρά τόσο στην ΔΕΘ πέρσι, όπου έδωσε την τελευταία μεγάλη αντιμνημονιακή παράσταση, όσο και προεκλογικά όπου μιλούσε για αναδιαπραγμάτευση ενώ μετεκλογικά η κυβέρνησή του εφαρμόζει το Μνημόνιο με θρησκευτική ευλάβεια. Σε σχέση με την κριτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί το λόμπι της δραχμής, δεν έχουμε παρά να παραπέμψουμε στην αντιμνημονιακή περίοδο του κ. Σαμαρά όπου ο ίδιος αντιμετώπιζε αυτή την συκοφαντία και να θέτουμε επίμονα τα ερωτήματα αν επιθυμούσαν την επιστροφή στη δραχμή είτε ο κ. Σαμαράς είτε ο κ. Κουβέλης όταν καταψήφιζαν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο;

 

Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα αποπομπής της Ελλάδας από την Ευρωζώνη διότι κάτι τέτοιο αφενός δεν προβλέπεται θεσμικά και αφετέρου δεν μπορεί να αποτελεί κυρίαρχη πολιτική επιλογή των πολιτικών ελίτ δεδομένου του μη υπολογίσιμου συναφούς κόστους τόσο για την Ευρωζώνη όσο και διεθνώς, πράγμα το οποίο παραδέχονται ρητά και δημόσια Ευρωπαίοι ηγέτες όπως η κ. Μέρκελ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Σαμαράς απλώς φαντασιώνεται το αόρατο λόμπι της δραχμής τη στιγμή που ο ίδιος συμμαχεί ενάντια στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους με το μοναδικό πραγματικό λόμπι που τον Ιούνη έδωσε γη και ύδωρ για να τον κάνει πρωθυπουργό: χρεοκοπημένους τραπεζίτες που θέλουν να κρατούν τις τράπεζές τους, χρεώνοντας τους Έλληνες φορολογούμενους, διαπλεκόμενους επιχειρηματίες των ΜΜΕ, που διατηρούν τα χρεοκοπημένα κανάλια τους για να ασκούν πολιτική επιρροή και να παίρνουν δουλειές από το δημόσιο, μεγαλοεργοδότες που είδαν το μνημόνιο ως ευκαιρία για να κερδίσουν από τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τη μείωση των μισθών, και φοροφυγάδες που έβγαλαν ανενόχλητοι τεράστια ποσά στο εξωτερικό και τώρα περιμένουν να επωφεληθούν από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

 

Ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε επίσης στη ΔΕΘ ότι το Μνημόνιο, πέρα από τη βίαιη υποτίμηση της εργασίας και των περιουσιών, επέφερε και την κρίση της δημοκρατίας, επιφαινόμενο της οποίας είναι η ανερχόμενη απειλή του φασισμού. Η Χρυσή Αυγή, υποστήριξε ο ίδιος, αποτελεί γέννημα θρέμμα, αλλά και τελευταίο αποκούμπι του συστήματος, χρήσιμο εργαλείο αποπροσανατολισμού και αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας. Προειδοποίησε ότι θα πέσουν στο κενό τα όποια τέτοια σχέδια και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα προστατέψει τη δημοκρατία τόσο από τις δυνάμεις του μνημονίου (που η πολιτική τους στηρίζεται στο φόβο, τη βία και την τρομοκρατία, και γεννά φασιστικά εκτρώματα) όσο και από τις δυνάμεις εκφασισμού της κοινωνίας.

 

Τέλος, στη ΔΕΘ καταστήσαμε σαφές ότι θα δώσουμε τέλος στη δράση ενός σάπιου πολιτικού προσωπικού που φέρει ακέραια τη ευθύνη για τις επιλογές, για τα σκάνδαλα και για τη συγκάλυψη των σκανδάλων. Δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι «συγκάλυψη τέλος». Και ότι κάνουμε τη δύναμη που μας έδωσε ο λαός εργαλείο διαφάνειας. Η ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, η επίκαιρη επερώτηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με την SIEMENS, το αίτημα για αντισυνταγματικότητα και ονομαστική ψηφοφορία, η μαχητική στάση των βουλευτών μας, απέτρεψαν την απαλλαγή όσων εμπλέκονται στο μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Πανικόβλητη η κυβέρνηση υπέστη μία τεράστια πολιτική ήττα. Δηλώσαμε ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη γύρω από τη διαχείριση και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος κατά το πρόσφατο παρελθόν.

 

 

Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

Ομάδα Τεκμηρίωσης

 

 

 

Ακολουθεί μια προσπάθεια καταγραφής ορισμένων όψεων της καταστροφής που έχει δημιουργήσει η πολιτική των μνημονίων τα τελευταία χρόνια. Με έμφαση επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω καταστροφικές επιπτώσεις αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά όχι ολόκληρη την κοινωνία αφού υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν από τις μνημονιακές πολιτικές, ιδιαίτερα από τη δραστική μείωση μισθών, τη μείωση της φορολογίας των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και τη σκανδαλωδώς ευνοϊκή μεταχείριση των ιδιωτικών τραπεζών.

 

· ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Η ανεργία σπάζει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο ήταν πάνω από 1.200.000 άτομα ενώ οι πραγματικοί άνεργοι είναι περίπου 1.500.000 άτομα. Τον Ιούνιο κάθε εργάσιμη ημέρα είχαμε περίπου 2000 επιπλέον άνεργους. Οι εργαζόμενοι (έστω και για λίγες ώρες το μήνα) είναι πλέον λιγότεροι από εκείνους που δεν εργάζονται. Περισσότεροι από ένας στους δύο νέους έως 25 ετών είναι άνεργοι, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ κι ενδεχομένως σε ολόκληρο τον κόσμο. Το επιστημονικό Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική η πραγματική ανεργία το 2013 θα φτάσει το 34% δηλαδή 1.700.000 άτομα. Περίπου 450.000 οικογένειες δεν έχουν καθόλου εισόδημα διότι στην οικογένεια δεν υπάρχει πλέον κανείς εργαζόμενος. Αυτά τα εφιαλτικά ποσοστά ανεργίας δεν έπεσαν από τον ουρανό, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Η ανεργία συνιστά άμεση συνέπεια της πολιτικής των μνημονίων.

 

· ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΓΑΛΕΡΑΣ

Τα πράγματα όμως είναι επίσης άσχημα και για όσες και όσους δεν έχουν ακόμη περάσει το κατώφλι της ανεργίας, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν απλήρωτοι, περίπου ο ένας στους δύο εργαζομένους εργάζεται με σχέση εκ περιτροπής ή μερικής απασχόλησης και ο ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε μια μέση μείωση μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που κυμαίνεται από 25 έως και 40% την τελευταία τριετία, όπως επίσης και την επί της ουσίας κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον μιλάμε για εργασιακές συνθήκες και μισθούς γαλέρας. Είναι εξοργιστικό ότι η τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού σχεδιάζουν την παραπέρα επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων …

 

Στις μειώσεις των μισθών όμως έρχονται να προστεθούν και τα απίστευτα χαράτσια και στους έμμεσους και στους άμεσους φόρους με αποτέλεσμα το μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών την τελευταία τριετία να έχει μειωθεί σύμφωνα με υπολογισμούς του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ κατά 50%. Δηλαδή πέραν της ανεργίας, οι έλληνες πολίτες που καταφέρνουν να εργάζονται καλούνται να ζήσουν με το μισό πραγματικό εισόδημα και ακόμη δεν έχει μπει πάτος στο βαρέλι, όπως αποδεικνύουν τα επικείμενα μνημονιακά μέτρα των 11,5 και πλέον δις από περικοπές δαπανών και των 3 δις από αύξηση φόρων. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Είναι νέτη-σκέτη βαρβαρότητα.

 

· ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΦΟΡΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Η συγκυβέρνηση δεν διστάζει να φορολογεί ακόμη και τη φτώχεια των 5-6.000 ευρώ ετησίως. Δεν διστάζει να φορολογεί φέτος με 5.000 ευρώ επιπλέον φόρο τις τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 32.000 το 2011, το οποίο το εντωμεταξύ έχει υποστεί ραγδαία μείωση τουλάχιστον 10-20%, δηλαδή δεν διστάζουν να βάζουν τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες να πληρώσουν πάνω από 3 μισθούς επιπλέον φόρο. ΕΛΕΟΣ!!!!

 

· ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Κι ενώ οι μισθοί και συντάξεις πετσοκόβονται η ακρίβεια καλά κρατεί. Θυμίζουμε ενδεικτικά τις αυξήσεις την τελευταία τριετία στις τιμές της βενζίνης κατά 80%, την επικείμενη αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 60%, των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά 40% (και στο μνημόνιο προβλέπεται νέα αύξηση), τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος (όπου επίσης προβλέπονται και νέες αυξήσεις).

 

· ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΕΛΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Μια από τις επιπτώσεις της ανεργίας και της δραστικότατης μείωσης εισοδημάτων που επιβάλουν τα μνημόνια είναι ότι η υπερχρέωση των νοικοκυριών λόγω τραπεζικών δανείων έχει εξελιχθεί σε ένα εκρηκτικό πρόβλημα την τελευταία τριετία, όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τριπλασιάστηκαν ενώ αυτά που εξυπηρετούνται με δυσκολία πολλαπλασιάστηκαν. Οι νέες σχεδιαζόμενες μνημονιακές περικοπές αναμένεται να επιδεινώσουν ραγδαία την ήδη απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά απειλούνται να χάσουν το σπίτι τους, υφίστανται εκβιασμούς με αυθαίρετες αναλήψεις-παρακρατήσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς και υποβάλλονται σε διαρκείς οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες. Καθώς όμως η οικονομική κατάσταση των ίδιων, ελέω μνημονίου, διαρκώς επιδεινώνεται, τα χρέη διογκώνονται χωρίς καμία προοπτική άμεσης και ουσιαστικής διεξόδου, με επιπτώσεις ακόμη και για την ψυχική-σωματική υγεία και τις κοινωνικές σχέσεις αυτών των υπερχρεωμένων πολιτών.

 

· ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η βαθειά και παρατεταμένη ύφεση που προκαλεί το μνημόνιο έχει οδηγήσει σε λουκέτο τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων τον Ιούνιο 2012 ποσοστό 25% των επιχειρήσεων αυτών δηλαδή περίπου 190.000 επιχειρήσεις κινδύνευαν το επόμενο διάστημα να βάλουν λουκέτο, πράγμα που σημαίνει ότι απειλούνταν περίπου 250.000 θέσεις εργασίας. Η βαθύτερη της προβλεπόμενης στα μνημόνια ύφεσης το 2012 και η συνέχιση της το 2013 εξαιτίας και των νέων δραστικών περικοπών θα καταστήσει τον εν λόγω κίνδυνο πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειοψηφία εξ’ αυτών.

 

Πέρα όμως από τον λουκέτα, οι μικρές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να λειτουργούν αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας (το μεγαλύτερο στην Ευρώπη σύμφωνα και με στοιχεία της ΕΚΤ) που μεταξύ άλλων τις έχει οδηγήσει στο σημείο η 1 στις 3 να αδυνατεί πλήρως ή μερικώς να αποπληρώνει δάνεια, 1 στις 3 να αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο και 1 στις 2 να αδυνατεί να καταβάλλει εμπρόθεσμα τους μισθούς στους εργαζόμενούς .

 

· ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όσο θα ωριμάζουν σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα οι μνημονιακές αντιμεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό οι μειώσεις των συντάξεων θα είναι πολλαπλασιαστικές (μείωση ποσοστών αναπλήρωσης, ποινές πρόωρης συνταξιοδότησης, υπολογισμός εισοδημάτων όλου του εργασιακού βίου,αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, ρήτρες αναπροσαρμογής ανάλογα με προσδόκιμο ζωής) και θα φτάνουν στο 50%. Επιπλέον, όσο θα ωριμάζει παράλληλα (δυστυχώς πιο γρήγορα) το νέο εργασιακό μοντέλο (αδήλωτη, ασυνεχής και ελάχιστα αμειβόμενη εργασία) οι αντανακλώμενες μειώσεις στις συντάξεις θα ξεπερνούν κατά πολύ το 50%.

 

Υπογραμμίζουμε ότι με 55% ανεργία στους νέους και έναν στους τρεις εργαζόμενους ανασφάλιστους, ο στόχος των 40 ετών ασφάλισης είναι πρακτικά ανέφικτος. Δηλαδή ελάχιστοι θα καταφέρουν τελικά να λάβουν την πλήρη, έστω και δραματικά μειωμένη, σύνταξη.

Τα μνημόνια επέβαλλαν μέχρι το καλοκαίρι του 2012 μειώσεις συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων γύρω στα 4,5 δις και για το 2013-2014 προγραμματίζονται νέες περικοπές ύψους γύρω στα 5,5 δις ευρώ, δηλαδή προγραμματίζονται άλλες τόσες και περισσότερες περικοπές της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Η κυνικότητα και αναλγησία των μνημονιακών δεν έχει όρια.

 

Τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται ένα βήμα πριν την πλήρη οικονομική κατάρρευση καθώς στην προηγούμενη επί δεκαετίες καταλήστευση των αποθεματικών τους από τις κυβερνήσεις και την εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή προστίθενται πλέον και οι απώλειες εξαιτίας της υψηλής ανεργίας και των χαμηλών μισθών, καθώς και οι απώλειες εξαιτίας της συμμετοχής των ομολόγων τους στο κούρεμα του PSI. Είναι προκλητικά σκανδαλώδες το γεγονός ότι παρά την εν λόγω δεινή θέση των ασφαλιστικών ταμείων η συγκυβέρνηση, με τις ευλογίες του μνημονίου, ανακοίνωσε πρόσφατα τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5%.

 

· ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσα από τις άγριες, αλλεπάλληλες μνημονιακές περικοπές η υγεία μετατρέπεται με γοργούς ρυθμούς από δημόσιο αγαθό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα , σε ατομικό δικαίωμα και ιδιωτικό αγαθό ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

 

Η δημιουργία και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ αποτελεί άλλο ένα μνημονιακό «Βατερλό» με τραγικές επιπτώσεις στην υγεία του ελληνικού λαού. Περίπου 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων βρίσκονται όμηροι ενός συστήματος με λιγότερους γιατρούς, μειωμένες παροχές, μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για φάρμακα και εξετάσεις, πληρώνοντας αδρά ακόμα και το τηλεφωνικό κλείσιμο ενός ραντεβού. Ο ΕΟΠΥΥ, με ελλειμματικό προϋπολογισμό για το 2012 πάνω από 2 δις και διπλάσιο ποσό σε συσσωρευμένα χρέη, οδηγείται με βεβαιότητα σε χρεοκοπία και αδυναμία κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων. Οι κινητοποιήσεις γιατρών και φαρμακοποιών αναδεικνύουν με δραματικό τρόπο την κατάρρευσή του.

 

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έχουν υποστεί ήδη μείωση εισοδήματος περίπου 40%, ενώ για το ιατρικό προσωπικό, με τα νέα μέτρα των 11,5 δις, σχεδιάζεται νέα μείωση κατά 18%. Δημόσια νοσοκομεία και δομές υγείας έχουν ήδη αρχίσει να κλείνουν ή να συγχωνεύονται. Το χειρότερο όλων όμως είναι το ανατριχιαστικό γεγονός που αναφέρουν οι γιατροί ότι εξαιτίας της υποχρηματοδότησης οι ίδιοι φτάνουν πολλές φορές στο σημείο να επιλέγουν με ποιόν ασθενή θα ασχοληθούν και ποιόν θα αφήσουν παντελώς αβοήθητο!

 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό πολιτών (που σήμερα υπερβαίνει το 30% του συνόλου) οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και έχουν χάσει και τυπικά το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή είναι «θεσμικά αποκλεισμένοι» από οποιαδήποτε πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας.

 

· ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δραματική είναι και η κατάσταση στο χώρο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης εξαιτίας της υποχρηματοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φετεινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σοβαρότατες ελλείψεις σε παρεχόμενες υπηρεσίες. Έγιναν μόλις 225 διορισμοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όταν ο αριθμός όσων συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν 5.000. Η χειρότερη αναλογία αποχωρήσεων – προσλήψεων εκπαιδευτικών των τελευταίων χρόνων Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διορίστηκαν μόλις πέντε (5) δάσκαλοι σε όλη τη χώρα! Ο καθαρός μισθός τους κυμαίνεται ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση γύρω στα 600-700 ευρώ!

 

Επίσης, λείπουν τα πιο απαραίτητα και στοιχειώδη για τη λειτουργία των σχολείων. Τα κονδύλια για τις σχολικές επιτροπές των δήμων δεν υπάρχουν, ούτε αυτά για τη μεταφορά των μαθητών. Τα σχολεία δεν θα μπορέσουν να καλύψουν ούτε τις άμεσες στοιχειώδεις τους ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεπικοινωνία, χαρτί εκτυπώσεων, κλπ Πολλά από αυτά καλούνται ήδη να τα πληρώσουν οι γονείς με τα πετσοκομμένα εισοδήματά τους .

 

Επιπλέον, σχολεία συγχωνεύονται και καταργούνται, Κλείνουν διαπολιτισμικά , μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία. Στις σχολικές βιβλιοθήκες βάλανε ήδη λουκέτο Οι σχολικές τάξεις υπερφορτώνονται. Πανεπιστήμια και ΤΕΙ συρρικνώνονται και απειλούνται με λουκέτο, και ερευνητικά κέντρα κλείνουν, όλα αυτά εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, που επιβάλουν τα μνημόνια.

 

· ΔΗΜΟΙ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

ΟΙ 95 ΑΠΟ ΤΟΥΣ …. 325 ΔΗΜΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ 1 ΣΤΟΥΣ 3 ΔΗΜΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς, λειτουργικές δαπάνες και τρέχοντα καθημερινά έξοδα. Από τις 15 Σεπτεμβρίου προστίθενται δεκάδες νέοι και μετά από 2 – 3 μήνες όλοι οι δήμοι της χώρας θα οδηγηθούν σε στάση πληρωμών και διακοπή παροχής των πιο κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, που αφορούν σε ευρύτατα λαϊκά στρώματα τα οποία εξαθλιώνονται από την κυβερνητική πολιτική. Υπηρεσίες όπως σχολικές επιτροπές, μεταφορές μαθητών, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, προνοιακές παροχές, καθαριότητα, δημοτικά έργα, περιβάλλον, πολιτισμός, αθλητισμός, καθώς και οι απολύτως αναγκαίοι σήμερα θεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης παύουν να λειτουργούν.

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ που έχουν επωμιστεί οι Δήμοι. Παράδειγμα οι παιδικοί σταθμοί. Με τους καλύτερους υπολογισμούς φέτος ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, χωρίς κοινωνική προστασία και φροντίδα.

 

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου