Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 25 Φεβ 2014
Διερεύνηση του σκανδάλου σχετικά με την κακοδιαχείριση στην συνεταιριστική Τράπεζα της Αχαΐας
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

 

Ερώτηση προς τον κ.κ Υπουργούς

- Οικονομικών

- Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Μετά την ανάκληση (18.03.2012) της άδειας λειτουργίας της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, ο Σύλλογος των συνεταίρων-μεριδιούχων ξεκίνησε μια εργώδη προσπάθεια διερεύνησης των πιθανών ευθυνών για τη μεγάλη ζημιά που υπέστησαν από την ολοκληρωτική απώλεια του αντιτίμου των μετοχών τους. Η ζημιά αυτή υπερβαίνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία υπάρχει περίπτωση να τριπλασιαστούν σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Τράπεζας, που προβλέπει ευθύνη των μεριδιούχων έως και το τριπλάσιο της μερίδας τους.

Παράλληλα και κατόπιν ιδιωτικής-ανεξάρτητης έρευνας που διενεργήθηκε κατ’ εντολή του Συλλόγου προέκυψαν σοβαρότατες ευθύνες των διοικήσεων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και συγκεκριμένα ότι προέβαιναν επί σειρά ετών, σε σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας και των πιστωτικών κανόνων, εφαρμόζοντας μια επικίνδυνη, αδιαφανή και μη ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων της Τράπεζας. Ειδικότερα προέκυψε ότι παραπλανούσαν συστηματικά τις Αρχές και τους μεριδιούχους με τη δημοσίευση ανύπαρκτων κερδών και την απόκρυψη οικονομικής ζημιάς πολλών δεκάδων εκατομμυρίων. Η ζημιά αυτή υπολογίστηκε επίσημα από τους ορκωτούς ελεγκτές ότι ξεπερνά το ποσό των 65 εκατ. ευρώ.

Αμέσως μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας, ο τότε οικονομικός Εισαγγελέας Γρ. Πεπόνης είχε διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με στόχο να εξακριβώσει, αν στην υπόθεση των χορηγηθέντων από την Τράπεζα επισφαλών δανείων προκύπτουν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων. Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστά τα αποτελέσματα τόσο της δικαστικής διερεύνησης όσο και του διαχειριστικού ελέγχου εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος ως μοναδικής εποπτεύουσας αρχής.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18.04.2013) που αφορά τις διοικήσεις των Τραπεζών: «Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ)».

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

· Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα της δικαιοσύνης όσων αφορά πιθανές ποινικές ευθύνες των διοικήσεων της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, καθώς επίσης ο διαχειριστικός έλεγχος εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος για τις αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της;

· Έχουν ελεγχθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων; Έχει διενεργηθεί έλεγχος πόθεν έσχες των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Τράπεζας;

· Πόσο βάσιμη είναι η ανησυχία των μεριδιούχων της Τράπεζας ότι θα κληθούν να καταβάλλουν έως και το τριπλάσιο των μερίδων τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του καταστατικού της, κι αν ναι, τι προτίθεστε να πράξετε ούτως ώστε αυτό να αποφευχθεί;

· Προβλέπεται η άμεση κατάργηση του άρθρου 78 του Ν. 4146/2013;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Τσούκαλης

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2022 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου