Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 12 Ιούν 2012

 

ΕΚΛΟΓΕΣ Ιούνιος 2012

 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας : Εμπόριο-Μεταποίηση-Υπηρεσίες-Τουρισμός-Νέες Τεχνολογίες.

Στηρίζουν την απασχόληση και συγκρατούν τον κοινωνικό ιστό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (<250 εργαζόμενους) απασχολούν το 85,6% των εργαζομένων της χώρας μας και παράγουν το 71,7% της προστιθέμενης αξίας στην οικονομία. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (<10 εργαζόμενους) απασχολούν το 57,6% του προσωπικού και παράγουν το 35,3% της συνολικής παρούσας αξίας. Τα μεγέθη αυτά είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά γεγονός που καθιστά την αντιμετώπιση των μικρών επιχειρήσεων ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα.

Η λογική που διέπει το μνημόνιο θεωρεί πως η πληθώρα μικρών επιχειρήσεων είναι ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και επιδιώκει, άμεσα ή έμμεσα τη αντικατάστασή τους από μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

 

Είναι σαφές ότι μια Κυβέρνηση της Αριστεράς αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάπτυξης με απολύτως διαφορετικά κριτήρια. Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο ενώ τα μέτρα που θα στηρίζουν τις επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται στο γενικότερο παραγωγικό- αναπτυξιακό μοντέλο.

 

Η πρόταση μας είναι εντελώς διαφορετική.

 

Ο πυρήνας της είναι η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται είτε στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας (οριζόντια) ή σε διαφορετικούς κλάδους της διαδικασίας παραγωγής που να ανήκουν στην ίδια εφοδιαστική αλυσίδα (κάθετα). Η νέα αυτή μορφή συνεργασίας έχει το πλεονέκτημα της «συνένωσης» των μικρών κεφαλαίων αλλά και τη διατήρηση της αυτονομίας αλλά την ευελιξίας της κάθε μίας επιχείρησης. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μικρών επιχειρήσεων αποτελούν το βασικότερο ίσως παράγοντα για τη συμμετοχή τους σε ένα Δίκτυο Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, το μοντέλο αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διεύρυνση των αγορών και των δικτύων διανομής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού, θα υπάρξει στήριξη από δημόσιου μηχανισμού υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να παρέχεται τεχνογνωσία και διαχειριστική υποστήριξη(μηχανοργάνωση χωρίς μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συγκροτήσουν Δίκτυα Συνεργασίας .

Θα προβλέπεται η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης με την παραχώρηση γης και εγκαταστάσεων για έργα υποδομής κοινής χρήσης και θέσεων εργασίας.

 

 

 

 

Άξονες Πολιτικής στήριξης των ΜμΕ

 

• Επανασχεδιασμός και αξιοποίηση των εργαλείων του ΕΣΠΑ με προσανατολισμό ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με έμφαση τις δικτυώσεις αυτών.

• Αξιοποίηση του ρόλου της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

• Εξασφάλιση δυνατότητας προβολής των ελληνικών προϊόντων παραγωγής και μεταποίησης στα τοπικά και ευρωπαικά μέσα ενημέρωσης

• Παροχή κινήτρων στη βάση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για αλλαγή τομέα δραστηριότητας ή μετατροπή προσανατολισμού της επιχείρησης (από εισαγωγική σε εξαγωγική)

• Παροχή κινήτρων προώθησης στο διασυνοριακό εμπόριο των παραμεθόριων περιοχών.

• Ενθάρρυνση και υποστήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε «υπαίθριο εμπορικό κέντρο» στα κέντρα πόλεων

• Ενθάρρυνση των συναλλαγών Δημοσίου – Επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου

 

Σε σχέση με τον αθέμιτο ανταγωνισμό και στις τιμές:

 

• Ενίσχυση και αξιοκρατική στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να διαπιστώνονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα μονοπωλιακές πρακτικές- αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που συντηρεί τις ολιγοπωλιακές μορφές (καρτέλ) οργάνωσης στις εισαγωγές προϊόντων (έλεγχος των εργοστασιακών τιμών χονδρικής, ταυτοποίηση μετοχικής σύνθεσης πολυεθνικών κπ).

• Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτροπή των πρακτικών εξαγωγής και επανεισαγωγής προϊόντων (τριγωνικές πωλήσεις) με την ταυτόχρονη ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής αλυσίδας.

• Καταπολέμηση όλων των τύπων λαθρεμπορίου με έμφαση σε αυτό των καυσίμων και άλλων πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού

• Ενθάρρυνση –μέσω της πρακτικής των δικτύων- της απευθείας πώλησης προϊόντων από τους παραγωγούς στους καταναλωτές με τη δημιουργία νέων δικτύων διανομής και επανεξέταση του συστήματος ειδικών αδειών και ρυθμίσεων για τους μεσάζοντες.

 

Σε σχέση με τις τράπεζες:

 

Το 2011 μόνο έκλεισαν 68 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν 135 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και τα πράγματα, όχι μόνο δεν φαίνεται να βελτιώνονται, αλλά βαίνουν χειρότερα για τα επόμενα χρόνια. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, σύμφωνα με τα στατιστικά της στοιχεία, προβλέπει ότι το 2012 θα κλείσουν άλλες 62 χιλιάδες επιχειρήσεις με απώλεια 180 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η απότομη αλλαγή οικονομικών δεδομένων οδήγησε βαθμιαία τη μία επιχείρηση μετά την ʽάλλη σε αδυναμία πληρωμών των δανειακών τους υποχρεώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η Τράπεζα της Ελλάδας το ποσοστό των καθυστερήσεων στις επιχειρηματικές χορηγήσεις έφτασε τον περασμένο Σεπτέμβρη στο 13%, αυξημένο κατά 60% σε σχέση με τις αρχές του 2011. Υπολογίζεται ότι το σύνολο του δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας αγγίζει και ξεπερνά τα 120 δις ευρώ. Μόνο στα αμιγώς επιχειρηματικά δάνεια εκτιμάται ότι κάθε μήνα «σκάνε» περίπου 600 δάνεια, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Απέναντι σ΄ αυτή την επιβαρυντική για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ προτείνει:

 

A- Για τις επιχειρήσεις που είναι σε λειτουργία:

 

• Τη διαγραφή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης κατά ποσοστό αντίστοιχο της μέσης μείωσης του ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας κατά την τριετία 2009-2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη μείωση για τον ίδιο κλάδο. Αναπροσαρμογή των μηνιαίων δόσεων ώστε να μη υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματος του οφειλέτη .

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένης δέσμης υπηρεσιών και άσκηση ευνοικής χρηματοπιστωτικής πολιτικής για Μμ Επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους από δημόσια Τράπεζα- Ειδικού Σκοπού

• Αναμόρφωση και προσαρμογή του Φορέα Πιστοληπτικού Ελέγχου (ΤΕΙΡΕΣΙΑ)

στην πραγματικότητα.

• Αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα- ώστε να αποφεύγεται η «στημένη» πτώχευση. Αντιμετώπιση των περιπτώσεων μικρών επιχειρήσεων που δεν μπορούν να υπαχθούν στον Πτωχευτικό Κώδικα μέσω της τράπεζας Ειδικού σκοπού.

• Ρύθμιση αποπληρωμής, με κριτήρια, των εγγυημένων έντοκων δανείων από (ΤΕΜΠΜΕ)-ΕΤΕΑΝ, με διετή περίοδο χάριτος.

 

B- Για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους:

 

• Πριν από τη διαδικασία πλειστηριασμών και κατασχέσεων, να εφαρμοστεί το μέτρο της διαγραφής. Και η εναπομείνασα απαίτηση της τράπεζας να γίνει προσπάθεια να καλυφθεί από την αξία των ακινήτων ή από τον εγγυητή, με απαγόρευση κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας για τα χαμηλά εισοδήματα

 

Σε σχέση με τη φορολογία(έμμεση/άμεση):

 

• Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ, ελαχιστοποίηση του στα είδη λαικής κατανάλωσης Διατήρηση του μειωμένου συντελεστή στα νησιά.

• Εφαρμογή ενός απλού, δίκαιου και σταθερού φορολογικού πλαισίου και κατάργηση του ΚΒΣ

• Καθιέρωση του αφορολόγητου αποθεματικού για τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις.

• Συμψηφισμός αμοιβαίων οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου.

• Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά την μεταβίβαση των Μ&ΠΜΕ

επιχειρήσεων καθώς και κατά την πώληση- μέρους ή του όλου- της επιχείρησης

στους υπαλλήλους της

• Ετήσια τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

• Αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών καθαρού κέρδους στις σημερινές συνθήκες της αγοράς

 

Σε σχέση με την γραφειοκρατία:

 

1. Κατάθεση νόμου-πλαισίου για την μείωση του γραφειοκρατικού κόστους με

ταυτόχρονη κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

2. Υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου σχέσης κράτους και υποψήφιου για επένδυση, με πλήρη υιοθέτηση της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (invest in Greece /start up) για όλα τα στάδια της υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για χρηματοδότηση μέσω αναπτυξιακού νόμου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου.

 

Σε σχέση με τον ΟΑΕΕ:

 

• Eφ άπαξ ρύθμιση των οφειλών προς το ταμείο με άρση των επιβαρύνσεων για οφειλές απο το 2010

• Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

Σε σχέση με την ποιότητα και τη περιβαλλοντική διάσταση:

 

• Κίνητρα για επενδύσεις Μ&ΠΜΕ με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση ενεργειακών πηγών φιλικών προς αυτό.

• Δημιουργία συλλογικών υποδομών για τις Μ&ΠΜΕ , με Βιοτεχνικά Πάρκα,

Εκθεσιακά Κέντρα με Ζώνες ελεύθερων δραστηριοτήτων

Κίνητρα μετεγκατάστασης εκτός των αστικών κέντρων, μέσα σε βιομηχανικά πάρκα

 

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου