Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 03 Απρ 2013

 

 

 

 

Περισσότερες από 10 τροπολογίες κατέθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστερά στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», που ήδη συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής. Το σχέδιο νόμου περιέχει πολλές θετικές ρυθμίσεις, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα θέματα της καθημερινότητας. Περαιτέρω βελτίωση επιφέρουν και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τη ΔΗΜΑΡ, μερικές από τις οποίες έχουν ως εξής:

 

 

1) ΚΕ.Π.Α.: Παράταση καταβολής αναπηρικής σύνταξης μέχρι την εξέταση του ασφαλισμένου

Να μην καθοριστεί συγκεκριμένη χρονική ισχύς για την παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης, δεδομένου ότι στις λίστες αναμονής όπου προστίθενται καθημερινά νέοι αιτούντες, υπάρχουν πανελλαδικά ήδη 59.000 αιτήσεις.

 

 

2) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

 

Οι ομογενείς πρόσφυγες, στις χώρες από τις οποίες κατέληξαν στην Ελλάδα, εργάζονταν, ακολουθώντας τους εκεί ισχύοντες κανόνες εργασίας. Αυτό έδωσε πιθανόν σε ορισμένους το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το ν. 4093/2012, δεν δικαιούνται τη σύνταξη του ΟΓΑ ( 32ο περίπου Ευρώ) όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό ( Αλβανία, Ρωσία κ.λ.π.) ακόμα και αν αυτή ανέρχεται στο «ευκαταφρόνητο» ποσό των 25 έως 90 ευρώ!!. Κατά τη γνώμη μας η τροπολογία αυτή εάν γίνει δεκτή από την κυβέρνηση θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του Νόμου 4093/2012 στερώντας το βιοποριστικό αυτό έσοδο από πολλούς ανασφάλιστους και υπερήλικες ομογενείς συμπατριώτες μας.

 

3) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΑΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου των συνταξιοδοτούμενων άνευ ορίου ηλικίας μετά 37 έτη πραγματικής ασφάλισης ή 11.100 ημερών πραγματικής ασφάλισης.

Αποκαθίσταται μια αδικία του ν. 3863/2010, ο οποίος ενώ για όλες τις περιπτώσεις αύξησης ορίου ηλικίας ή χρόνου ασφάλισης προέβλεψε μεταβατική περίοδο κατά τρόπο που να μη θίγει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, παρέλειψε να προβλέψει κάτι αντίστοιχο για την κατηγορία των συνταξιοδοτούμενων άνευ ορίου ηλικίας μετά 37 έτη πραγματικής ασφάλισης ή 11.100 ημερών πραγματικής ασφάλισης. Η παράλειψη αυτή ήταν αντίθετη με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

4) ΟΑΕΕ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Διευκόλυνση καταβολής οφειλόμενων εισφορών για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα

 

Με την τροπολογία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η αδυναμία όλο και περισσότερων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και άλλων Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι καίτοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, στερούνται της καταβολής σύνταξης λόγω ασφαλιστικών τους οφειλών.

 

5) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Διευκόλυνση για οριστική παύση εργασιών και εγγραφής στα μητρώα ανέργων.

 

 

Με την τροπολογία επιδιώκεται η διευκόλυνση των ελεύθερων επαγγελματιών, που οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να προβαίνουν σε οριστική παύση εργασιών και να εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων.

 

 

6) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Εγγραφή όσων βρίσκονται σε «δυσχέρεια» να εγγράφονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ

 

Με την τροπολογία επιδιώκεται η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ με τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, ως προς τη δυνατότητα όσων βρίσκονται σε «δυσχέρεια» να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

 

7) Ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 4038/2012, των ληξιπρόθεσμων δάνειων των νέων δικηγόρων και δικηγόρων πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών

Επιδιώκεται η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δάνειων του Τ.Α.Ν. προς νέους δικηγόρους και σεισμόπληκτους ή πυρόπληκτους δικηγόρους διαφόρων περιοχών (π.χ. Αιγίου, Πύργου κλπ) για τα οποία δεν είχαν ακολουθήσει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανείων άλλων κατηγοριών επαγγελματιών των ίδιων περιοχών, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, παρ’ ότι είναι γνωστό ότι δεν υφίσταται Επιμελητήριο για τους δικηγόρους.

 

8) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΑΕΔ

 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση εξόδων κίνησης, στα οποία υποβάλλονται κατά την εκτέλεση των εξωτερικών υπηρεσιών οι υπάλληλοι (ελεγκτές) του ΟΑΕΔ. Οι εξωτερικές αυτές υπηρεσίες αποτελούν πραγματικά οδοιπορικά έξοδα τα οποία αδικαιολόγητα μετά την ψήφιση του νόμου 4024/11, δεν χορηγούνται.

 

9) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Με την τροπολογία επιδιώκεται η εξαίρεση των εποχιακά εργαζομένων της ρύθμισης του Ν. 3986/2011 (άρθρο 39, παρ. 8, όπως προστέθηκε στο άρθρο 6 του Ν. 1545/1985) σχετικά με τις « προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων». Να εξαιρεθούν οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό από το άρθρο 39, παράγραφος 8 του Ν. 3986/2011 διότι η εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου αφήνει χιλιάδες εργαζόμενους δίχως εισόδημα κατά τη χειμερινή περίοδο.

 

ΔΗΜΑΡ ΑΧΑΪΑΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗ

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου