Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 27 Απρ 2013
 «ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ, Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η “ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ” ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ»
Κλίκ για μεγέθυνση

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΩΝ

Οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις, από πλευράς υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την εξέλιξη του έργου «Ολυμπία Οδός» περί μείωσης του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου της (υπάρχει εισήγηση που προτείνει η «Ολύμπια Οδός» να σταματήσει στην Πάτρα, το δε τμήμα «Πάτρα-Πύργος» να παραπέμπεται στο…αόριστο μέλλον και μέσω του ανύπαρκτου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), όπως ήταν αναμενόμενο προκαλούν την αγωνία, αλλά και την οργή της κοινωνίας και όλων των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ).

Είναι δεδομένο, πλέον, ότι ο λεγόμενος Δυτικός Άξονας της Ελλάδας καταδικάζεται σε απαξίωση, της οποίας οι επιπτώσεις στις Περιφέρειες που ανήκουν σε αυτόν, με κυρίαρχη θέση αυτήν της Δυτικής Ελλάδος, θα οδηγήσουν σε κοινωνικό, οικονομικό μαρασμό για τα επόμενα χρόνια, με μη αναστρέψιμες μάλιστα αυτές τις επιπτώσεις.

Τα δεδομένα και τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτήν την τραγική απόφαση είναι σαφή.

Πιστεύει κανείς, ότι είναι δυνατόν να καταστεί εφικτή η περιφερειακή συνοχή, όταν ο οδικός άξονας «Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα», τίθεται υπό αμφισβήτηση ως προς την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε επεξεργασία σεναρίων διαπραγμάτευσης να αφήνει υπό αίρεση το τμήμα «Πάτρα-Πύργος»;

Πιστεύει κανείς, ότι το υφιστάμενο οδικό δίκτυο «Πάτρα-Πύργος» μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί δρόμο ανάπτυξης, αλλά και ασφάλειας των μεταφορών, εάν δεν κατασκευαστεί ένας σύγχρονος, ολοκληρωμένος, εθνικός αυτοκινητόδρομος;

Ποιος μπορεί αλήθεια να συνεχίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη για δεκάδες θανατηφόρα ατυχήματα που θα εξακολουθούν να συμβαίνουν στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο καθημερινά;

Πιστεύει κανείς, ότι η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, με ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τριτοκοσμικές συνθήκες;

Πιστεύει κανείς, έστω και στο ελάχιστο, ότι ο χαρακτηρισμός της Πάτρας, ως «Κέντρο Συνδυασμένων Μεταφορών», «Δυτική Πύλη της Ελλάδος προς την Ευρώπη», μπορεί να έχει οποιοδήποτε αντίκρισμα, όταν για τα επόμενα πέντε χρόνια τουλάχιστον, δεν θα είναι εφικτή η σύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ η υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου της «Ολυμπίας Οδού» θα παρουσιάζει την σημερινή εικόνα;

Πιστεύει κανείς, ότι η έλλειψη ενός σύγχρονου οδικού άξονα μπορεί να αποφέρει διεξόδους ανάπτυξης;

Πιστεύει κανείς, ότι η μη ολοκλήρωση στο ακέραιο και χωρίς εκπτώσεις στο φυσικό τεχνικό αντικείμενο του οδικού άξονα, δεν δημιουργεί μόνο προοπτικές υπανάπτυξης, αλλά και συνθήκες αποεπένδυσης στην ευρύτερη περιοχή;

Πιστεύει κανείς, ότι μια τέτοια εξέλιξη, δεν ακυρώνει στην πράξη κάθε αντίληψη ισόρροπης ανάπτυξης για ολόκληρη την ΠΔΕ, και δεν δυναμώνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες;

Πιστεύει κανείς, ότι μια πιθανή ακύρωση ή το «κουτσούρεμα» αυτού του σχεδιασμού δεν υπονομεύει καίρια τις αναπτυξιακές μας προοπτικές και δεν καταδικάζει την ΠΔΕ σε αναπτυξιακή καθήλωση, με όλες τις συνέπειες που θα έχει τούτο σε βασικούς δείκτες και στόχους, όπως είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, το εισόδημα των κατοίκων και η ανεργία;

Πιστεύει κανείς, σε τελευταία ανάλυση, πως το πρόβλημα δεν ξεπερνάει τα όρια της Δυτικής Ελλάδας και δεν αφορά το σύνολο του εθνικού σχεδιασμού;

Επειδή ενδυναμώνεται μεταξύ των πολιτών της ΠΔΕ η αίσθηση, ότι η Περιφέρειά μας βρίσκεται εκτός εθνικών προτεραιοτήτων και αποτελεί, ας επιτραπεί η έκφραση, «το αποπαίδι της κεντρικής εξουσίας».

Επειδή είναι η ώρα να κάνουμε ξεκάθαρο με κάθε τρόπο, σ΄ όλα τα κυβερνητικά κλιμάκια, ότι η κοινωνία μας δεν αντέχει άλλο την ύφεση, την ανεργία, και την υποβάθμιση και ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν θα γίνει η «Ιφιγένεια» των δήθεν διαπραγματεύσεων χάριν των εντιμότατων μεγαλεργολάβων φίλων της εκτελεστικής εξουσίας!!!

Επειδή η επανεκκίνηση των έργων θα είναι μια ανάσα για την ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα και για τούτο πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολό του το έργο, όπως άλλωστε είχε δημοπρατηθεί!!! και ξεκίνησε από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Επειδή σε όλα τα παραπάνω ζητήματα η Κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί, καλούνται ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Υπουργοί να απαντήσουν συγκεκριμένα στα κάτωθι ερωτήματα:

Ψ Ποια είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην κατασκευή των οδικών αξόνων με δεδομένο ότι η ίδια εξαιρέθηκε;

Ψ Είναι αλήθεια, ότι η ίδια εξαιρέθηκε από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, επειδή αντιμετωπίσθηκε, ως αναπτυξιακός φορέας και όχι ως τυπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα;

Ψ Ποια είναι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων; Προτίθεται το ΥΠΑΝΥΜ να χρησιμοποιήσει σχετικά κονδύλια για την κατασκευή των οδικών αξόνων, δεδομένης της σημασίας τους για την ανάσχεση της ύφεσης και για τη μακροχρόνια ανάπτυξη;

Ψ Είναι πραγματικά απαγορευτικός παράγοντας το κώλυμα στο τμήμα της λίμνης Καϊάφα, για την ολοκλήρωση των υπολοίπων τμημάτων στο τμήμα Πύργος-Τσακώνα και αν ναι πως προκύπτει αυτό;

Ψ Ποιες ενέργειες έχει κάνει η κυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί ο φάκελος του κόστους των απαλλοτριώσεων στη περιοχή για τα έργα;

Ψ Ποιες ενέργειες έχει κάνει η κυβέρνηση για να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες που προκύπτουν από την κωλυσιέργηση της εκδίκασης των απαλλοτριώσεων;

Ψ Νομιμοποιούνται αλλαγές στο σχεδιασμό ενός έργου, που τελεί υπό την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ψ Η αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης του έργου είναι μία απλή διαδικασία, όταν αφενός μεν έχει κυρωθεί με νόμο από την Ελληνική Βουλή και αφ΄ ετέρου όταν αποτελεί Διευρωπαϊκό δίκτυο χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι μόνο όταν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του;

Ψ Άρα δεν πρέπει να κατασκευασθεί μέχρι την Τσακώνα και την σύνδεσή του με τον οδικό άξονα «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα»;

Ψ Η ενδεχόμενη υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου της «Ολυμπίας Οδού» και όχι του συνόλου της, μπορεί να προσβληθεί τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια; Η χρηματοδότηση ενός Διευρωπαϊκού δικτύου, που δεν έχει υλοποιηθεί στο σύνολό του, δεν αντιβαίνει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Ψ Ποιες οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης;

Ψ Το περιβόητο και περιλάλητο ραντεβού που είχε αποφασιστεί προ μηνών όλων των φορέων της ΠΔΕ με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το είχε κλειδώσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Κ. Τζαβάρας, γιατί δεν έγινε;

Ψ Πρόκειται να γίνει και πότε;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου