Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 10 Οκτ 2012

 

Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο των υπεράκτιων εξορύξεων

 

Το ζήτημα του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις εξορύξεις υδρογονανθράκων φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος και θέτει ερωτήματα χωρίς να έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, ερωτήματα τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη η ελληνική κοινωνία πριν ολοκληρωθούν οι επιλογές που θα δεσμεύσουν τη χώρα μακροχρόνια σε εξορύξεις υδρογονανθράκων σε οικολογικά ευαίσθητες και εύφλεκτες περιοχές.

 

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώνει ότι η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προστατεύει επαρκώς από τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τις υπεράκτιες εξορύξεις υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει ακόμα διευθετηθεί το ζήτημα της ευθύνης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος που έχει προταθεί να βαρύνει αποκλειστικά τον κάτοχο της άδειας εξόρυξης καθώς και το ζήτημα της προέκτασης της περιοχής ευθύνης από τα 22 χλμ που είναι σήμερα, στα 370 χλμ από την ακτή. Προσφάτως, μάλιστα, οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων τοποθετήθηκαν υπέρ της θέσπισης ξεκάθαρης νομοθεσίας που να απαιτεί από την ανάδοχο εταιρεία και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη δυνητικών κινδύνων από ατύχημα, πράγμα που είναι σε θέση να επηρεάσει καθοριστικά την οικονομική βιωσιμότητα εξορυκτικών επενδύσεων.

 

Ενώ, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κατάρτιση της σχετικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελληνική κυβέρνηση μετά από εσπευσμένες διαδικασίες, αξιολoγεί οκτώ προσφορές που κατέθεσαν εταιρείες για έρευνες πετρελαίου σε 3 περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ προχωρά σε διαγωνισμό για την πραγματοποίηση μη αποκλειστικών σεισμικών ερευνών και σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Προφανώς μπορεί να τεθεί θέμα συμβατότητας των ενεργειών της Ελληνικής κυβέρνησης με την υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Το ζήτημα των εξορύξεων υδρογονανθράκων πρέπει να προσεγγιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το προτεινόμενο από την Κομισιόν νομοθετικό πλαίσιο έχει ως στόχο να καλύψει το διαπιστωμένο κενό σε ό,τι αφορά τις εξορύξεις και να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων σαν αυτά του Κόλπου του Μεξικού και της Βόρειας Θάλασσας, που, στην περίπτωση ειδικά της Μεσογείου, θα οδηγούσαν σε αναντίστρεπτες καταστροφές με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Η πρόσφατη συζήτηση αλλά και η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλειας Τροφίμων – που υιοθέτησε τροπολογίες των Πράσινων για υποχρέωση των εταιρειών να παρέχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη δυνητικών κινδύνων από ένα ατύχημα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι, λοιπόν, καιρός και η Ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να εξετάζει το ζήτημα της αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μονοδιάστατα και αποσπασματικά υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και της αμφίβολης συμβολής των υδρογονανθράκων στην αντιμετώπισή της. Οι εξορύξεις ενδέχεται να δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσουν, πολύ περισσότερο αν δεν ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί και άλλοι κίνδυνοι που πορκύπτουν από τις εξορύξεις, ιδιαίτερα σε μεγάλα βάθη ή/και εύφλεκτες περιοχές αλλά και δεν υπολογιστεί το συνολικό κόστος που συνεπάγεται μια τέτοια επιλογή. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες δεν έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο όλα τα ερωτήματα για να μπορεί η κοινωνία να λάβει συνειδητά τις σωστές αποφάσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αγνοείται το δεδομένο ότι το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης διασφαλίζονται με βιώσιμο τρόπο με την πολύ πιο αποφασιστική στροφή στις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα, που θα είναι κεντρικές προτεραιότητες στα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

________________________________

Περισσότερες πληροφορίες: 6937324780

 

(Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)

 

Θέμα: «Ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο για υπεράκτιες εξορύξεις υδογονανθράκων»

 

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προστατεύει επαρκώς από τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τις υπεράκτιες εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου [1]. Υπάρχει μόνο μία απόφαση για ένταξη των χωρών της ΕΕ στο «Υπεράκτιο Πρωτόκολλο» της Σύμβασης της Βαρκελώνης [2] το οποίο χρειάζεται να τροποποιηθεί από τα κράτη μέλη σε ζητήματα παρακολούθησης κι αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται από υπεράκτιες εξορύξεις. Δεν έχει ακόμα διευθετηθεί το ζήτημα της ευθύνης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος που έχει προταθεί να βαρύνει αποκλειστικά τον κάτοχο της άδειας εξόρυξης [3] καθώς και το ζήτημα της προέκτασης της περιοχής ευθύνης από τα 22 χλμ που είναι σήμερα, στα 370 χλμ από την ακτή [1]. Προσφάτως η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων τοποθετήθηκε υπέρ της θέσπισης ξεκάθαρης νομοθεσίας που να απαιτεί από την ανάδοχο εταιρεία χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη δυνητικών κινδύνων από ατύχημα [4].

Παρά τα προαναφερόμενα κενά, η Ελληνική κυβέρνηση μετά από εσπευσμένες διαδικασίες, αυτή την περίοδο αξιολoγεί οκτώ προσφορές που κατέθεσαν εταιρείες για έρευνες πετρελαίου σε 3 περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ προχωρά σε διαγωνισμό για την πραγματοποίηση μη αποκλειστικών σεισμικών ερευνών και σε θαλάσσιες περιοχές της Νότιας Κρήτης [5]. Σε παρόμοιες ενέργειες έχει προχωρήσει και η Κυπριακή κυβέρνηση. Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Εκτιμά ότι το θαλάσσιο περιβάλλον των εν λόγω περιοχών της Μεσογείου προστατεύεται σήμερα επαρκώς από τον κίνδυνο ατυχήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Οδηγία-Πλαίσιο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (2008/56/ΕΚ);

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ατυχήματος στις περιοχές αυτές;

3. Δεδομένου ότι οι συμφωνίες που θα συναφθούν ανάμεσα στην Ελληνική και Κυπριακή κυβέρνηση και τις εταιρείες εξορύξεων θα διαρκέσουν 25 χρόνια, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στην περίπτωση των επικείμενων γεωτρήσεων (α) υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας (β) υποχρέωση εκτενούς αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος (γ) παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων;

 

[1] «Off shore Exploration and Exploitation in the Mediterranean- Impacts on Marine and Coastal Environments» DG Environment, News Alert Service, Issue no 3, April 2012

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/FB3.pdf

 

[2] Proposal for a COUNCIL DECISION on the accession of the European Union to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/%20LexUriServ.do?uri=COM:2011:0690:FIN:EN:PDF

 

[3] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0688:FIN:EN:PDF

 

[4] http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120917IPR51502/html/Licence-to-drill-Only-if-firms-can-pay-for-spills-say-environment-MEPs

 

[5] http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/724648/Article.aspx

 

 

 

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου