Loading...

Κατηγορίες

Κυριακή 27 Μάι 2012

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2012

Μετά τη συνάντηση της ΕΣΕΕ με την ΓΣΕΒΕΕ και την ΟΙΥΕ για την Κλασική Σύμβαση του Εμπορίου, η ΕΣΕΕ κατέθεσε το παρακάτω κείμενο θέσεων και προτάσεων προς συζήτηση.

• Η Ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον τις διαπραγματεύσεις μας. Περιμένει από εμάς να οδηγήσουμε τις εξελίξεις. Η σύμβασή μας αποτελεί σημαντικό μοχλό για την αναστροφή του εργασιακού κλίματος, την άρση της απαισιοδοξίας και την αντιστροφή της εσωστρέφειας και της παθητικότητας.

• Η διαδικασία που ακολουθείται σήμερα για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή της κλαδικής σύμβασης του εμπορίου είναι η κατεξοχήν έκφραση κοινωνικής ειρήνης στην αγορά. Αντανακλά τη βούληση των μερών για δέσμευση και εξεύρεση κοινών λύσεων όχι μόνο για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας.

• Έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε και να βρούμε χρυσές τομές, προς όφελος αμοιβαίο, χωρίς να έχουμε ανάγκη την κρατική παρέμβαση ή την προσφυγή στην διαιτησία, οποιουδήποτε τύπου και μορφής. Στο εμπόριο, εργοδότες και μισθωτοί είμαστε και οι δυο εργαζόμενοι, στις ίδιες συνθήκες και με το ίδιο ωράριο. Ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση είναι ακόμα κεντρικής σημασίας. Οι εργαζόμενοι αποτελούν για εμάς ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο προσπαθούμε να διαφυλάξουμε, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες στην αγορά.

• Μέσα στο υφεσιακό περιβάλλον, επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πολυάριθμων μικρομεσαίων εμπόρων, οι οποίοι υπόκεινται ήδη σε υπέρμετρες πιέσεις που με την σειρά τους δημιουργούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι αμείλικτα:

- Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι διαπιστωμένο ότι υπερβαίνει το 50% και κυμαίνεται μεταξύ 50% - 60%, στερώντας την αγορά από την μόνη πηγή χρηματοδότησης που απομένει, την κατανάλωση.

- Ο συνολικός πραγματικός συντελεστής φορολόγησης είναι 40% για τις ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ οι Προσωπικές Εταιρείες υφίστανται διπλή φορολόγηση, αφού φορολογείται και η εταιρεία και ο εταίρος. Παράλληλα, τα χαράτσια, οι παλιές, τωρινές και μελλοντικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα που πληρώνονται όλες μαζί, οι έκτακτες εισφορές, τα τέλη επιτηδεύματος και κάθε λογής έκτακτα μέτρα έχουν πλήξει καίρια την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Οι έμποροι καταφεύγουν πλέον στις πενιχρές οικονομίες τους για να κρατήσουν τα μαγαζιά τους ανοικτά.

- Ο πέμπτος μεγαλύτερος ΦΠΑ στην ευρωζώνη πλήττει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση, την στιγμή μάλιστα που χώρες με τα ίδια προβλήματα με εμάς έχουν χαμηλότερους συντελεστές (Ισπανία 18%, Ιταλία 21%).

- Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΣΕΕ, μέχρι και το 2011 και σε σύνολο 324.000 καταστημάτων, έκλεισαν 60.000 καταστήματα. Για το 2012, η τάση επιδεινώνεται. Μέχρι τώρα, κατά την τελευταία μέτρηση του Μαρτίου 2012, τα λουκέτα στο ανήλθαν στο 26% του συνόλου των καταστημάτων στην Αττική, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα ήταν περίπου 30% για το κέντρο της Αθήνας και 27,30% για τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη.

- Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεών μας μειώθηκε κατά 3,5% το 2010, κατά 6% το 2011, ενώ, με δεδομένο ότι στην πράξη οι τραπεζικοί κρουνοί δανεισμού έχουν κλείσει, αναμένεται πολύ μεγάλη επιπλέον πτώση για το 2012.

- Σε σύνολο 828.031 απασχολουμένων το έτος 2008, το εμπόριο έχει ήδη μετρήσει 72.274 απώλειες θέσεων εργασίας και η τάση βαίνει αυξανόμενη.

• Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο σύγχυσης, που σηματοδοτεί την αποδόμηση των κλαδικών συμβάσεων και έχει ανοίξει τον δρόμο διάπλατα στη μείωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα από 22% έως 37%. Το συλλογικό εργατικό δίκαιο απορρυθμίζεται και κυριαρχούν πλέον οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, οι επιχειρησιακές συμβάσεις και οι ατομικές σχέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μικρομεσαίοι εργοδότες του ελληνικού εμπορίου προσπαθούμε πραγματικά να βρούμε οδούς συνεννόησης με τους εργαζόμενους, κρατώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ζωντανές.

• Όπως δείχνουν τα συγκριτικά στοιχεία, σε ένα υποθετικό σενάριο λύσης της κλαδικής σύμβασης του εμπορίου, μετά την λήξη του τριμήνου και την εισαγωγή της μετενέργειας, οι μειώσεις των μισθών με διευθυντικό δικαίωμα (βασικός μισθός της κλαδικής συν τα 4 επιδόματα) θα κυμανθούν κατά προσέγγιση από 12% έως 23-25%. Ωστόσο, με την επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς, η κατάσταση εκτρέπεται εκτός ελέγχου. Ο ΣΕΛΠΕ ήδη κατήγγειλε την σύμβαση, ενώ ακόμη και στο χώρο των ΜΜΕ, πολλές επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας και έλλειψης ρευστότητας, δεν καταβάλλουν μισθούς εδώ και 3 μήνες ή καταφεύγουν σε κατάρτιση ατομικών συμβάσεων. Παράλληλα, τα μέλη μας από όλη την επικράτεια πιέζουν για μειώσεις από 22% και άνω και για κατάργηση όλων των επιδομάτων, εκτός των τεσσάρων που προβλέπει η ΠΥΣ 6/2012.

• Στα παραπάνω πλαίσια, η μετρημένη και στο μέτρο του απολύτως απαραίτητου μείωση του μισθολογικού κόστους στα επίπεδα της προ κρίσης μισθών καθίσταται πλέον αναγκαία. Συγκεκριμένα, πρότασή μας είναι ο επαναπροσδιορισμός του μισθού στον κλάδο του εμπορίου από 918,13 ευρώ στα 815 ευρώ. Πιστεύουμε ότι, κύριος σκοπός μας πρέπει να είναι να κρατήσουμε την σύμβασή μας στην ζωή και να εξασφαλίσουμε τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται ένας νέος σχεδιασμός της σύμβασης «σε λευκό χαρτί» και «εφ’ όλης της ύλης», που θα περιλαμβάνει μία κοινωνική συμφωνία, με ρεαλιστικές επιλογές και όρους επωφελείς τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Συνακόλουθα, θέτουμε προς συζήτηση τη μεσοσταθμική μείωση 11% σε όλα τα κλιμάκια και τις ειδικότητες της σύμβασης, με διατήρηση όλων των επιδομάτων, όπως έχουν συμφωνηθεί στις προηγούμενες συμβάσεις. Το προτεινόμενο ποσοστό βρίσκεται στο μέσο όρο ανάμεσα στις μειώσεις που επιφέρει η ΠΥΣ και στις απαιτήσεις των μελών μας, οπότε η πρότασή μας έχει απόλυτα ρεαλιστική βάση. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση για την απάλειψη συγκεκριμένων κανονιστικών όρων της σύμβασης, οι οποίοι θα κατατείνουν σε ονομαστική μείωση των αποδοχών κατά 11%, η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε μεταφράζεται σε πραγματική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων σε ποσοστό 15%. Με την υπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης του εμπορίου θα έχουμε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια μας, ώστε να διεκδικήσουμε την επαναφορά της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων. Τέλος, μπορούμε άμεσα να συμφωνήσουμε και να συντάξουμε ένα παράρτημα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην κλαδική σύμβαση του εμπορίου και θα περιέχει όρους και προϋποθέσεις περί ορισμού των ελαστικών μορφών εργασίας στο εμπόριο αλλά και δημόσιας αναγγελίας των εμπορικών επιχειρήσεων που τηρούν τη σύμβαση, είτε με την μέθοδο της πινακίδας, είτε με άλλο τρόπο στις προθήκες των εμπορικών καταστημάτων.

• Εκτός των εργασιακών θεμάτων, ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει και η τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους προς αυτές. Το Δημόσιο έχει επιβάλλει παύση πληρωμών και δεν εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, πλήττοντας την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενώ υποσχέθηκε ουσιαστική μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αυτή έχει μείνει μόνο στα χαρτιά. Επειδή όμως η τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους είναι άμεσα συνυφασμένη με την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άρα με την διατήρηση των θέσεων εργασίας, ζητούμε την ανάλογη υποστήριξη της εργατικής πλευράς για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Κλείνοντας, για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η ΕΣΕΕ έχει προτείνει γενική μείωση 10% και για τους συνεπείς εργοδότες άμεση μείωση 5%. Παράλληλα και προκειμένου να μην έχουν απώλειες τα ασφαλιστικά ταμεία, προτείναμε την επιβολή «ασφαλιστικού τέλους» 1‰ επί του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, το οποίο θα εκπίπτει ως δαπάνη.

Κύρια επιδίωξη της ΕΣΕΕ με ειλικρινείς προθέσεις είναι να υπογραφεί μια κλαδική σύμβαση εμπορίου η οποία θα αποτρέψει με τη λήξη του χρόνου της μετενέργειας να υπάρξουν μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και 22%. (Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες)

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρόνια

Προϋπηρε-

σίας Βασικός

μισθός

με ωρίμανση Επίδομα

πτυχίου

ΤΕΙ

 

13%

0-2 846,24 110,01

Μικτές Αποδοχές : 956,25 ευρώ Μεταβολή: -11,98%

10-12 1.053,38 136,94

Μικτές Αποδοχές : 1.190,32 ευρώ Μεταβολή: -11,93%

ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρόνια

προϋπηρε-σίας Βασικός

μισθός

με

ωρίμανση Σημείωση: Επίδομα πτυχίου

δεν προβλέπεται για τους

πωλητές.

0-2 918,13

Μικτές Αποδοχές : 918,13 ευρώ Μεταβολή: -20,0%

10-12 1.066,59

Μικτές Αποδοχές : 1.066,59 ευρώ Μεταβολή: -23,08 %

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πίνακας 1 Πίνακας 2

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΓΓΑΜΟΣ, ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ

ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

Χρόνια προϋπη-

ρεσίας Βασικός μισθός με ωρίμανση Επίδομα

γάμου

 

 

10% Επίδομα

πτυχίου

ΤΕΙ

 

13% Επίδομα

ταμειακών

λαθών

 

5% Επίδομα διαχειριστι-

κών λαθών

 

3,27 ευρώ

0-2 846,24 84,62 110,01 42,31 3,27

Μικτές Αποδοχές : 1.086,45 ευρώ

10-12 1.053,38 105,34 136,94 52,67 3,27

Μικτές Αποδοχές : 1.351,6 ευρώ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ, ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

Χρόνια Προϋπη-

ρεσίας Βασικός

μισθός

με ωρίμανση Επίδομα

Γάμου

 

 

10% Επίδομα

10ετίας στον ίδιο εργοδότη

σε όλους

5% Επίδομα

ταμειακών

λαθών

 

5% Επίδομα επιμόρφωσης

πωλητών

 

10%

0-2 918,13 91,81 0,00 45,91 91,81

Μικτές Αποδοχές : 1.147,66 ευρώ

10 – 12 1.066,59 106,66 53,33 53,33 106,66

Μικτές Αποδοχές : 1.386,57 ευρώ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ, ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

Χρόνια

προϋπηρε-

σίας Βασικός

μισθός με ωρίμανση Επίδομα

γάμου

 

 

10% Επίδομα για

κάθε παιδί

(από το πρώτο)

 

5% Επίδομα αρχιφύλακα

ή επόπτη

 

10% Επίδομα επικίνδυνης

εργασίας

 

10%

0-3 948,00 94,80 94,80 94,80 94,80

Μικτές Αποδοχές : 1.327,2 ευρώ

9-12 1.224,16 122,42 122,42 122,42 122,42

Μικτές Αποδοχές : 1.713,84. ευρώ

ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρόνια

προϋπηρεσίας

Βασικός

μισθός με

ωρίμανση Επίδομα για

κάθε παιδί

(από το πρώτο)

 

5% Επίδομα

επικίνδυνης

εργασίας

 

10%

0-3 948,00 94,80 94,80

Μικτές Αποδοχές : 1.137,6 ευρώ Μεταβολή: -14,29%

9-12 1.224,16 122,42 122,42

Μικτές Αποδοχές : 1.469,0 ευρώ Μεταβολή: -14,29%

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι στον κλάδο του εμπορίου (μέσοι ετήσιοι όροι)

Έτος 2008 2009 2010 2011

Απασχολούμενοι στο εμπόριο 828.031 815.931 795.430 755.757

Απώλειες θέσεων εργασίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος - 12.100 20.501 39.673

Συνολικές Απώλειες θέσεων εργασίας την περίοδο 2008-2011 72.274

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Πίνακας 2: Καταγραφή Κλειστών Καταστημάτων (λουκέτων) Αύγουστος 2010-Μάρτιος 2012

Πόλη/ Νομός Περίοδος Σύνολο Καταγεγραμμένων Επιχειρήσεων Σύνολο Κλειστών Επιχειρήσεων Ποσοστό (%) Κλειστών Επιχειρήσεων

Αττική Αύγουστος 2010 3.421 505 14,80

Μάρτιος 2011 5.982 1.230 20,60

Αύγουστος 2011 7.980 1.799 22,50

Μάρτιος 2012 9.275 2.374 26,00

Κέντρο Αθήνας Αύγουστος 2010 1.252 215 17,20

Μάρτιος 2011 2.770 649 23,40

Αύγουστος 2011 2.861 699 24,40

Μάρτιος 2012 2.909 861 29,60

Πειραιάς Αύγουστος 2010 623 69 11,00

Μάρτιος 2011 1.057 172 16,20

Αύγουστος 2011 1.591 350 22,00

Μάρτιος 2012 2.312 633 27,30

Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2011 2.196 373 17,00

Αύγουστος 2011 2.325 444 19,10

Μάρτιος

2012 2.280 622 27,30

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-Ε.Σ.Ε.Ε.

 

Πίνακας 3: Χρηματοδότηση Εγχώριων Εμπορικών Επιχειρήσεων από εγχώρια ΝΧΙ

Τέλος περιόδου 2008 2009 2010 2011

Υπόλοιπο 32.985 33.519 25.355 24.687

Ροή περιόδου 5.419 1.364 -1.188 -1.528

Ετήσια Εκατοστιαία Μεταβολή (%) 19,6 4,1 -3,5 -6,0

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου