Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 15 Αύγ 2014

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο κ. Ψαράκης Αντώνιος εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετείχαν στην 4η συνάντηση του εταιρικού σχήματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου FIREMED (Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) του ενεργειακού κλάδου στην περιοχή της Μεσογείου) που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη (Ισπανία), στις 21/7/2014 και 22/7/2014.

Το έργο FIREMED υλοποιείται στο γενικότερο πλαίσιο του Προγράμματος MED Διακρατικής Συνεργασίας του Μεσογειακού Χώρου, είναι καινοτομικό και έχει ως στόχο να προσεγγίσει τόσο τις Τοπικές Περιφερειακές Αρχές όσο και τους Οικονομικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, προτείνοντας καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης, καινοτόμες υπηρεσίες, καθώς επίσης και τη βελτίωση της αντιστοιχίας ανάμεσα στην αναζήτηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για χρηματοοικονομικά μέσα με τους επενδυτές και τους φορείς που ασχολούνται στον τομέα της ενέργειας.

Βασικός στόχος του έργου Firemed είναι να βελτιώσει τη θέση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας στη Μεσόγειο και να αυξήσει τις δυνατότητες τους σε διακρατικό επίπεδο, προσφέροντας τους νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να υποστηρίξουν τεχνολογικές και μη-τεχνολογικές καινοτομίες.

Η συνάντηση αυτή χαρακτηρίστηκε από την επιτυχή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων 14 χωρών και φορέων. Περιελάμβανε ποικιλία θεμάτων, με εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις όπου εξέφρασαν την κοινή πρόθεση και πεποίθησή τους για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Έφερε σε επαφή τους ενδιαφερόμενους στον τομέα Ενέργειας της Μεσογείου, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, όπου συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση του τομέα, καθώς και τις μελλοντικές κατευθύνσεις και ευκαιρίες, με τη συμμετοχή επίσης εταίρων χωρών και φορέων του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκτός από την πορεία του έργου και τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, παρουσιάστηκαν οι καινοτόμες υπηρεσίες που θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και σε χρηματοδοτικούς φορείς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα προταθούν στις Τοπικές Περιφερειακές Αρχές και θα ενσωματωθούν στο στρατηγικό σχεδιασμό τους καθώς επίσης και η πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τις υπηρεσίες που θα απευθύνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Οι υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι οι εξής:

§ Υπηρεσία 1 – Ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον κλάδο της ενέργειας

§ Υπηρεσία 2 – Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση χρηματοοικονομικού πλάνου απευθυνόμενου στους φορείς χρηματοδότησης

§ Υπηρεσία 3 – Οδηγός ενοποίησης πλάνων τεχνολογικής ανάπτυξης με χρηματοδοτικά μέσα

§ Υπηρεσία 4 – Υποστήριξη στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ του ενεργειακού κλάδου

§ Υπηρεσία 5 – Υποστήριξη στη διασύνδεση ΜΜΕ του ενεργειακού κλάδου με φορείς χρηματοδότησης (δημόσιους και ιδιωτικούς)

Οι υπηρεσίες θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του έργου από το Νοέμβριο του 2014 με στόχο την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή της Μεσογείου, οι οποίες αποτελούν στρατηγικό αναπτυξιακό κεφάλαιο για την περιοχή λόγω της ισχυρής σύνδεσης τους με τις διαθέσιμες φυσικές ενεργειακές πηγές και της αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια, προερχόμενης τόσο από τον βιομηχανικό όσο και την αστική ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πλέον μια ουσιαστική και δυναμική συμμέτοχη, με μεγάλες αξιώσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις, που αφορούν τη στήριξη των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και στον τομέα της ενέργειας.

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από συμμετοχή της σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά διότι γίνεται προώθηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων όσον αφορά στις επενδυτικές ευκαιρίες σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω κεφαλαίων και πηγών χρηματοδότησης με την εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων. Πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή υπηρεσιών και νέων εργαλείων χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Επιπλέον αποτελεί ευκαιρία δικτύωσης επιχειρήσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της ενεργειακής απόδοσης στην περιοχή της Μεσογείου. Επίσης υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων. Τέλος συμβάλλει στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2022 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου