Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 24 Μάρ 2012
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόμου «Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών»
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

 

 

Επί της Αρχής

 

Ο ν. 3689/2010 έδωσε ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που εξαιτίας της αιφνίδιας μείωσης του εισοδήματός τους και αλλαγής των όρων της ζωής τους, κινδύνευαν να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους. Από τις ρυθμίσεις εκείνες και από τις νέες που προτείνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μπορούν να ευνοηθούν όλοι όσοι έχουν χάσει την εργασία τους και σήμερα είναι άνεργοι.

Ωστόσο ήδη το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που έχουν λάβει δάνεια στεγαστικά, επαγγελματικά για τη διατήρηση της επιχείρησής τους ή καταναλωτικά. Όταν το καθαρό εισόδημα έχει μειωθεί σε επίπεδα μεγαλύτερα του 20%, που σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν το 50 – 60 %, είναι προφανώς απολύτως αδύνατο να πληρώσουν τις δόσεις που είχαν συμφωνήσει με δεδομένα άλλων εποχών. Τα ακίνητα, άλλωστε, που έχουν αποκτήσει με τα στεγαστικά δάνεια, ακόμη κι αν θελήσουν να τα εκποιήσουν, δεν είναι εύκολο να διατεθούν σε μια «παγωμένη» αγορά ακινήτων. Η διατήρηση των οφειλών στα συμβατικά επίπεδα εξυπηρέτησης θα οδηγήσει σε περεταίρω επιδείνωση την ύφεση και θα διογκώσει περεταίρω την ανεργία. Επίσης ο πολλαπλασιασμός του αριθμού των ανέργων την τελευταία διετία, καθιστά αντικειμενικά αδύνατη, την εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων τις οποίες ανέλαβαν τα πρόσωπα αυτά, ως εργαζόμενοι, είναι κατά συνέπεια απολύτως απαραίτητο να ληφθεί νομοθετική πρόνοια προστασίας τους, από την αναγκαστική εκτέλεση είσπραξης εναντίον τους.

Το πρόβλημα αυτό, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα διογκώνεται καθημερινά, οδηγώντας σε ομηρία και οικονομικό αδιέξοδο μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

 

 

 

Επί των Άρθρων

Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της πρότασης νόμου, που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την μορφή ΟΕ, ΕΕ οι οποίες απασχολούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μέχρι δύο άτομα πέρα από τους εταίρους τα οποία οφείλουν σε οποιαδήποτε Τράπεζα δάνεια καταναλωτικά, επαγγελματικά ή στεγαστικά, εφόσον το καθαρό ετήσιο εισόδημά τους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από τότε που υπέγραψαν την δανειακή τους σύμβαση.

Ακολούθως, διατυπώνεται η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, εφόσον το καθαρό εισόδημα από πάσης φύσεως πηγές του αιτούντος έχει μειωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%, θα πρέπει το αρμόδιο δικαστήριο να μπορεί αποφασίζει μείωση του οφειλόμενου ποσού μέχρι ποσοστού 30% και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του εναπομένοντος συνολικού οφειλόμενου ποσού, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη.

Προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις κατάχρησης της συγκεκριμένης ρύθμισης, το δικαστήριο οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να εξετάζει ενδελεχώς όλα τη συνολική περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και συζύγου του διαχρονικά, έτσι ώστε να είναι σε θέση, προτού αποφασίσει, να διαγνώσει πραγματικά πρόσκαιρης ή μόνιμη αδυναμία καταβολής οφειλών.

 

Στο άρθρο 2 προβλέπεται η παράταση απαγόρευσης πλειστηριασμών έως το τέλος του 2018.

Με τις δύο αυτές προτάσεις θα επιτευχθούν:

1. Η υλοποίηση ενός σημαντικού μέτρου ανακούφισης των νοικοκυριών.

2. Η διάθεση των χρημάτων που θα εξοικονομηθούν στην κατανάλωση, κίνηση που θα βοηθήσει στην αύξηση της εμπορικής κίνησης και μέσω αυτής και στην αύξηση των εσόδων του κράτους μέσω του καταβαλλόμενου ΦΠΑ.

 

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012

 

Οι Βουλευτές

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης

Κασσάρας Γεώργιος

Καστανίδης Χαράλαμπος

Κατσέλη Λούκα

Κυριακοπούλου Μαρία

Μίχος Λάμπρος

Τεκτονίδου Κυριακή

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Ρύθμιση δανείων για την ανακούφιση και την ελάφρυνση δανειοληπτών»

 

 

Άρθρο 1

 

Στον νόμο 3689/2010 προστίθεται άρθρο 3Α που έχει ως εξής:

Άρθρο 3Α: Περιορισμός δανειακών υποχρεώσεων

«1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα με την μορφή ΟΕ, ΕΕ, οι οποίες απασχολούν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μέχρι δύο άτομα πέρα από τους εταίρους, τα οποία οφείλουν σε οποιαδήποτε Τράπεζα δάνεια καταναλωτικά, επαγγελματικά ή στεγαστικά, εφόσον το καθαρό ετήσιο εισόδημά τους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από τότε που υπέγραψαν την δανειακή τους σύμβαση, μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της οφειλής τους.

 

2. Φυσικά πρόσωπα τα οποία απελύθησαν από την εργασία τους, και παραμένουν άνεργοι κατά την δημοσίευση του παρόντος μπορούν να ζητήσουν κατά την διαδικασία της επόμενης παραγράφου την αναστολή εξυπηρέτησης καταναλωτικού επαγγελματικού, στεγαστικού δανείου και οφειλών από πιστωτικές κάρτες για περίοδο δύο ετών, χωρίς η οφειλή τους να επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας ή άλλες προσαυξήσεις.

3.Η αίτηση για την ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων, υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής τους, συνοδευόμενη (α) από τα εκκαθαριστικά της εφορίας του χρόνου σύναψης της δανειακής σύμβασης και του χρόνου που προηγείται εκείνου της υποβολής της αίτησης και (β) από την δανειακή σύμβαση, από την οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος υπογραφής, οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής και ο χρόνος της αποπληρωμής (γ) και για τους ανέργους η έγγραφη καταγγελία της σύμβασής τους.

4.Το δικαστήριο, εφόσον διαπιστώσει ότι το καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου (και του συζύγου του, εφόσον είναι έγγαμος) από πάσης φύσεως πηγές έχει μειωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% αποφασίζει την μείωση του πραγματικού οφειλόμενου ποσού έως ποσοστού 30% και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του εναπομένοντος συνολικού οφειλόμενου ποσού, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων να μην υπερβαίνει το 30% του ύψους των συνολικών μηνιαίων καθαρών εισοδημάτων του οφειλέτη. Το δικαστήριο λαμβάνει την απόφασή του αφού εξετάσει ενδελεχώς την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και της συζύγου του, τη διάγνωση πρόσκαιρης ή μόνιμης αδυναμίας καταβολής οφειλών, καθώς και ενδεχόμενες μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη και της συζύγου του στο μέλλον και μέχρι την οριστική εξόφληση της οφειλής. Εφόσον ο οφειλέτης διαπιστωθεί ότι είναι άνεργος αναστέλλεται η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες για περίοδο δύο ετών από την επίδοση της απόφασης.

5. Η απόφαση του ειρηνοδικείου είναι δεσμευτική για την Τράπεζα από την έκδοσή της. Οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 19 παρ. 1 του νόμου 3689/2010 τροποποιείται ως εξής:

«1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και "μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018" απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των οφειλετών στους οποίους αναφέρεται ο παρών νόμος ως και κάθε άλλη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον τους. Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας ως και για τα νομικά πρόσωπα της §1».

 

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012

 

Οι Βουλευτές

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης

Κασσάρας Γεώργιος

Καστανίδης Χαράλαμπος

Κατσέλη Λούκα

Κυριακοπούλου Μαρία

Μίχος Λάμπρος

Τεκτονίδου Κυριακή

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας

 

 

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου