Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 28 Απρ 2012
Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
Κλίκ για μεγέθυνση

 

Με αφορμή των όσων ακούγονται για την απαίτηση του εκκαθαριστή της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας προς τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις, για την άμεση εξόφληση του συνόλου των χρηματικών ποσών όπως αυτά απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις που τηρούν.

 

 

Με την από 18-3-2012 αιφνιδιαστική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν. Π. Ε., καθώς επίσης και των συνεταιριστικών τραπεζών Λέσβου Λήμνου και Λαμίας. Το πλήγμα για τις τοπικές οικονομίες είναι εξαιρετικά μεγάλο και τις συνέπειες αυτής της απόφασης καλούνται οι τοπικοί φορείς, αλλά και οι χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να αποκαταστήσουν.

Σκοπός αυτής μου της παρέμβασης δεν είναι να αναζητήσω στα αίτια που οδήγησαν στην ομολογουμένως αιφνιδιαστική απόφαση της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά προσεγγίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονταν με την Αχαϊκή Τράπεζα να προτείνω λύση στην πιστωτική ασφυξία που το γεγονός αυτό τους έχει προκαλέσει.

Είναι γνωστό ότι το κεφάλαιο κίνησης για μια επιχείρηση είναι ότι το οξυγόνο για τη λειτουργία του οργανισμού. Στα πλαίσια αυτά χιλιάδες τοπικές ΜΜΕ, συνεργάζονταν άψογα με την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, λαμβάνοντας χρηματοδοτήσεις είτε βραχυπρόθεσμού χαρακτήρα είτε μακροπρόθεσμης διάρκειας για επενδύσεις που ήθελαν να υλοποιήσουν. Η παύση εργασιών της Τράπεζας και η θέση της σε εκκαθάριση, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους στην αγορά, αφού σταματά η όποια χρηματοδότηση αυτές είχαν από την Τράπεζα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υποτονική κίνηση στην αγορά, που επιβεβαιώνεται από την πτώση των πωλήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, προκαλεί έμφραγμα στην λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αξιότιμοι κύριοι, είναι επιτακτική ανάγκη, όπως ορθά λάβατε άμεσα την απόφαση για χρήση των πόρων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προς κάλυψη των χιλιάδων καταθετών της Τράπεζας, να χρησιμοποιήσετε το Τ.Χ.Σ. ως εργαλείο για την ομαλή συνέχιση της ροής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Εκταμιεύοντας πόρους οι οποίοι θα κατατεθούν ως εγγύηση σε κάποια άλλη εμπορική Τράπεζα, η οποία θα εκδηλώσει άμεσα ενδιαφέρον, θα μπορέσουν να μεταφερθούν σε αυτή την Τράπεζα οι πιστωτικές συμβάσεις που διατηρούνται στην Αχαϊκή και είναι σε ενήμερη μορφή, μαζί με τις όποιες διασφαλίσεις οι επιχειρήσεις είχαν προσφέρει. Έτσι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση των Μ.Μ.Ε. Ο τρόπος είναι απλός και θα αφορά όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ομαλή σχέση (ήταν ενήμερες) μέχρι την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Για το ποσό αυτό της εγγυήσεως μπορεί το Τ.Χ.Σ. να αναγγελθεί έναντι της εκκαθαριστικής περιουσίας ώστε να μην επιβαρυνθεί στο ελάχιστο από αυτή τη διαδικασία. Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, η επιχείρηση έχει εξοφλήσει την υποχρέωσή της ή είναι σε ενήμερη μορφή στην νέα Τράπεζα, τότε η εγγύηση παύει και φυσικά αίρεται και η απαίτηση του Ταμείου από το προϊόν της εκκαθάρισης.

Πιστεύοντας ότι η διάθεση όλων μας είναι να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην τοπική οικονομία και θεωρώντας πως ο τρόπος αυτός αποτελεί ουσιαστική και βιώσιμη πρόταση για την λύση του προβλήματος ρευστότητας των χιλιάδων Μ.Μ.Ε. που συνεργάζονταν με την Αχαϊκή Συν. Τράπεζα, παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας και για την λήψη ουσιαστικών μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση.

 

 

Πάτρα, 22 Απριλίου 2012

 

 

Γεράσιμος Α. Φεσσιάν

Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδος

Π.Ε. Αχαΐας

 

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου