Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 30 Μάρ 2013

 

 

Ποινικό αδίκημα είναι ακόμα και η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ατόμου ή ομάδας ατόμων με βάση ρατσιστικούς διαχωρισμούς, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ερώτηση 22 Ελλήνων και ξένων ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Χρυσόγελος. "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να καταπολεμήσει τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας με όλα τα μέσα που της παρέχουν οι Συνθήκες. Η υποκίνηση ξενοφοβικού μίσους εναντίον μεμονωμένου προσώπου ή ομάδας προσώπων αποτελεί αδίκημα στην ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διώκουν ποινικά την εκ προθέσεως δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζονται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης μέσω της διάδοσης πληροφοριών ή διανομής προπαγανδιστικών φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού".

 

Αυτά υπογραμμίζει η αρμόδια Επίτροπος, V.Reding, στην απάντησή της σε σχετική ερώτηση που είχαν καταθέσει έξι Έλληνες ευρωβουλευτές (Δανέλλης (S&D), Κοππά (S&D), Κουμουτσάκος (PPE), Ποδηματά (S&D), Σκυλακάκης (ALDE) και Χρυσόγελος (Greens)) μαζί με δεκαέξι συναδέλφους τους από διάφορες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία και Φιλανδία) και τις περισσότερες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι). Υπενθυμίζεται ότι στην ερώτηση γινόταν ειδική μνεία στην Ελλάδα, όπου τον τελευταίο χρόνο έκαναν την εμφάνιση τους δυνάμεις – εκπροσωπούμενες πλέον και στο Κοινοβούλιο- των οποίων ο πολιτικός λόγος, τα σύμβολα και ενέργειες (η πρακτική της λεκτικής και φυσικής βίας, η εξύμνηση του καθεστώτος της επτάχρονης δικτατορίας, οι επανειλημμένες βίαιες επιθέσεις κατά πολιτών και αλλοδαπών, καθώς και η χρήση απειλών κατά πολιτικών αντιπάλων) παραπέμπουν στις πιο σκοτεινές σελίδες της πολιτικής ευρωπαϊκής ιστορίας, δηλ. της δεκαετίας του ’30 και των αρχών της δεκαετίας του ’40. Οι 22 ευρωβουλευτές, ρωτούν την Επιτροπή αν:

 

1. Είναι ενήμερη ότι παρόμοιες δυνάμεις χρησιμοποιούν βία και παραβιάζουν σχεδόν όλα τα πρότυπα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών πάνω στα οποία έχει θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Ελέγχει συστηματικά η Επιτροπή και οι σχετικές υπηρεσίες την αναβίωση παρόμοιων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη;

3. Εάν ναι, ποια είναι σχετικά η θέση της Επιτροπής, και ποιο είναι το πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής και ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης, ειδικότερα ενόψει των μελλοντικών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014;

Η Επιτροπή, μέσω της Επιτρόπου κας Reding, απάντησε ότι καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας, καθώς δεν συνάδουν με τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και δεσμεύεται να καταπολεμήσει τα φαινόμενα αυτά με όλα τα μέσα που της παρέχουν οι Συνθήκες. Η υποκίνηση ξενοφοβικού μίσους εναντίον μεμονωμένου προσώπου ή ομάδας προσώπων αποτελεί αδίκημα στην ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διώκουν ποινικά την εκ προθέσεως δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζονται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης μέσω της διάδοσης πληροφοριών ή διανομής προπαγανδιστικών φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού.

 

Τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη και πρόκειται να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης εντός του 2013.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία οφείλει να είναι υπεράνω στενών κομματικών ορίων. Αυτή ακριβώς τη νοοτροπία αντικατοπτρίζει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που πήραμε με τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Από την απάντηση της Επιτροπής προκύπτει ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα, ότι η ρατσιστική ρητορική είναι ποινικό αδίκημα. Είναι ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη νομική υποχρέωση που έχει και να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα. Στο μεταξύ, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του, δηλαδή στην καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας, στη μείωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και στην ανασφάλεια των πολιτών, παράλληλα με την αποτελεσματική διαχείριση του θέματος της μετανάστευσης, ειδικά στις χώρες του Νότου και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς από την πλευρά μας με αυτή και πολλές ακόμα πρωτοβουλίες που παίρνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, εργαζόμαστε συστηματικά εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Μόλις στις αρχές Μαρτίου καταθέσαμε ψήφισμα για ενίσχυση της καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, των τάσεων εναντίον των τσιγγάνων, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και όλων των μορφών εγκλημάτων και ρητορικής μίσους. Οι πρωτοβουλίες μας θα συνεχιστούν».

Διαβάστε σχετικά με το ψήφισμα που κατέθεσαν οι Πράσινοι και την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με βάση το αρχικό ψήφισμα

(Ακολουθούν αυτούσιες η ερώτηση και η απάντηση)

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001447/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Georges Bach (PPE), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Spyros Danellis (S&D), Isabelle Durant (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Rebecca Harms (Verts/ALE), Jim Higgins (PPE), Seán Kelly (PPE), Franziska Keller (Verts/ALE), Maria Eleni Koppa (S&D), Georgios Koumoutsakos (PPE), Mario Mauro (PPE), Gay Mitchell (PPE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Anni Podimata (S&D), Libor Rouček (S&D), Olle Schmidt (ALDE), Theodoros Skylakakis (ALDE), Nils Torvalds (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Dominique Vlasto (PPE) και Cecilia Wikström (ALDE)

Θέμα: Ανησυχίες για την άνοδο ακραίων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Κατά τα τελευταία χρόνια, σε έναν αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στην παρουσία, δράση και πολιτική επιρροή ακραίων πολιτικών κινημάτων. Η ανάδειξη και ενίσχυση ακραίων, αδιάλλακτων και εξαιρετικά ξενοφόβων ακόμη και ρατσιστικών δυνάμεων, συνδέεται και αντλεί δυνάμεις από τις κοινωνικές επιπτώσεις – ανεργία και αυξημένη φτώχεια καθώς και κοινωνικά προβλήματα - της σημαντικής οικονομικής κρίσεως που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως αυτές του Νότου, μαζί με την ανεπαρκή διαχείριση του θέματος της μετανάστευσης.

Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε η αύξηση της παρουσίας παρόμοιων δυνάμεων στην πολιτική σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Ο ακραίος τους πολιτικός λόγος, σύμβολα και συγκεκριμένες δράσεις επανέφεραν μνήμες των μαύρων ετών της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής ιστορίας, των δεκαετιών του 1930 και των αρχών του 1940. Λεκτική και σωματική βία, εξύμνηση του καθεστώτος των συνταγματαρχών, επαναλαμβανόμενες επιθέσεις τόσο κατά πολιτών όσο και αλλοδαπών και απειλές κατά πολιτικών αντιπάλων, αποδείχτηκαν ότι αποτελούν μόνιμα χαρακτηριστικά της δράσης των εν λόγω πολιτικών δυνάμεων και απόρροια της παρουσίας τους.

Υπό το φως των ανωτέρω εξαιρετικά σοβαρών ζητημάτων, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα:

1. Είναι ενήμερη ότι παρόμοιες δυνάμεις χρησιμοποιούν βία και παραβιάζουν σχεδόν όλα τα πρότυπα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών πάνω στα οποία έχει θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Ελέγχει συστηματικά η Επιτροπή και οι σχετικές υπηρεσίες την αναβίωση παρόμοιων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη;

3. Εάν ναι, ποια είναι σχετικά η θέση της Επιτροπής, και ποιο είναι το πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής και ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης, ειδικότερα ενόψει των μελλοντικών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014;

E-001447/2013

Απάντηση της κας Reding

εξ ονόματος της Επιτροπής

(27.3.2013)

 

Η Επιτροπή καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας, καθώς δεν συνάδουν με τις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Η ΕΕ δεσμεύεται να καταπολεμήσει τα φαινόμενα αυτά με όλα τα μέσα που της παρέχουν οι Συνθήκες.

Η υποκίνηση ξενοφοβικού μίσους εναντίον μεμονωμένου προσώπου ή ομάδας προσώπων αποτελεί αδίκημα στην ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διώκουν ποινικά την εκ προθέσεως δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζονται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, συμπεριλαμβανομένης της υποκίνησης μέσω της διάδοσης πληροφοριών ή διανομής προπαγανδιστικών φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού.

Τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη και πρόκειται να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης εντός του 2013.

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου