Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 15 Μάρ 2013

 

Απάντηση του Olli Rehn σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου

Αθήνα, 14.03.2013

 

 

“Αποτελεί η απάντηση του Επιτρόπου Olli Rehn σε σχετική ερώτησή μου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ένδειξη μιας μικρής αλλαγής στην εφαρμοζόμενη πολιτική ή είναι μια γενικόλογη απάντηση που δεν θα έχει συνέχεια; Πάντως έξοδος από την κρίση χωρίς στοχευμένες και κοινωνικά – περιβαλλοντικά υπεύθυνες επενδύσεις με δημόσιους, ιδιωτικούς και τοπικούς πόρους δεν είναι εφικτή”, δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, σχολιάζοντας την απάντηση του Επιτρόπου Olli Rehn στη ερώτηση που είχε καταθέσει.

 

“Οι χειρισμοί που σχετίζονται με τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από την Ελληνική πολιτική ηγεσία και την τρόικα αφότου εφαρμόστηκε στην Ελλάδα Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, είναι ένα πολύ κακό και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των λανθασμένων επιλογών και των χαμένων ευκαιριών των τελευταίων ετών. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, με χαρακτηριστική ταχύτητα και ευκολία και συχνά με αποφάσεις της τελευταίας στιγμής, αρκετές φορές έχουν επιλέξει την συρρίκνωση του ΠΔΕ (που φτάνει πλέον στο 3,5% του ΑΕΠ) ως “φάρμακο” για την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χώρας, ενώ επιπλέον, έχει επιλεγεί η μείωση του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων του ΕΣΠΑ μέσω της αύξησης της κοινοτικής συνδρομής” επισημάνει ο Νίκος Χρυσόγελος,

 

«Η ερώτηση που υπέβαλλα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκόπευε να τονίσει τη σημασία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην οικονομία της χώρας και να επισημάνει έγκαιρα τους κινδύνους που πλέον παρουσιάζονται σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από αυτό. Αφενός το εθνικό υποπρόγραμμα έχει ελαχιστοποιηθεί δραματικά και απειλούνται με διακοπή ή καθυστέρηση αποπληρωμής πολλά μικρά ή μεγαλύτερα δημόσια ή ιδιωτικά έργα, αφετέρου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος τα κονδύλια του ΠΔΕ να μην επαρκούν για την αποπληρωμή των συγχρηματοδοτούμενων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία δράσεων.

 

Σε αυτή τη βάση, είναι ενθαρρυντική η συγκαταβατική απάντηση της Επιτροπής στην ερώτησή μου, όπου δεσμεύεται “για τη διασφάλιση επαρκών πόρων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”, τουλάχιστον εστιάζοντας στις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

 

Όμως οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις δεν είναι αρκετές. Δεν είναι δυνατόν η χρήση του ΠΔΕ να προορίζεται κυρίως για τη συγχρηματοδότηση δράσεων του ΕΣΠΑ, διότι έτσι δεν εκπληρώνεται ο ρόλος του ΠΔΕ στην άσκηση ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής της χώρας και στην επίτευξη σύγκλισης των ελληνικών περιφερειών τόσο με τις ευρωπαϊκές όσο και μεταξύ τους αλλά και στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας.

 

Απαιτείται άμεσα, με επιπλέον πόρους, να προχωρήσουμε στο αυτονόητα αναγκαίο: Το ΠΔΕ να επανασχεδιαστεί εξ ολοκλήρου στη βάση πολυετούς ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της οικονομίας, της παραγωγής και του χώρου της εργασίας. Έχοντας ως προτεραιότητα την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών και τη στροφή σε ένα πράσινο βιώσιμο μοντέλο ανάκαμψης, το ΠΔΕ πρέπει να αποτελέσει κεντρικό μοχλό ενός συνεκτικού εναλλακτικού σχεδίου που θα επιτυγχάνει την σταδιακή δημοσιονομική εξυγίανση με ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, ενώ θα αναζωογονεί και θα αλλάζει την οικονομία, θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή και θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Αναλυτικά η ερώτηση προς την Κομισιόν για το ΠΔΕ και η απάντησή της

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000382/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

Θέμα: Συρρίκνωση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Από το 2010 ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μειώνεται σημαντικά, συμβάλλοντας στον περιορισμό των δαπανών αλλά και στην ύφεση και την ανεργία. Για το 2013, βάσει του ψηφισμένου Κρατικού Προϋπολογισμού[ ], το ΠΔΕ προβλέπεται να μην ξεπεράσει τα 6,85 δις ευρώ ή το 3,5% του ΑΕΠ. Την πενταετία 2005-2009 ανερχόταν σε 4% του ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα η μείωση είναι μεγαλύτερη, με δεδομένη τη συρρίκνωση του ΑΕΠ λόγω της παρατεταμένης ύφεσης. Παράλληλα, έχει συρρικνωθεί σημαντικά και ο προϋπολογισμός του εθνικού υποπρογράμματος του ΠΔΕ (το 2013 θα ανέλθει σε 850 εκ. €[ ]). Τα τελευταία χρόνια το ΠΔΕ σε μεγάλο ποσοστό ταυτίζεται με τη χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, πράγμα που εμποδίζει την εκπλήρωση του ρόλου του στην άσκηση ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής της χώρας και στην επίτευξη σύγκλισης των ελληνικών περιφερειών τόσο με τις ευρωπαϊκές όσο και μεταξύ τους αλλά και στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας[ ]. Σημειώνεται επίσης ότι οι ανάγκες συγχρηματοδότησης των δράσεων που έχουν ενταχθεί στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 ανέρχονται σε 16 – 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2015[ ], ενώ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους καθώς και άλλες ανάγκες. Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για συγχρηματοδότηση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και του αναπτυξιακού νόμου, θεωρεί πως οι προβλεπόμενες πιστώσεις του ΠΔΕ για το έτος 2013 και αντίστοιχα για τα έτη 2014 και 2015 αρκούν ή θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων και κενά χρηματοδότησης;

2. Γνωρίζει το ύψος των εκκρεμών χρηματοδοτήσεων του εθνικού υποπρογράμματος του ΠΔΕ καθώς και κατηγορίες έργων που πιθανώς θα μείνουν ημιτελή εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του προϋπολογισμού;

3. Προτίθεται να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για τον επανασχεδιασμό του ΠΔΕ εξ ολοκλήρου στη βάση πολυετούς ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της οικονομίας, της παραγωγής και της αγοράς εργασίας;

 

EL

E-000382/2013

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής (8.3.2013)

 

Η Επιτροπή αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στις συζητήσεις που διεξάγονται με τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων που θα επιτρέψουν την τήρηση των απαιτήσεων συγχρηματοδότησης σχετικά με τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και τα επόμενα έτη. Ο προϋπολογισμός των επενδύσεων έχει προστατευτεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από περικοπές του προϋπολογισμού. Στην τελευταία δέσμη δημοσιονομικών μέτρων που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο, μόνο περίπου 450 εκατ. ευρώ προήλθαν από μειώσεις του προϋπολογισμού επενδύσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις του προϋπολογισμού για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.

 

Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έργα που έχουν καθυστερήσει λόγω περικοπών του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναθέρμανση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα έχει εστιαστεί σαφώς στην επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων με την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΔΣ) για να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι στο ΠΔΕ και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός του στην ελληνική οικονομία.

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου