Loading...

Κατηγορίες

Κυριακή 07 Ιούλ 2013

 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας (27-28 Ιουνίου 2013) θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Τα κράτη μέλη θα συζητήσουν την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση της Νεολαίας, ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης με προϋπολογισμό 6 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την υποστήριξη των περιφερειών με ποσοστά ανεργίας των νέων πάνω από 25 %, προς υλοποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία. Το Σύστημα της Εγγύησης για τη Νεολαία είναι μια Πράσινη πρόταση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009 και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις αρχές του τρέχοντος έτους. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών θα λαμβάνουν μια καλής ποιότητας προσφορά εργασίας, συνέχιση εκπαίδευσης, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ανεργίας τους ή την έξοδό τους από την επίσημη εκπαίδευση.

 

Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί σε ανησυχητικά επίπεδα, με πάνω από 23 % των νέων στην Ε.Ε. να είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι/ες. Σε ορισμένα κράτη μέλη, ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά υψηλός, υπερβαίνοντας το 55 %. 8,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτω των 25 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 15 % των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να ολοκληρώσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 10 % των πολιτών της ΕΕ ζουν σε νοικοκυριά ανέργων. Αυτό δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία.

 

Οι Πράσινοι υποστηρίζουν το νέο πολύ καλό εργαλείο χρηματοδότησης και καλούν την Προεδρία της Λιθουανίας να διατηρήσει και να διασφαλίσει τη σύνδεση με την Εγγύηση για τη Νεολαία. Οι Πράσινοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει να επεκταθεί το εύρος ηλικίας σε 15-29 ετών, αντί έως 25 ετών, ώστε να καλύπτει όλους τους νέους. Επίσης οι Πράσινοι ζητούν να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση. Τα 6 δισ. ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός τον οποίον έχουν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις, αλλά έχει καταψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο, αντιστοιχούν σε λιγότερο από 0,6% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2014-2020. Εν τω μεταξύ η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχει εκτιμήσει ότι απαιτούνται για κάτι τέτοιο 20 δισ. ευρώ. Η ΕΕ αλλά και τα κράτη μέλη πρέπει να καλύψουν το κενό.

 

Οι Πράσινοι ζητούν γενικότερα τον τερματισμό των μέτρων λιτότητας που είναι αποσπασματικά και έχουν καταστροφικές συνέπειες για την απασχόληση των νέων και τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Μαζί με τις οργανώσεις νεολαίας, οι Πράσινοι θα παρακολουθούν τις ενέργειες των Κρατών Μελών για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, και θα τα καθιστούν υπεύθυνα για τη δράση ή την αδράνειά τους.

 

“Εξαιτίας της κρίσης και της εμμονής σε μια πολιτική σκληρής λιτότητας, σήμερα έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας στον Ευρωπαϊκό νότο και ταυτοχρόνως πλήρη κατάρρευση του παραγωγικού τομέα. Ειδικά στην Ελλάδα η ανεργία έχει ανέβει στα ύψη, και στη νεολαία συγκεκριμένα φτάνει το 60%. Όμως το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χρεοκοπημένα μοντέλα οικονομίας και αποτυχημένα συστήματα απασχόλησης των νέων, όπως δυστυχώς γίνεται ως τώρα στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε, πράγματι, μεταρρύθμιση στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε να μπορούν οι νέοι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κοινωνικές, περιβαλλοντικές, παραγωγικές και οικονομικές ανάγκες και προκλήσεις, αλλά παράλληλα πρέπει να αναζωογονηθεί η πραγματική οικονομία και να στραφεί σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες κατευθύνσεις, στην καινοτομία, ιδιαίτερα την οικολογική και κοινωνική”, δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

«Η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα αξιοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο στη βάση ενός σωστού σχεδιασμού, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής πολιτικής που προωθεί την απασχόληση σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και ποιοτικές θέσεις εργασίας με την μορφή αυτό-απασχόλησης, κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων ή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σπαταλιούνται με την μορφή ψευτο-επιδομάτων που απλώς ανακουφίζουν από τον πόνο αλλά δεν αντιμετωπίζουν την ανεργία και τις συνθήκες που οδηγούν σε αυτή. Πρέπει να σταματήσουμε να προτείνουμε στους νέους να ενταχθούν σε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, χωρίς κοινωνικά κι εργασιακά δικαιώματα, στο όνομα δήθεν της κρίσης. Διαφορετικά θα χάσουμε τους πιο δυναμικούς και δημιουργικούς νέους και νέες, που ήδη μεταναστεύουν προς τις χώρες του βορρά”, πρόσθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος.

 

 

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου