Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 25 Οκτ 2012

 

Υιοθέτηση ενδιάμεσης έκθεσης στην Ολομέλεια

Αθήνα, 24.10.2012

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν σήμερα την Ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο αυτή, και έθεσαν τις προτεραιότητες ενόψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων με τα Κράτη-Μέλη. Ψήφισαν, επίσης, τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013 όπως προτάθηκε από την Κομισιόν μετά τις περικοπές που έκανε το Συμβούλιο. Ψηφίστηκε επίσης έκθεση για την απλοποίηση των διαδικασιών του κανονισμού για τον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για αλοποίηση των διαδικσιών,μείωση της γραφειοκρατίας και αύξησης των αποτελεσμάτων και της επίδοσης από τη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

 

Με την ψήφο τους οι ευρωβουλευτές έθεσαν τις βάσεις για την υιοθέτηση ενός ουσιαστικού συστήματος χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ίδιους πόρους. Θολό παραμένει το θέμα της πιθανής δημιουργίας διακριτού προϋπολογισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης.

 

Σχετικά ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 δεν είναι ο ιδανικός και θα θέλαμε να δούμε πολλές αλλαγές και ουσιαστική αύξησή του, αλλά από την άλλη δεν μπορεί παρά να χαιρετίσουμε το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας, καθώς με την ψήφο τους οι ευρωβουλευτές έθεσαν τις κόκκινες γραμμές στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 αλλά και απέριψαν τροπολογίες που προσπαθούσαν να μειώσουν τον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα μάλιστα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τις πολιτικές συνοχής, τις δράσεις για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. To θέμα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-202 αποτελεί ζήτημα σημαντικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν και Κρατών – Μελών (Συμβουλίου) με δεδομένο ότι το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει αύξηση του προϋπολογισμού, με την εισαγωγή εργαλείων για ίδιους πόρους, ενώ αρκετά κράτη μέλη ζητάνε μείωσή του, με ακραία περίπτωση τη Βρετανία που ζητάει μείωση κατά 25%. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη, κοινωνικής συνοχής, απασχόλησης και οικολογικής βιωσιμότητας. Απαιτείται να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην έρευνα, την εκπαίδευση, τις πράσινες τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα προκειμένου να ξεπεράσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση και να αυξηθεί η απασχόληση.

 

Επιπλέον, είναι η κατάλληλη στιγμή να υιοθετηθεί ένα δίκαιο, διαφανές και ουσιαστικό σύστημα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης με ίδιους πόρους ώστε να επιτευχθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εισαχθεί στα κράτη-μέλη o νέος φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές – 11 χώρες έχουν συμφωνήσει να τον ενεργοποιήσουν αλλά πολλά μένουν ακόμα ασαφή. Τμήμα των εσόδων από αυτόν τον φόρο θα μπορούσε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση στα κράτη μέλη βιώσιμων οικονομικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ ένα άλλο ποσοστό του μπορεί να χρηματοδοτεί τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κυρίως σε τομείς πράσινης οικονομίας και ένα τρίτο μέρος του να ενισχύει δράσεις σε χώρες του τρίτου κόσμου για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, να εισχυθεί η τοπική οικονομία και οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, να μειωθεί η αναγκαστική μετανάστευση πολιτών για λόγους επιβίωσης.

 

Όσον αφορά δε στην προοπτική δημιουργίας διακριτού προϋπολογισμού για τα μέλη της Ευρωζώνης, οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο πιστεύουμε πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί μόνο ως πρόσθετος, επιπλέον, στον υπάρχοντα προϋπολογισμός, και σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται προς την αντιμετώπιση της κρίσης δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει τις δημοκρατικές λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τυχόν επιλογή να αποτελεί τμήμα του συγκεκριμένου προϋπολογισμού μας βρίσκει αντίθετους

 

Θα ήταν καταστροφικό σε μια περίοδο που η χώρα μας βιώνει μια τόσο βαθιά κρίση να λάβει τελικά ίσως και κατά 40% λιγότερους οικονομικούς πόρους για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Σε κάθε περίπτωση, μειώσεις στον προϋπολογισμό για τις χώρες της κρίσης δεν πρέπει να υπάρξουν. Τόσο η πολιτική ομάδα μας όσο και ευρωβουλευτές από άλλες πολιτικές ομάδες έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να λάβει υπόψη για την κατάταξη των περιφερειών κατάλληλα στατιστικά οικονομικά στοιχεία για το ΑΕΠ που θα περιλαμβάνουν και τα χρόνια της κρίσης, τουλάχιστον και το 2012. Διαφορετικά η κατάταξη των περιοχών στις 3 κατηγορίες – αναπτυγμένες,λιγότερο αναπτυγμένες και υπό μετάβαση – και η ανάλογη χρηματοδότησή τους θα βασιστεί σε μια πλασματική εικόνα ευημερίας, αγνοώντας το γεγονός ότι σήμερα αρκετές περιφέρειες βιώνουν πρωτοφανή κρίση,μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και εκρηκτικά επίπεδα ανεργίας».

 

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου