Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 02 Απρ 2012

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ

 

• Κύκλος εργασιών: € 5.513,6 εκατ.

• EBITDA: € 769,4 εκατ.

• Ζημίες προ Φόρων: € 85,8 εκατ.

• Καθαρές Ζημίες : € 148,9 εκατ.

• Καθαρές Ζημίες (προσαρμοσμένες, χωρίς τη ζημία από την αποτίμηση χρεογράφων): € 123,3 εκατ.

 

 

• Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 769,4 εκατ. έναντι € 1.497,7 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά € 728,3 εκατ. (-48,6%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 14%, σε σύγκριση με 25,8% το 2010.

 

• Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μεταξύ 2011 και 2010 στις 61.834 GWh έναντι 61.817 GWh το 2010. Με την εξαίρεση όμως των εξαγωγών και της άντλησης, η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1,1% περίπου (622 GWh). Από την άλλη πλευρά και σε ότι ειδικότερα αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση παρουσίασε αύξηση 2%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης η αύξηση στη ζήτηση ήταν 2,2%.

 

• Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 2.270 GWh (-4,4%), σε 49.317 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,8%. Παρά την αύξηση της ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μειωμένες κατά 1,2% κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς.

 

• Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 4,7% (2.405 GWh) και 7% (€ 367 εκατ.), σε σχέση με το 2010.

 

• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.513,6 εκατ. από € 5.809,8 εκατ. το 2010, μειωμένος κατά € 296,2 εκατ. (-5,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 140,6 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 ήταν € 194,5 εκατ.

 

• Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,1% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν 77,3%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 4.451 GWh.

 

• Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ μειώθηκαν σε 1.846 GWh από 2.255 GWh το 2010 (-18,1%).

 

• Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ το 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 248 GWh έναντι 274 GWh το 2010, μείωση 26 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 20%.

 

• Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 553,2 εκατ., (+31,1%) σε σχέση με το 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές (+ € 406,5 εκατ.), της αύξησης των διεθνών τιμών του μαζούτ, του diesel και του φυσικού αερίου, της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μαζούτ και στο diesel και της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης, ύψους € 37,3 εκατ., από εκκαθαρίσεις προηγούμενων ετών που περιλαμβάνονται στις δαπάνες για αγορές ενέργειας του 2010, η αύξηση των σχετικών δαπανών ανέρχεται σε € 369,2 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός μεν στις μεγαλύτερες ποσότητες αγορών ενέργειας από το Σύστημα κατά 24,6%, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής και της αυξημένης παραγωγής τρίτων, αφετέρου δε στην αύξηση της τιμής των αγορών ενέργειας κατά 22,5%, ενώ η επίπτωση από το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους, ανήλθε σε μια επιπλέον δαπάνη € 102,1 εκατ. σε σχέση με το 2010.

 

• Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 161 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων (-11,4%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε κατά το μεγαλύτερο μέρος (€ 95 εκατ.), η μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 1.024 εργαζόμενους, σε 20.821 την 31/12/2011 από 21.845 την 31/12/2010. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλαν σημαντικά οι εσωτερικές δράσεις μείωσης κατά € 42 εκατ. της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες. Στο πλαίσιο αυτό και παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 10,6%.

 

• Τα τέλη χρήσεως συστήματος Μεταφοράς κατά το 2011 ήταν μειωμένα κατά € 8,3 εκατ. (από € 248,4 εκατ. το 2010 σε € 240,1 εκατ.).

Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τη χρήση του συστήματος Μεταφοράς όπως επικουρικές υπηρεσίες, διοικητικές δαπάνες ΔΕΣΜΗΕ κ.α., ήταν αυξημένες κατά € 39,9 εκατ.

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, η συνολική δαπάνη χρήσεως συστήματος Μεταφοράς, αυξήθηκε κατά € 31,6 εκατ. (από € 284,0 εκατ. το 2010 σε € 315,6 εκατ. το 2011), εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης για το 2010 από εκκαθαρίσεις συνολικού ύψους € 37,7 εκατ. που αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.

 

• Το 2011, το 43,6% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 32% το 2010. Αντίθετα και παρά τη μείωση των εσόδων, η μισθοδοσία σημειώνει περαιτέρω μείωση ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 19,9% των εσόδων έναντι 21,4% το 2010.

 

• Τα προ φόρων αποτελέσματα του 2011, ανήλθαν σε ζημίες € 85,8 εκατ., έναντι κερδών € 740,7 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά € 826,5 εκατ. Σε σχέση με το 2010, τα προ φόρων αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με ζημία ύψους € 25,6 εκατ. από την απομείωση της αξίας μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης αυτής, οι ζημίες θα είχαν διαμορφωθεί σε € 60,2 εκατ. Επιπρόσθετα, η Μητρική Εταιρεία σχημάτισε μια πρόβλεψη ύψους € 83,5 εκατ. για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεών της από τρίτους προμηθευτές, για δικαιώματα χρήσης δικτύου. Χωρίς και την πρόβλεψη αυτή, ο Όμιλος θα εμφάνιζε προ φόρων κέρδη της τάξεως των € 23,3 εκατ.

 

• Η κερδοφορία των θυγατρικών εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., καθώς και ο σχηματισμός προβλέψεων για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου με φόρο ύψους € 63,1 εκατ., διαμορφώνοντας τις καθαρές Ζημίες σε € 148,9 εκατ.

 

• Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011.

 

 

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

 

«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, καθώς το 2011 ήταν το έτος της μεγαλύτερης ύφεσης που γνώρισε ποτέ η Ελληνική οικονομία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ΔΕΗ πέτυχε να κλείσει τη χρήση με περιορισμένες απώλειες. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν ουσιαστικά η σημαντική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ο εξορθολογισμός των ελεγχόμενων δαπανών, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 αντανακλούν τις σημαντικές μεταβολές σε εξωγενείς παράγοντες όπως, η μείωση της συνολικής ζήτησης, η ένταση του ανταγωνισμού στην χονδρεμπορική και λιανική αγορά, η αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων, η επιβολή ή αύξηση φόρων σε αυτά, καθώς και οι δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες. Το ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία και η ρυθμιζόμενη τιμολογιακή πολιτική συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να παρεμποδίζουν τη διασύνδεση της τιμής της χονδρεμπορικής αγοράς με αυτή της λιανικής, με αποτέλεσμα η αύξηση του κόστους παραγωγής να επιδρά αρνητικά κατά άμεσο τρόπο στην προοπτική κερδοφορίας της Εταιρείας.

 

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, τον πρωτοφανή περιορισμό της ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία και τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ έχει προσαρμόσει το επενδυτικό της μοντέλο, με την εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων περιορισμού των επενδύσεων, ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση των πόρων και η Εταιρεία να αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή αξία. Παράλληλα, σημειώθηκαν μεγάλα βήματα στον οργανωτικό μετασχηματισμό του Ομίλου με την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου της Μεταφοράς, ενώ μετά και τη χθεσινή έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον και η απόσχιση του Κλάδου της Διανομής.

 

Το 2012 αναμένουμε θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα τόσο από την αύξηση των τιμολογίων όσο και από την περαιτέρω εξοικονόμηση στις δαπάνες μισθοδοσίας και τις λοιπές πρωτοβουλίες εξοικονόμησης και εξορθολογισμού των δαπανών. Είναι όμως προφανές ότι το περιβάλλον, συνολικά για την Ελληνική οικονομία καθώς και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την Εταιρεία ειδικότερα, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τους μεγάλους κινδύνους που συνεπάγεται η παρατεταμένη ύφεση και οι συνθήκες έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Η ΔΕΗ, όπως και στο παρελθόν, θα συνεχίζει να παίζει κομβικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Όπως έχω πολλές φορές τονίσει, η βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΗ εξαρτάται και από την ορθολογική λειτουργία της αγοράς με κανόνες που εξασφαλίζουν τιμολόγηση που αντανακλά το κόστος παραγωγής και εύλογη αποζημίωση όλων των υπηρεσιών ενέργειας, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα για μείωση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς προς όφελος του καταναλωτή.»

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΕΣΟΔΑ

 

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά € 354,7 εκατ. (-6,8%), από € 5.233,3 εκατ. το 2010 σε € 4.878,6 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου των πωλήσεων κατά 4,4% (2.270 GWh), κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου στην εγχώρια λιανική αγορά (μερίδιο 92,3% το 2011 από 95,8% το 2010).

 

Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων αναλύεται ως εξής :

- αύξηση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 0,1%.

- μείωση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 0,6%.

- μείωση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 11,9%.

- μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τάσεως κατά 12,6%.

- αύξηση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Υψηλής Τάσεως κατά 4,1%.

- μείωση των πωλήσεων στις λοιπές χρήσεις κατά 3,1%.

- αύξηση των εξαγωγών κατά 135 GWh.

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

H μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας εκμετάλλευσης μεταξύ του 2011 και του 2010 ανήλθε σε € 145,4 εκατ. (-11,7%), κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού και της μείωσης της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες. Μειωτική ήταν επίσης η επίδραση από το carry over της εφαρμογής των Νόμων 3833 και 3845 του 2010.

 

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 432,1 εκατ. (10%), από € 4.312,1 εκατ. το 2010, σε € 4.744,2 εκατ.

 

Ειδικότερα:

 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη αυξήθηκε κατά 0,5% (130 GWh) σε σχέση με το 2010 λόγω της σημαντικής αύξησης που παρουσίασε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 κατά 836 GWh (+13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).

 

• Η υδροηλεκτρική παραγωγή, σε σχέση με το 2010 που ήταν η καλύτερη υδρολογικά χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, μειώθηκε το 2011 κατά 45,2% (3.027 GWh). Ειδικά το τέταρτο τρίμηνο η μείωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική (-68,2%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (664 GWh έναντι 2.087 GWh αντίστοιχα) λόγω των σημαντικά μειωμένων εισροών υδάτων (-83,5%), που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των υδατικών αποθεμάτων στο τέλος του 2011 κατά 30,4% σε σχέση με το 2010.

 

• Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 18,4% και η επιβάρυνση κατά € 21 εκατ. από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο καύσιμο αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής δαπάνης κατά € 10,8 εκατ., από € 458,6 εκατ. το 2010, σε € 469,4 εκατ., παρά τη μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 816 GWh (-13,5%).

 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 303 GWh (-6%) σε σχέση με το 2010, λόγω της πάρα πολύ χαμηλής αντίστοιχης παραγωγής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2011 και της μειωμένης παραγωγής από πετρέλαιο στα μη διασυνδεδεμένα νησιά κατά 198 GWh. Αντίθετα, η αύξηση των διεθνών τιμών του μαζούτ και του diesel (κατά 21,7% και 17% αντίστοιχα) και η πρόσθετη επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (κατά € 6,6 εκατ. και € 38,3 εκατ. αντίστοιχα), οδήγησαν στην αύξηση της δαπάνης κατανάλωσης υγρών καυσίμων κατά € 135,9 εκατ. (+20,4%) από € 667,8 εκατ. το 2010, σε € 803,7 εκατ. το 2011.

 

• Η αγορά σημαντικά μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο κατά 2.308 GWh (+24,5%), καθώς και η αύξηση της μεσοσταθμικής τιμής αγοράς ενέργειας από το Σύστημα κατά 22,5%, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης για αγορές ενέργειας και εισαγωγές κατά € 406,5 εκατ. (+62,5%) από € 650,5 εκατ. το 2010 σε € 1.057 εκατ.

Σημειώνεται ότι ποσό ύψους € 130,6 εκατ. αφορά την επιβάρυνση της ΔΕΗ για την ανάκτηση από τρίτους παραγωγούς του μεταβλητού τους κόστους προσαυξημένο κατά 10%, ενώ το 2010 η αντίστοιχη επιβάρυνση ήταν € 28,5 εκατ. (πρόσθετη επιβάρυνση € 102,1 εκατ.).

 

• Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά ανήλθαν σε € 223,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση € 44,4 εκατ. (+24,7%) σε σχέση με το 2010, η οποία οφείλεται στον σχηματισμό προβλέψεων για τρίτους προμηθευτές. Όπως προαναφέρθηκε, η Μητρική Εταιρεία σχημάτισε μια πρόβλεψη ύψους € 83,5 εκατ. για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεών της από τρίτους προμηθευτές, για δικαιώματα χρήσης δικτύου.

 

• Οι αποσβέσεις το 2011 ανήλθαν σε € 646,9 εκατ. έναντι € 626,4 εκατ. το 2010, αυξημένες κατά € 20,5 εκατ. (+3,3%).

 

• Τα κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθαν σε € 0,2 εκατ. το 2011 και αφορούν τα κέρδη από τις συμμετοχές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το 2010 ήταν € 1,4 εκατ.

 

• Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξήθηκαν σε € 183,2 εκατ. από € 129,4 εκατ. το 2010, αύξηση € 53,8 εκατ. (+41,6%), κυρίως λόγω της αύξησης του συνολικού κόστους χρήματος και της αύξησης του μέσου χρέους μεταξύ των δύο περιόδων.

 

• Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 1.107,6 εκατ. έναντι € 962,7 εκατ. το 2010, αυξημένες κατά € 144,9 εκατ., κυρίως λόγω της κατασκευής της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου “Μεγαλόπολη V”. Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το 2011 είναι η ακόλουθη:

 

- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 144 εκατ.

- Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 453 εκατ.

- Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 79 εκατ.

- Επενδύσεις σε έργα Διανομής: € 402 εκατ.

- Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: € 26 εκατ.

 

• Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.703 εκατ. αυξημένο κατά € 493 εκατ. έναντι της 31.12.2010 (€ 4.210 εκατ.).

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

• Κύκλος εργασιών : € 5.180,3 εκατ.

• EBITDA : € 523,3 εκατ.

• Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες : € 247,1 εκατ.

• Ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: € 272,9 εκατ.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

• Κύκλος εργασιών: € 320,8 εκατ.

• EBITDA: € 233,3 εκατ.

• Κέρδη προ φόρων: € 153,2 εκατ.

• Κέρδη μετά από φόρους: € 117,6 εκατ.

 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

• Κύκλος εργασιών: € 23,0 εκατ.

• EBITDA: € 12,9 εκατ.

• Κέρδη προ φόρων: € 8,2 εκατ.

• Κέρδη μετά από φόρους: € 6,5 εκατ.

 

 

 

 

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε εκατ. Ευρώ)

 

2011

Ελεγμένα

2010

Ελεγμένα

Δ% 2011

Ελεγμένα

2010

Ελεγμένα

Δ%

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών 5.513,6 5.809,8 -5,1% 5.180,3 5.519,4 -6,1%

EBITDA 769,4 1.497,7 -48,6% 523,3 1.310,1 -60,1%

Περιθώριο EBITDA 14,0% 25,8% 10,1% 23,7%

Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) (ΕΒΙΤ) 122,5 871,3 -85,9% (63,7) 744,9 -108,6%

Περιθώριο ΕΒΙΤ 2,2% 15,0% -1,2% 13,5%

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) (148,9) 557,9 -126,7% (272,9) 476,0 -157,3%

Κέρδη/(ζημία) ανά μετοχή (ευρώ) (0,64) (2,40) -126,7% (1,18) 2,36 -150,0%

Αριθμός μετοχών

(σε εκατ.) 232 232 232 232

Καθαρό χρέος 4.702,7 4.210,3 11,7% 4.355,7 4.213,2 3,4%

 

 

 

Αποτελέσματα Περιόδου (σε εκατ. Ευρώ)

 

2011

Ελεγμένα

2010 Ελεγμένα

Δ% 2011 Ελεγμένα

2010 Ελεγμένα

Δ%

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών 5.513,6 5.809,8(2) -5,1% 5.180,3 5.519,4(1) -6,1%

- Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε 4.878,6 5.233,3 -6,8% 4.864,3 5.215,6(1) -6,7%

- Έσοδα από ΔΕΣΜΗΕ 310,7 258,3(2) 20,3% 0,0 0,0(1)

- Έσοδα από συμμετοχές χρηστών δικτύου ηλεκτροδότησης 140,6 194,5 -27,7% 134,8 194,5(1) -30,7%

- Τέλη χρήσης δικτύου και ΥΚΩ 116,7 50,9 129,3% 116,7 50,9(1) 129,3%

- Λοιπά έσοδα 67,0 72,8 -8,0% 64,5 58,4(1) 10,4%

Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεων) 4.744,2 4.312,1(2) 10,0% 4.657,0 4.209,3(1) 10,6%

Δαπάνη Μισθοδοσίας 1.099,7 1.245,1 -11,7% 1.028,5 1.174,1(1) -12,4%

- Στερεά καύσιμα τρίτων 53,6 62,3 -14,0% 53,6 62,3(1) -14,0%

Συνολική

δαπάνη

λοιπών

καυσίμων 1.273,1 1.126,4 13,0% 1.273,1 1.126,4(1) 13,0%

- Υγρά καύσιμα 803,7 667,8 20,4% 803,7 667,8(1) 20,4%

- Φυσικό Αέριο 469,4 458,6 2,4% 469,4 458,6(1) 2,4%

Δαπάνη για

Εκπομπές CO2 18,3 22,5 -18,7% 18,3 22,5(1) -18,7%

Δαπάνη

Αγορών

Ενέργειας 1.057,0 650,5(2) 62,5% 1.067,6 657,9(1) 62,3%

- Αγορές από το Σύστημα και το Δίκτυο 765,0 502,8 52,1% 765,0 502,8(1) 52,1%

- Εισαγωγές ΔΕΗ 94,5 103,3 -8,5% 94,5 103,3(1) -8,5%

- Λοιπά

197,5 44,4(2) 344,8% 208,1 51,8(1) 301,7%

Δαπάνη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς 315,6 246,3(2) 28,1% 315,6 246,3(1) 28,1%

Προβλέψεις 223,9 179,5 24,7% 228,5 179,7(1) 27,2%

(Κέρδη)/ζημίες από αποτίμηση υποχρεώσεων CO2 προηγουμένων ετών (11,5) (18,6) -38,2% (11,5) (18,6)(1) -38,2%

Φόροι –Τέλη 42,3 44,6 -5,2% 39,3 43,7(1) -10,1%

Εφάπαξ εισφορά

προς ασφαλιστικά ταμεία προσωπικού ΔΕΗ - 99,6 - 99,6(1)

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

672,2 653,9 2,8% 644,0 615,4(1) 4,6%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA) 769,4 1.497,7 -48,6% 523,3 1.310,1(1) -60,1 %

Περιθώριο EBITDA 14,0% 25,8% 10,1% 23,7%(1)

Αποσβέσεις 646,9 626,4 3,3% 587,0 565,2(1) 3,9%

Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (ΕΒΙΤ) 122,5 871,3 -85,9% -63,7 744,9(1) -108,6%

Περιθώριο ΕΒΙΤ 2,2% 15,0% -1,2% 13,5%(1)

Συνολικές καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 182,9 132,0 38,6% 157,7 107,2(1) 47,1%

- Καθαρά Χρηματ/μικά Έξοδα 183,2 129,4 41,6% 158,0 104,6(1) 51,1%

Κέρδη/(Ζημίες) Συν/κών Διαφορών (0,3) 2,6 -111,5% (0,3) 2,6(1) -111,5%

Ζημία από αποτίμηση χρεογράφων 25,6 - 25,6 -

Κέρδη/(Ζημία) από συνδεδεμένες εταιρείες 0,2 1,4 -85,7%

Ζημία/ απομείωση συμμετοχής σε συγγενή επιχείρηση - - 0,1 2,8(1) -96,4%

Κέρδη προ φόρων/(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (85,8) 740,7 -111,6% (247,1) 634,9(1) -138,9%

Καθαρά κέρδη/ (Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες - - (272,9) 476,0(1) -157,3%

Κέρδη προ φόρων/(Ζημίες) υπό απόσχιση κλάδου - - 113,9 70,5(1) 61,6%

Ζημία από απόσχιση κλάδου δραστηριότητας Μεταφοράς - - (113,9)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) (148,9) 557,9 -126,7% (272,9) 546,5(1) -149,9%

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή(σε Ευρώ) (0,64) 2,40 -126,7% (1,18) 2,36(1) -149,9%

 

 

Κύρια στοιχεία Ισολογισμού και Επενδύσεις (σε εκατ. Ευρώ)

 

2011 Ελεγμένα

2010

Ελεγμένα

Δ% 2011

Ελεγμένα

2010 Ελεγμένα

Δ%

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

Σύνολο Ενεργητικού 16.644,8 16.200,4 2,7% 15.455,8 16.171,2 -4,4%

Καθαρό χρέος 4.702,7 4.210,3 11,7% 4.355,7 4.213,2 3,4%

Συνολική Καθαρή θέση 6.448,7 6.769,5 -4,7% 6.300,0 6.746,3 -6,6%

Επενδύσεις 1.107,6 962,7 15,1% 1.002,3 839,3 19,4%

 

(1) Αναμορφωμένα λόγω της απόσχισης του κλάδου της Μεταφοράς.

(2) Για λόγους συγκρισιμότητας έχουν γίνει ανακατατάξεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

 

Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλ. 210 5225346

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το 2011, θα δημοσιευθούν στον Τύπο στις 31 Μαρτίου 2012.

Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το 2011, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.dei.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30 Μαρτίου 2012.

 

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου