Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 24 Σεπ 2012

 

 

Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

 

 

Προτάσεις και τροπολογίες σχετικά με τον προτεινόμενο από την Κομισιόν Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.

 

Δείτε το βίντεο εδώ από την παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου: http://youtu.be/rkPFRKbtKwI

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ως εισηγητής των Πράσινων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η κατάλληλη προετοιμασία των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών για την πρόληψη και αποφυγή των καταστροφών, ιδιαίτερα όσον αφορά στις πυρκαγιές, τη ρύπανση μεγάλης κλίμακας και τα τεχνολογικά ατυχήματα καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η συνεργασία σε επίπεδο γειτονικών χωρών, μακροπεριφερειών και Ευρώπης.

Τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθούν με κατάλληλα μέσα και να εκπαιδευτούν οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη, αποτροπή και έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις κινδύνων και καταστροφών.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας πρέπει να συμβάλλει στη συνεργασία και τον συντονισμό, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, ενώ σημαντικό είναι να διασφαλισθούν επαρκείς πόροι. Χρειάζεται καθορισμός ενός πλαισίου για την καλύτερη λειτουργία και το συντονισμό μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια αλλά και με τον υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

 

Με τις τροπολογίες του, ο Νίκος Χρυσόγελος υποστηρίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας πρέπει να συμβάλλει σε:

- ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά καλών παραδειγμάτων, μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

- παροχή τεχνογνωσίας για συνεκτικά και συγκρίσιμα μεταξύ τους σχέδια διαχείρισης κινδύνων από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες

- διαμόρφωση κανόνων για την επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης κινδύνων στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και για ανταλλαγή της σχετικής τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφόρων χωρών και περιφερειών,

- διαμόρφωση πλαισίου για καλύτερο συντονισμό των συχνά διαφορετικών υπηρεσιών που μπορούν να εμπλακούν σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής,

- ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών καθώς και στο επίπεδο της μακρο-περιφέρειας (πχ Μεσόγειος) ή γειτονικών χωρών που αντιμετωπίζουν ή μπορεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιους κινδύνους,

- παροχή μέσων και υπηρεσιών υποστήριξης σε περιπτώσεις που τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιουργούνται (πχ. μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές, μεγάλοι σεισμοί, εκτεταμένη ρύπανση λόγω τεχνολογικού ή άλλου περιστατικού).

 

Ο Ν. Χρυσόγελος επισήμανε την ανάγκη αποτελεσματικών και συνεκτικών σχεδίων πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και διαχείρισης των κινδύνων και όχι απλώς καταλόγων με κινδύνους και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.

Η προστασία που επιδιώκεται να εξασφαλιστεί με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας πρέπει να καλύπτει τους πολίτες, το περιβάλλον και τις περιουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, από όλες τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

 

Σε δήλωση του ο Ν. Χρυσόγελος υποστήριξε:

«Σε πολλά περιστατικά, όπως οι πυρκαγιές σε δασικές περιοχές ή ναυάγια όπως αυτό του SEA DIAMOND, διαπιστώνεται η έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας, η απουσία εφαρμόσιμων σχεδίων καθώς και η αποτυχία ή πλήρης ανυπαρξία συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών. Επίσης, συχνά απουσιάζουν από τις τοπικές κοινωνίες οι γνώσεις και τα μέσα για πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση των κινδύνων από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές. Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση είναι σημαντική σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών συνεργασίας σε διασυνοριακό επίπεδο όσον αφορά σε παρόμοιους κινδύνους κι απειλές. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την πολιτική προστασία στο οποίο θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ χωρών, όπως είναι πχ οι πυρκαγιές, ναυάγια πλοίων, βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας ή σεισμοί.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, να συμβάλλει στη συνεργασία και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των χωρών. Χρειάζεται, επίσης, να δώσει έμφαση στην επεξεργασία από τα κράτη μέλη και τις αντίστοιχες περιφερειακές αρχές συγκρίσιμων και συνεκτικών σχεδίων που εστιάζουν στις απαιτήσεις της πρόληψης, αποφυγής αλλά και διαχείρισης των κινδύνων.

Σε μια εποχή περιορισμού των δημόσιων επενδύσεων και της χρηματοδότησης των δημόσιων πολιτικών, είναι σημαντικό ότι πρόθεση της Επιτροπής είναι να συνδυάσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με την ύπαρξη κατάλληλης χρηματοδότησης.

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη παροχής ταχείας και ευέλικτης βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών που υπερβαίνουν την ικανότητα ανταπόκρισης του πληγέντος κράτους μέλους ή των αρχών περιφερειακής ή τοπικής διοίκησής του. Από αυτή την άποψη, πρέπει να δοθεί έμφαση στη δυνατότητα άντλησης οικονομικών πόρων κι από άλλα ταμεία, όπως από το Ταμείο Αλληλεγγύης του οποίου την ενίσχυση έχουμε ζητήσει στη σχετική συζήτηση για τη μελλοντική πολιτική συνοχής».

 

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση εδώ

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου