Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 17 Νοέ 2012

 

1. Με απόφαση της Π.Σ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε η διαδικασία προς την ενοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σε ενιαίο πολιτικό φορέα. Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ διευρύνθηκε και λειτουργεί ως Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Σχηματίσθηκαν 3 Επιτροπές (Οργανωτική, Σχεδίου Διακήρυξης, Σχεδίου Προγράμματος) που προετοιμάζουν την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Δημιουργήθηκε φόρμα εγγραφής και mail υποδοχής των καταστάσεων μελών (syriza.ekm@gmail.com). Τα οργανωτικά μέτρα συγκρότησης και λειτουργίας της Κοιν. Ομ. κινούνται σ΄ αυτή την κατεύθυνση.

2. Η κύρια φροντίδα της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η διαμόρφωση - αποτύπωση του ΄΄οδικού χάρτη΄΄ στη πορεία προς την Π.Σ. Δηλαδή οι διαδικασίες συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, η ανάδειξη Γραμματειών, η εκλογή αντιπροσώπων, η πρόταση για τη δομή και τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ μετά την Π.Σ.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση η Ο.Ε. χωρίστηκε σε ομάδες ευθύνης κατά περιφέρεια, σε επιτροπή για τον τρόπο συγκρότησης της Π.Σ. και επιτροπή πρότασης των βασικών αρχών λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Στο παρόν σημείωμα παρουσιάζουμε την πρόταση μας για τον τρόπο συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ως την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και την συγκρότηση της ίδιας της Π.Σ.

3. Θέλουμε όλη αυτή η διαδικασία να είναι στενά συνδεδεμένη με τα πολιτικά και κοινωνικά καθήκοντα της περιόδου, να συμβάλλει στη διόγκωση αντιστάσεων στην κυβερνητική πολιτική, αλληλέγγυων δράσεων και τελικά σ’ ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα ανατροπής της ΄΄μνημονιακής΄΄ πολιτικής που συγχρόνως θα είναι κίνημα που θα απαιτεί κυβέρνηση με πυρήνα την Αριστερά. Ένα τέτοιο κίνημα χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες ενεργά μέλη του ενιαίου πολιτικού φορέα που θα αισθάνονται και θα είναι συμμέτοχοι και στη διεκδίκηση της κυβερνητικής εξουσίας αλλά και μετά στη διεκδίκηση της ίδιας της εξουσίας.

4. Ο δρόμος προς την Π.Σ. περνά μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και την εγγραφή μελών. Συγχρόνως περνά μέσα από την συμβολή ανάπτυξης και τη συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία με κύρια χαρακτηριστικά τη δημοκρατικότητα της και την λαϊκότητα της.

5. Οι ανοιχτές συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

- Από τις 17/09/2012 έως και 10 ημέρες πριν την έναρξη της Π.Σ. οργανώνουμε ανοιχτές συνελεύσεις ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

- Οι συνελεύσεις αυτές οργανώνονται ανά Καλλικρατικό δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή γειτονιά, χώρο εργασίας και εκπαίδευσης. Επιδίωξη μας είναι η συγκρότηση ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σε κλίμακα της μικρότερης Τοπικής διοικητικής διαίρεσης, εργασιακού χώρου και εκπαιδευτικής μονάδας. Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα καταλήξει και με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και εμπειρία αν και ποιες θα είναι οι θεματικές συνελεύσεις (π.χ. Περιβάλλοντος, δικαιωμάτων κ.λ.π).

- Την ευθύνη της οργάνωσης της συνέλευσης έχει η Ο.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σε συνεργασία με τις Τ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Όπου δεν υπάρχουν Τ.Ε. συγκροτούνται ομάδες πρωτοβουλίας. Ως 17 Σεπτεμβρίου χρειάζεται να διαμορφωθεί πρόγραμμα συνελεύσεων, το οποίο διαρκώς θα συμπληρώνεται, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή κατανομή των στελεχών (μέλη Γραμματείας, μέλη ΠΣΕ, βουλευτές) που θα ενισχύσουν και παρακολουθήσουν τις συνελεύσεις. Το πρόγραμμα να αποσταλεί στο sinel.syrizaekm2012@gmail.com

- Ειδική καμπάνια για τις συνελεύσεις θα ξεκινήσει από τις 10-15 Σεπτέμβρη με ανακοίνωση – κάλεσμα, αφίσα, ραδιοφωνικό σποτ, σποτ στο διαδίκτυο κ.λ.π. με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την ενιαία μορφή σ’ όλη την Ελλάδα.

- Η συνέλευση ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ γίνεται με δημόσια πρόσκληση (ανακοίνωση στα ΜΜΕ, αφίσες κλπ). Στις συνελεύσεις παίρνουν μέρος μέλη και μη μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Εγγραφές γίνονται και κατά την διάρκεια των συνελεύσεων. Θα υπάρξει ειδικό σημείωμα - υπόδειγμα προετοιμασίας της Συνέλευσης.

- Αντικείμενο της ανοιχτής συνέλευσης είναι:

α) η συζήτηση για το Σχέδιο διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, την πολιτική κατάσταση και το πολιτικό μας σχέδιο.

β) Το τοπικό ή χώρου κ.λ.π. πρόγραμμα δράσης το οποίο εγκρίνεται από την Συνέλευση

γ) Η συγκρότηση οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ , η ανάδειξη Προσωρινής Γραμματείας.

δ) Με ευθύνη της Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ να ετοιμασθεί σχέδιο – σκελετός εισήγησης, για να αξιοποιηθεί από τους εισηγητές. Η εισήγηση να είναι λιτή και να μην ξεπερνά τα 20΄

Χρειάζεται να υπάρχει φροντίδα ώστε οι συνελεύσεις να μην ξεπερνούν τις 3 ώρες.

- Στις συνελεύσεις υπάρχει Πρόεδρος ή Προεδρείο και κρατούνται πρακτικά. Το «κλείσιμο» είναι καλό να αποφεύγεται. Οι αποφάσεις και προτάσεις της συνέλευσης να αποστέλλονται στη Κεντρική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

 

6. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

- Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι όποιος/α εγγράφεται στο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ αυτοπροσώπως, ανήκει σε κάποια οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, λαμβάνει μέρος στις διαδικασίες του και πληρώνει την συνδρομή που θα ορισθεί. Αν υπάρξει ένσταση για την εγγραφή μέλους τότε αποφασίζει η συνέλευση της Τ.Ε. και οριστικά η Κεντρική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Για την εγγραφή και συμμετοχή στην ανάδειξη ή εκλογή Γραμματείας και αντιπροσώπων ορίζουμε οικονομική συμβολή κατ’ ελάχιστο 1 €.

- Το μέλος έχει όλα τα δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Μπορεί να συμμετέχει στη δράση σε περισσότερες της μιας οργανώσεων (π.χ. Τοπική ή χώρου εργασίας κ.λ.π.) αλλά ψηφίζει για αντιπροσώπους μόνο σε μία στην οποία εξ αρχής επιλέγει να εγγραφεί.

 

7. Η διαδικασία ανάδειξης Γραμματείας και αντιπροσώπων.

- Στη διαδικασία ανάδειξης Γραμματείας με εκλογές και αντιπροσώπων στην Π.Σ. παίρνουν μέρος μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

- Η ανοιχτή συνέλευση έχει δικαίωμα να αναδείξει την Γραμματεία της Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

- Η ανοιχτή Συνέλευση ορίζει Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει τη συνολική διαδικασία εκλογής. Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων γίνονται σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία της συνέλευσης, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο: Οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων.

- Η Γραμματεία.

Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας αποφασίζεται από την Συνέλευση. Στόχος είναι ν’ αξιοποιηθούν όλα τα μέλη που θέλουν να προσφέρουν από θέση ευθύνης. Συγχρόνως χρειάζεται να φροντίσουμε ώστε η γραμματεία να είναι λειτουργική, συνθετική και πλουραλιστική. Η Γραμματεία έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της οργάνωσης. Η Π.Σ. θα αποφασίσει για τη δομή και την οργάνωση του νέου πολιτικού φορέα, οπότε και θα γίνουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη των οργάνων όπως θα αποφασισθούν.

. Από την Γραμματεία επιλέγονται Συντονιστής Γραμματέας, 1-2, αναπληρωτές/τριες και Ταμίας, ενώ κάθε μέλος αναλαμβάνει συγκεκριμένο τομέα δουλειάς.

- Οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων στην Π.Σ.

· Στόχος της Ο.Ε. είναι η Π.Σ. να γίνει το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου (2,3,4).

· Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Π.Σ. θα γίνουν 15 μέρες νωρίτερα (Κυριακή 21/10/12) σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αν κάποια οργάνωση έχει ανυπέρβλητη δυσκολία ορίζεται διαφορετική ημερομηνία σε συνεννόηση με την Ο.Ε.

· Οι εγγραφές μελών λήγουν την προηγούμενη Παρασκευή των εκλογών (19/10/12).

· Οι καταστάσεις μελών αποστέλλονται στην Ο.Ε. το αργότερο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 19/10/2012, επικυρώνονται από την Ο.Ε. και αποτελούν τους εκλογικούς καταλόγους.

· Η κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή πριν τις εκλογές(19/10/12).

· Οι εκλογές γίνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου οι υποψήφιοι /ες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

· Το πλήθος των σταυρών που μπορεί να βάζει κάθε μέλος που ψηφίζει είναι ίσο με το 30% των εκπροσώπων που εκλέγονται για την Π.Σ. Σε περίπτωση κλάσματος ίσου ή μεγαλύτερου του 0,5 ο αριθμός των σταυρών στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.

· Ο αριθμός των αντιπροσώπων που στέλνει στην Π.Σ. κάθε οργάνωση είναι ίσος με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών διαιρούμενου με το μέτρο αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση κλάσματος, αν το κλάσμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 50% της μονάδας ο αριθμός των αντιπροσώπων στρογγυλοποιείται στον αμέσως ανώτερο π.χ. 3,52= 4. Αν η Οργάνωση έχει λιγότερα μέλη από το μέτρο αντιπροσώπευσης εκλέγει 1 αντιπρόσωπο.

· Το μέτρο αντιπροσώπευσης θα είναι ενιαίο για όλες τις οργανώσεις και θα καθορισθεί το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου.

· Το ποσοστό των γυναικών αντιπροσώπων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάτω του 35% των αντιπροσώπων.

· Με το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό με την κατάσταση των ψηφισάντων, τους ψήφους των υποψηφίων και τους αντιπροσώπους και αναπληρωματικούς/ες. Το πρακτικό αποστέλλεται στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή μέσω fax: 210-3829911 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ 22/10/12 ή mail sinel.syrizaekm2012@gmail.com.

 

8. Η συγκρότηση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης.

 

Το σώμα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης συγκροτείται:

α) από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους που θα αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία της Συνδιάσκεψης.

β) από τους/τις βουλευτές

γ) Από τα μέλη της ΠΣΕ του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη από τις συνιστώσες που συγκρότησαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. ( στόχος αυτής της ρύθμισης, είναι να διευκολυνθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση μελών της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ)

Η Π.Σ. έχει ως στόχο:

1. Να εγκρίνει πολιτικό κείμενο επί της συγκυρίας που θα περιέχει και το άμεσο πολιτικό σχέδιο

2. Να εγκρίνει διακήρυξη θέσεων και βασικών προγραμματικών κατευθύνσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

3. Να διαμορφώσει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας στην πορεία προς το Συνέδριο

4. Να συγκροτήσει Κεντρικό Όργανο (Κεντρική Επιτροπή ή Συμβούλιο)

 

7/9/2012

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου