Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 13 Δεκ 2011

 

 

10 / 12 / 11

 

 

 

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών του 2012 παραμένει ασαφής.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι εκλογές απομακρύνονται από την 19η Φεβρουαρίου με πιθανότερη παράταση 1 έως 2 μηνών.

Ο χρόνος προετοιμασίας για το κόμμα μας έτσι κι αλλιώς είναι πιεστικός, με δεδομένες τις τεράστιες τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες μας.

Από σήμερα το κόμμα τίθεται σε εκλογική ετοιμότητα και προσαρμόζει τις λειτουργίες του, την διάταξη των στελεχών του και τις πολιτικές του πρωτοβουλίες, στην εξυπηρέτηση των εκλογικών του στόχων.

Το κόμμα μας έχει αυξήσει την επιρροή του και σημαντικό μέρος του κόσμου στρέφεται προς εμάς, μας παρακολουθεί και δυνητικά μπορεί να μας ψηφίσει. Οι στάσεις και οι προσδοκίες του κόσμου αυτού είναι ποικιλόμορφες αλλά βασική διάσταση όλων είναι ότι μας εκτιμούν για την αξιοπιστία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα σε ότι αφορά το περιεχόμενο των προτάσεων μας αλλά και για το πολιτικό ήθος μας. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τη προσπάθεια επικοινωνίας με τους πολίτες για να επιβεβαιώσουμε τις ελπίδες που έχει γεννήσει το κόμμα μας.

Καλούμαστε να αναπτύξουμε μια εξωστρεφή δραστηριότητα μέσω της οποίας θα επικοινωνήσουμε με μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, θα εντάξουμε στις οργανώσεις μας νέα μέλη και θα αποκτήσουμε επαφές και σχέσεις με τους πολίτες. Το επόμενο διάστημα η δουλειά μας στοχεύει στα εξής:

 Να διευρύνουμε τον κύκλο των πολιτών που γνωρίζει τις θέσεις της ΔΗΜΑΡ, μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές διαστάσεις.

 Επικεντρώνουμε στα θέματα της οικονομίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της αναμόρφωσης του δημόσιου τομέα και της αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι πολυδιάστατες με δεδομένη τη κρίση που διαπερνά όλους τους τομείς και να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές και ομάδες. Η παρουσία μας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επικαιρότητα αλλά ταυτόχρονα να γίνεται προσπάθεια να ανοίγουμε εμείς θέματα στο δημόσιο διάλογο.

 Η επικοινωνία μας θα πρέπει να αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες ώστε να αποκτήσουμε σχέση με τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον, για να μετατρέψουμε τη σημερινή δημοσκοπική μας επιρροή σε μονιμότερη πολιτική επιρροή. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας θα γίνει μέσω προβολής από τα ΜΜΕ, κοινοβουλευτικής δουλειάς με ερωτήσεις, με παρουσία στο διαδίκτυο κ.λ.π όμως χρειάζεται να κινητοποιήσουμε τα μέλη μας για επικοινωνία με τον πληθυσμό πρόσωπο με πρόσωπο μέσα από εκδηλώσεις , συναντήσεις – περιοδείες σε χώρους, συσκέψεις των μελών μας με φίλους τους,

 Η «υποδοχή» του κόσμου, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, που μας «προειδοποιεί» να τον αναμένουμε, έχει πολιτική, διαχειριστική και οργανωτική διάσταση.

 Να ενδυναμώσουμε τον οργανωτικό ιστό αποκτώντας επαφές σε περισσότερους χώρους, να εντάξουμε περισσότερα μέλη στη άμεση δράση και να σχεδιάσουμε με το κάθε μέλος μας το τι θα κάνει την προεκλογική περίοδο.

 Να προχωρήσουμε την προετοιμασία για τις εκλογές έως 30/1/2012 (ψηφοδέλτια αρχική προετοιμασία, σχεδιασμός καμπάνιας, βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής).

Η υλοποίηση των δράσεων που ορίζουμε σήμερα πρέπει να στηριχθεί από τις οργανώσεις, οι οποίες λαμβάνοντας τες υπόψη θα πρέπει να κάνουν το δικό τους προγραμματισμό επιδιώκοντας να παρουσιαστούν και να διασυνδεθούν με το χώρο τους.

 

• ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι πολιτικές θέσεις της προεκλογικής δραστηριότητας ορίζονται από τις αποφάσεις του κόμματος, όπως αποτυπώνονται στο συνέδριο και επικαιροποιημένες με τις μετέπειτα αποφάσεις της Κ.Ε. Τα βασικά πεδία πολιτικής που πρέπει να προωθεί το σύνολο της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος (επικοινωνιακά μέσα, ομιλίες, αρθρογραφία, παρεμβάσεις) πρέπει να κινούνται στα παρακάτω ζητήματα:

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΘΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ

 Μέτρα ανακούφισης του λαού (δίχτυ κοινωνικής προστασίας, μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας, ρυθμίσεις για στεγαστικά δάνεια κλπ.).

 Εναλλακτικές προτάσεις οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης (δημοσιονομική εξυγίανση με ισοδύναμα διαφορετικά μέτρα, πολιτικές αντιμετώπισης της ύφεσης και προώθησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με εξωστρέφεια, δημιουργική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενδογενή ανάπτυξη με την παραγωγή υψηλού ποσοστού εμπορεύσιμων αγαθών με προστιθέμενη αξία, δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέους τομείς και άνοιγμα προοπτικών για τη νεολαία).

 Αλλαγές στο κράτος και ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα για τη μετατροπή του σε αποτελεσματικό επιτελικό μηχανισμό ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας.

 Προστασία και ασφάλεια στη καθημερινότητα. Δικαίωμα στη πόλη.

 ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Η ΔΗΜ.ΑΡ. νέο κόμμα, κριτική στο πολιτικό σύστημα, βουλευτικά προνόμια, κρατική επιχορήγηση των κομμάτων, αλλαγή των κοινωνικών στάσεων και συσπείρωση δυνάμεων για την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών εξυγίανσης).

 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (επανίδρυση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, μέτωπο στο νεοφιλελευθερισμό και τον αριστερισμό, πολιτική συμμαχιών).

 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΛΜΗ στην επεξεργασία και κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων

 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΧΩΡΑΣ(πολιτική συμμαχιών στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων προς προοδευτική κατεύθυνση για μετακίνηση του άξονα της πολιτικής ζωής προς τα αριστερά)

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ με σταθερή παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη και το ευρώ

 

2. ΜΟΡΦΗ

Η καμπάνια να οργανωθεί με τα βασικά διαφημιστικά μέσα και από επαγγελματίες του χώρου φιλικούς προς το κόμμα. Ορισμένα βασικά σημεία αυτής θα πρέπει να είναι:

 

 Να αποτυπώνει την φυσιογνωμία και το πολιτικό μας στίγμα σε ορισμένα βασικά συνθήματα όπως (ενδεικτικά αναφέρουμε): ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Δύναμη Ελπίδας για προοδευτικές εξελίξεις, Εγγύηση για την ανασυγκρότηση του σοσιαλιστικού δημοκρατικού χώρου, Ευθύνη για την διακυβέρνηση και την πορεία της χώρας.

 Να απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο σε μια μερίδα πολιτών και να συμπυκνώνεται σε βασικά μηνύματα.

 Τα μηνύματα του κόμματος πρέπει να είναι εκλαϊκευμένα, οραματικά αλλά και γοητευτικά, επιθετικά και να μην αναπαράγουν την ξύλινη κομματική γλώσσα.

 Σε περίπτωση που κυριαρχήσουν προεκλογικές ρυθμίσεις που ευνοούν μόνο τα 5 κοινοβουλευτικά κόμματα απαιτείται μια ιδιαίτερη καμπάνια για την άνιση μεταχείριση (π.χ. οι πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος που ευθύνονται για τη χρεωκοπία διαλέγονται πάλι μόνοι τους κτλ).

 Να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό περιοδείες που μας επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία με τον κόσμο.

 Να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια παρουσίας στα ΜΜΕ.

 Να εκδοθούν τουλάχιστον τα απαραίτητα υλικά (εκλογική διακήρυξη, θεματικά φυλλάδια).

 Οι εκδηλώσεις με την παρουσία του προέδρου θα πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή και διερευνώντας τις ιδιαίτερες εκλογικές ανάγκες μας.

 Ειδική εξέταση πρέπει να γίνει για την επικοινωνία μας με και προς τη νεολαία, από την άποψη του περιεχομένου και των μορφών.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

 

Η δημοσκοπική άνοδος του κόμματος μας βάζει μπροστά σε υποχρεώσεις διατύπωσης θέσεων για το σύνολο των ζητημάτων με υψηλή τεκμηρίωση, διότι οι πολίτες πλέον μας παρατηρούν και έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Αυτό απαιτεί την καλή λειτουργία των τμημάτων με πρώτο καθήκον την εκπόνηση ενός συνοπτικού σημειώματος από κάθε τμήμα για τις θέσεις μας. Αυτή η δουλειά θα πρέπει να ενδυναμώνεται στην πορεία προς εκλογές καθιερώνοντας μια συνεχή διαδικασία τεκμηρίωσης.

• Επιτροπές

 Εκλογική

Συγκροτείται ολιγάριθμη κεντρική κομματική εκλογική επιτροπή (π.χ 11μελής) που θα αναλάβει την υλοποίηση των γενικών μας κατευθύνσεων και την παρακολούθηση των καθημερινών μας εκλογικών υποχρεώσεων.

Η συγκρότηση της να ανατεθεί στην Ε.Ε η οποία σύντομα και πριν τις γιορτές να την προσδιορίσει αφού διερευνήσει με ιδιαίτερη προσοχή τις συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν από την εκλογική μάχη, τις διαθεσιμότητες των κεντρικών στελεχών του κόμματος και τις πολλαπλές υποχρεώσεις που θα έχουμε όλοι αυτή τη περίοδο.

Η κεντρική κομματική εκλογική επιτροπή δεν θα είναι όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων αλλά όργανο παρακολούθησης και υλοποίησης των αποφάσεων που έχουμε πάρει. Με ευθύνη της κεντρικής εκλογικής επιτροπής συντονίζεται η παρουσία στελεχών του κόμματος σε εκδηλώσεις κατά τόπους και η διαχείριση των κομματικών δυνατοτήτων για παρουσία στα ΜΜΕ με κριτήριο την καλύτερη προβολή των θέσεων μας.

Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, να έχουμε ετοιμάσει και να δώσουμε στη δημοσιότητα μεγάλη εκλογική επιτροπή στήριξης του κόμματος (πχ 100μελή) με πρόσωπα του κοινωνικού χώρου που υποστηρίζουν την ΔΗΜΑΡ.

Επίσης, να συγκροτήσουμε εκλογικές επιτροπές ανά νομό.

 

Η κεντρική εκλογική επιτροπή να προχωρήσει στην συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών:

 

 Νομική

Επιτροπή νομικών του κόμματος για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εκλογικές ανάγκες.

 

 Επικοινωνίας

Μορφοποίηση της καμπάνιας, καθημερινή τροφοδότηση με επιχειρήματα, παρέμβαση στην επικαιρότητα.

Σε συντονισμό με την Επιτροπή επικοινωνίας δημιουργείται και ειδική επιτροπή για το διαδίκτυο με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό δίνει και την υποστήριξη της καθημερινής παρουσίας μας σε αυτό (site, Facebook, Twitter, blogs)

 

 Τεχνική

Εκδόσεις, ψηφοδέλτια, περίπτερα κλπ. Επίσης εξέταση των δυνατοτήτων βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής με δεδομένους τους οικονομικούς περιορισμούς (newsletter, διεύρυνση της βάσης με e-mail)

 

 Οικονομική

Η δική της προσπάθεια είναι σημαντική αλλά η συμμετοχή όλων μας στο καθήκον της συγκέντρωσης οικονομικών θα κρίνει πολλά στην συνολική προσπάθεια του κόμματος.

 

• Κατανομές μελών ΚΕ

Κάθε μέλος της ΚΕ που δεν έχει απολύτως προσδιορισμένη ευθύνη για συγκεκριμένο κομματικό χώρο, αναλαμβάνει την ευθύνη οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης της προεκλογικής εκστρατείας σε μία οργάνωση του κόμματος. Η κατανομή θα γίνει με ευθύνη της ΕΕ.

Τα περιφερειακά γραφεία πρέπει να φροντίσουν να οριστούν σύντροφοι υπεύθυνοι για Δήμους που δεν έχουμε οργάνωση.

• Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Με ευθύνη των ΝΕ, και των Επιτροπών Πόλεων (ΕΠ) συγκεντρώνονται προτάσεις από τις οργανώσεις και διαμορφώνεται κατάλογος υποψηφίων. Διαμορφώνεται η τελική, αξιολογημένη, λίστα των υποψηφίων βουλευτών, με όποια διαδικασία κρίνουν προσφορότερη οι ΝΕ και οι ΕΠ. Η ΚΕ, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να αφαιρέσει ονόματα υποψηφίων, ύστερα από συνεννόηση με τα αντίστοιχα όργανα.

Στη τελική επιλογή των υποψηφίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως: συμμετοχή γυναικών και νέων, κάλυψη των δήμων της εκλογικής περιφέρειας, συμμετοχή και φίλων όπως και συνεργαζόμενων.

Οι οργανώσεις πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα την διαδικασία και αναλόγως των πολιτικών εξελίξεων θα οριστεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

• Συνεργασίες

Η απόφαση της Κ.Ε για πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού μας οδηγεί στα μεγαλύτερα δυνατά ανοίγματα στο χώρο. Ήδη έχουν εκδηλώσει το πολιτικό τους ενδιαφέρον οι «Ελεύθεροι Πολίτες», στελέχη που κινούνται γύρω από το περιοδικό «Μεταρρύθμιση» και άλλα πολιτικά, Αυτοδιοικητικά και κοινωνικά στελέχη του προοδευτικού χώρου.

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΣ

Το επόμενο διάστημα πρέπει να ενδυναμώσουμε την οργανωτική μας προσπάθεια.

Συγκεκριμένα:

 Λειτουργία των οργανώσεων: Πρέπει να συνεδριάσουν όλες οι οργανώσεις μέσα στο Γενάρη με θέματα πολιτική ενημέρωση, πρόγραμμα δράσης της οργάνωσης για επικοινωνία με περισσότερο κόσμο, οικονομικά. Για τις συνελεύσεις με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διαμορφωθεί ένα συνοπτικό κείμενο ως βάση της συζήτησης. Μέσα από τη διαδικασία προετοιμασίας και τη διεξαγωγή των συνελεύσεων να κάνουμε συνεργασίες με όλα τα μέλη μας και να σχεδιάσουμε το τι μπορούν να κάνουν το επόμενο διάστημα.

Ανάπτυξη οργανώσεων: Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα για ένα νέο κύμα εντάξεων στο κόμμα μας. Το αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο που μας προσέχει και ενδιαφέρεται για εμάς με στόχο την αύξηση των μελών μας στις υπάρχουσες οργανώσεις και τη δημιουργία νέων οργανώσεων εκεί που δεν έχουμε

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου