Νέος νόμος «περί Εθνοφυλακής» αναμένεται να συνταχθεί και να κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του armynow.net, οι αλλαγές που σχεδιάζει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, και έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα στο χώρο της Εθνοφυλακής, είναι σαρωτικές και όχι απλά την αναβαθμίζουν αλλά αλλάζουν όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τη λειτουργία της, κάτι που σίγουρα θα δημιουργήσει πολλές συζητήσεις.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος, όπως επιβεβαιώνουν οι ιστοσελίδες που ασχολούνται με τον στρατό, όπως η defencereview, θα προβλέπει τη δημιουργία και συγκρότηση μονάδων Εθνοφυλακής και στα μεγάλα αστικά κέντρα Αττική και Θεσσαλονίκη, λόχων εφέδρων καταδρομών στα κύρια νησιά ενώ στα μικρά νησιά ο στόχος είναι να συγκροτηθούν και επιπλέον τμήματα εθνοφυλακής, επίσης την εθελοντική συμμετοχή των γυναικών αφού ληφθούν υπόψη θέματα θεσμικά, νομικά και εκπαίδευσης, σε περιοχές όπως ο Έβρος αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και τη δημιουργία νέου κλάδου στο ΓΕΕΘΑ, με υπαγωγή σε αυτόν των Διευθύνσεων Εθνοφυλακής, Επιστράτευσης και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

Ειδικότερα, σε Αττική και Θεσσαλονίκη συγκροτούνται μονάδες με αποστολές την Κυβερνοάμυνα – Κυβερνοασφάλεια, Μηχανικού και Ιατρικής/ Νοσηλευτικής ικανές να διαχειρίζονται και να επεμβαίνουν σε αποστολές εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, συγκροτούνται τυπικής σύνθεσης και οργάνωσης Τάγματα Εθνοφυλακής αρχικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης
Εθνοφυλακή και ακροδεξιά: Άμυνα ή «τάγματα εφόδου»;

Τα ζητήματα που προκύπτουν με τέτοια τάγματα εθνοφυλακής, με βάση τα παραδείγματα από το παρελθόν αλλά και άλλες χώρες, βλέπε Ουκρανία, είναι πολλά και αν όχι επικίνδυνα, σίγουρα αμφιλεγόμενα και ταυτισμένα με σκοτεινές περιόδους, όπως για παράδειγμα, η ενσωμάτωση σε αυτά επικίνδυνων ακραίων εθνικιστών και μιλιταριστών στον πολεμικό μηχανισμό και η καλλιέργεια τέτοιων αντιλήψεων, έχοντας μάλιστα ως επιχειρησιακό αντικείμενο και την επιβολή της εσωτερικής και πολιτικής ασφάλειας.

18:50 | 28 Αυγ. 2019

https://tvxs.gr