Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 28 Φεβ 2012

 

 

Οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό, που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στην Αμερική και την Αυστραλία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ», μας ενθάρρυναν να υποστηρίξουμε επιχειρηματικά τη χώρα μας στις αγορές του εξωτερικού και να αναδείξουμε την αξιοπιστία των Ελλήνων εμπόρων ακόμα και αυτήν την περίοδο της βαθειάς ύφεσης. Η κινητοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας πρέπει να είναι διεθνής, εφόσον διεθνείς είναι και οι πρακτικές του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, των τραπεζών και των χρηματιστηριακών αγορών. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε περισσότερο και να κτίσουμε επάνω σε αυτήν την πρωτοβουλία στήριξης νέες εποικοδομητικές συνεργασίες, αλλά κυρίως να εξαλείψουμε την όποια καχυποψία διατηρούν οι Οίκοι του Εξωτερικού για τις ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας που ξεκινά η ΕΣΕΕ με την στήριξη της Γενικής Γραμματείς Εμπορίου «ΣΚΕΨΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΣΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» (THINK OF GREECE - TRUST HELLENIC COMMERCE) και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εκπροσώπων της με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κορκίδη στις Βρυξέλλες από 28 Φεβρουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους Προέδρους θεσμικών οικονομικών και κοινωνικών ευρωπαϊκών φορέων, όπως της Eurocommerce, της UΕAPME, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕOKE), τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, με Έλληνες και ξένους ευρωβουλευτές όλων των παρατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) της ΕΣΕΕ θα παρουσιάσει τεκμηριωμένα, με στοιχεία της EUROSTAT ότι, παρά τη δυσμενή εξέλιξη του δημόσιου χρέους, την ύφεση, την ανεργία, την υπερφορολόγηση, την έλλειψη ρευστότητας, τη μεγάλη μείωση μισθών και συντάξεων και αντίστοιχα της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά, το ελληνικό εμπόριο αντιστάθηκε και εκπλήρωσε χωρίς καθυστερήσεις πληρωμές για εισαγωγές συνολικού ύψους 141 δις την τριετία 2009-2011, ενώ αύξησε τις εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατά 17,3%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 2011 να περιορισθεί κατά -27,1%. (Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες).

Η ΕΣΕΕ θα ζητήσει, μετά μάλιστα και την πρόσφατη συμφωνία διάσωσης της χώρας μας, την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα, ενώ θα προσπαθήσει να αναδείξει τη διαχρονική αναπτυξιακή δυναμική του εμπορίου και να πείσει για τους λόγους τους οποίους, θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπορική πίστη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Πίνακας 1: Εισαγωγές στην Ελλάδα, αγαθών (εκτός υπηρεσιών) από την Ε.Ε. και τις Τρίτες Χώρες για την τριετία 2009 - 2011 (συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων και των πετρελαιοειδών)

Έτος Αξία

σε εκατομμύρια

ευρώ Μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος

2009 49.767,3 -20,6%

2010 48.106,6 -3,3%

2011 43.263,5 -10,1%

Συνολική αξία εισαγωγών

σε τριετία 2009 - 2011 141.137,4

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Πίνακας 2: Εισαγωγές στην Ελλάδα, Αγαθών και Υπηρεσιών από την Ε.Ε. και τις Τρίτες Χώρες για την τριετία 2008 - 2010 (Συμπεριλαμβανομένων της αξίας των πλοίων και των πετρελαιοειδών) σε εκατομμύρια ευρώ.

Έτος Από Χώρες

της Ε.Ε. Μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος Από Τρίτες Χώρες Μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος

2008 48.139,3

6,5% 41.663,3 11,9%

2009 41.976,9

-12,8% 28.777,2 -30,9%

2010 37.377,7

-11,0% 31.681,4 10,1%

Συνολική αξία

εισαγωγών

στην τριετία

2008- 2010 127.493,9

 

102.121,9

 

229.615,8

Πηγή: Eurostat

Πίνακας 3: Εξαγωγές της Ελλάδας, Αγαθών και Υπηρεσιών προς την Ε.Ε. και τις Τρίτες Χώρες για την τριετία 2008 - 2010 (Συμπεριλαμβανομένων της αξίας των πλοίων και των πετρελαιοειδών) σε εκατομμύρια ευρώ.

Έτος Προς Χώρες

της Ε.Ε. Μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος Προς Τρίτες Χώρες Μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος

2008 30.711,3

3,7% 25.526,6 11,9%

2009 25.469,7 -17,1% 18.987,1 -25,6%

2010 26.079,5 2,4% 22.800,4 20,1%

Συνολική αξία

εξαγωγών

στην τριετία

2008- 2010 82.260,5

 

67.314,1

 

149.574,6

Πηγή: Eurostat

 

 

Επισυνάπτονται το σχέδιο του αγγλικού κειμένου με τους σχετικούς πίνακες που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) της ΕΣΕΕ, καθώς και πληροφοριακά στοιχεία του ΥΠΑΑΝ για την εφαρμογή και λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ. Τα παραπάνω θα δοθούν σε όλους τους φορείς και θα παρουσιαστούν αναλυτικά κατά την προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες σε όλα τα ελληνικά και ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου