Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 04 Μάι 2019
Έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής η κατάθεση Συνδυασμών για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 
 
Η σημαντικότερη προθεσμία για τις Κοινοτικές, Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές λήγει την 12η ώρα βραδινή της Κυριακής 5ης Μαΐου 2019, καθώς μέχρι τότε επιτρέπεται η επίδοση/παράδοση δήλωσης Συνδυασμού στο αρμόδιο Δικαστήριο.
Με απλά λόγια, πρακτικά πρόκειται για το χρονικό σημείο που ξεκαθαρίζει ποιοι πραγματικά θα είναι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι/Περιφερειάρχες και με ποια ομάδαυποψήφιων Συμβούλων, καθώς σε κάθε εκλογές ένα μέρος των αυτό-παρουσιαζόμενων ως μελλοντικών "ηγετών" δεν καταφέρνει τελικά ούτε καν να βρει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό Υποψήφιων για να συγκροτήσει έγκυρο Συνδυασμό.  Τυπικά βεβαίως η Ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων που θα κατατεθούν έως την Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 12η ώρα βραδινή της 11ης Μαΐου.
Ας θυμηθούμε τις βασικές παραμέτρους της δήλωσης Συνδυασμού:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο Επικεφαλής του, δηλαδή ο υποψήφιος Δήμαρχος. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται ο υποψήφιος Δήμαρχος, ως τέτοιος θεωρείται ο πρώτος υποψήφιος του Συνδυασμού και, συνεπώς, η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από αυτόν. Στηδήλωση επισυνάπτονται για κάθε έναν αναγραφόμενο Υποψήφιο συγκεκριμένα δικαιολογητικά, αναλόγως εάν είναι Έλληνας ή πολίτης των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποβολή της δήλωσης στον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείουμπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Δημάρχου, είτε με παράδοση με απόδειξη από τον υποψήφιο Δήμαρχο.
Η δήλωση που κατατίθεται εμπροθέσμως μπορεί να συμπληρωθεί, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιωνΣυμβούλων και για λόγω αντιστοίχισης των Υποψήφιων με τις εκλογικές περιφέρειες (ΣτΕ 915/2015), ομοίως μέχρι και την 12ηώρα βραδινή της 5ηςΜαΐου.
Το ΥΠΕΣ στην αριθμ. 12 Εγκύκλιο έχει δημοσιεύσει Υπόδειγμα δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού, Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και λεπτομέρειες τόσο για τον ορθό τρόπο αναγραφής των Υποψήφιων όσο και για έκαστο εκ των αναγκαίων δικαιολογητικών.
Ειδικά για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου, στην ειδική εφαρμογή (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html) τα πεδία συμπληρώνονται ως εξής: "Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ->Κατηγορία παράβολου: Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές ->Τύπος παραβόλου: Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημάρχου [κωδικός τύπου: 1369] / Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου [κωδικός τύπου: 1371] "
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (σε Κοινότητες > 300 κατοίκων)
Ως γνωστόν, μετά την εκτενή τροποποίηση του Κλεισθένη από τον ν.4604/2019, ο Συνδυασμός δεν περιλαμβάνει ΕπικεφαλήςΥποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας, αλλά μόνο Υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας.
Καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι Υποψήφιοι του Συνδυασμού.  Ο Συνδυασμός δεν απαιτείται να έχει καταστατικό λειτουργίας προκειμένου να λάβει μέρος στις εκλογές.
Στη δήλωση αναγράφονται κατά σειρά: α)Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του Συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται, β)Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας με αλφαβητική σειρά επωνύμων.
Στη δήλωση επισυνάπτονται για κάθε έναν αναγραφόμενο Υποψήφιο Σύμβουλο συγκεκριμένα δικαιολογητικά.Όπως για τις Δημοτικές, έτσι και για τις Κοινοτικές, στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο περιλαμβάνεται 
Υπόδειγμα δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού, Υπόδειγμαυπεύθυνης δήλωσης, λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγραφής των Υποψήφιων και για έκαστο δικαιολογητικό.
Ειδικά για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, πρέπει να επιλεγεί:" Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Δικαιοσύνης->Κατηγορία παράβολου: Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές ->Τύπος παραβόλου: Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Συμβούλου Κοινότητας [κωδικός τύπου: 1370]"
Συμπληρωματική δήλωση επιτρέπεται προκειμένου να συμπληρωθεί ο Συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων ομοίως μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 5ης Μαΐου. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από οποιονδήποτε Υποψήφιο ή επιδίδεται στον Πρόεδρο Πρωτοδικών από δικαστική επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του Υποψήφιου.
Υπενθυμίζεται ότι σημαντικές διευκρινίσεις για την έγκυρη κατάρτιση και κατάθεση Συνδυασμών έχει παράσχει το  ΥΠΕΣ προς τα Δικαστήρια, όπως μπορείτε να θυμηθείτε ΕΔΩ . Σε αυτέςο τρόπος κατ' εξαίρεση κατάθεσης Συνδυασμού με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας Κοινότητες του ίδιου Δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα Συνδυασμού υποψήφιου Δημάρχου.
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (Κοινότητες < 300 κατοίκους)
Υπάρχει αποκλειστικά ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους μεμονωμένους Υποψήφιους Προέδρους της Κοινότητας, καθώς ο Κλεισθένης δεν επιτρέπει την κατάρτιση Συνδυασμών.
Ο κανόνας της υποχρεωτικής ποσόστωσης δεν επηρεάζει τη σύνθεση του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού πρόκειται για μεμονωμένους Υποψήφιους Προέδρους και όχι Συνδυασμούς.
Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερομένου κατατίθεται με γραπτή δήλωση, στην οποία, εκτός από το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του Υποψήφιου αναγράφεται και η Κοινότητα την οποία αφορά η υποψηφιότητα. Στην ανωτέρω δήλωση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τη μόνη διαφορά ότι ο Υποψήφιος Πρόεδρος παραλείπει στην υπεύθυνη δήλωση το σκέλος της αποδοχής της υποψηφιότητας για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Ειδικά για το ηλεκτρονικό παράβολο: "Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Δικαιοσύνης->Κατηγορία παράβολου: Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές->Τύπος παραβόλου: Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρόεδρου Κοινότητας έως 300 κατοίκους [κωδικός τύπου 1374]".
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που την υπογράφει ο Επικεφαλής του και επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Περιφέρειας και στο πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής είτε με παράδοση από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη είτε με δικαστικό επιμελητή κατόπιν παραγγελίας του υποψήφιου Περιφερειάρχη.
Η δήλωση αναγράφει κατά σειρά:α)Το όνομα και τυχόν έμβλημα του Συνδυασμού, β)Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Περιφερειάρχη,με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψήφιου Περιφερειάρχη. Εάν δεν υπάρχει ένδειξη, θεωρείται ως υποψήφιος Περιφερειάρχης ο πρώτος αναγραφόμενος Υποψήφιος στο Συνδυασμό, γ)Ανά εκλογική περιφέρεια, επίσης με αλφαβητική σειρά ονομασίας, τα επώνυμα, τα κύρια ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων με αλφαβητική σειρά επωνύμων.Για κάθε υποψήφιο (Περιφερειάρχη και Περιφερειακούς Συμβούλους) επισυνάπτονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
Συμπλήρωση του Συνδυασμού επιτρέπεται να γίνει μόνο μέχρι τη 12ηώρα βραδινή της 5ηςΜαΐου 2019 και μόνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο Συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό Υποψήφιων Συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη.
Αναλυτικότερες λεπτομέρειες έχει παράσχει το Υπουργείο στην αριθμ.13 Εγκύκλιο.
 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου