Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 31 Δεκ 2011

 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ΕΣΕΕ συνάντηση μεταξύ της ΕΣΕΕ και εκπροσώπων της Ομάδας Δράσης στην Ελλάδα (Task Force for Greece) κ. κ. Γιώργο Κολυβά και Jens Bastian. Στόχος της συνάντησης ήταν η καταγραφή της άποψης του ελληνικού εμπορίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυσή τους μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μεγάλη σημασία δόθηκε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE, ΕΤΕΑΝ και JESSICA. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται στο επόμενο διάστημα η πλήρης ενεργοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία θα ενισχύσουν κεφάλαια κίνησης και μεσοπρόθεσμα κεφάλαια, γεγονός που αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας στην αγορά. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης επανέφερε το φλέγον ζήτημα της επέκτασης των προθεσμιών της αποπληρωμής των δανείων του ΤΕΜΠΕ. Το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό για την ΕΣΕΕ, διότι η πίεση που δέχονται οι δανειολήπτες-επιχειρηματίες είναι έντονη, ιδιαίτερα στην παρούσα υφεσιακή συγκυρία.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα μπορούσε να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις του κλάδου. Έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς διάφορες, σχετικές με το εμπόριο, δράσεις (πχ Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου – Υπηρεσιών, Δράση «digi-retail», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής κ.ά). Το πρόβλημα εντοπίζεται στις καθυστερήσεις αξιολόγησης και εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών, καθώς το ελληνικό δημόσιο δεν μπορούσε να συνεισφέρει ούτε το 25% του κόστους του Προγράμματος που του αναλογούσε. Η μείωση του ποσοστού της ελληνικής συμμετοχής στο 5% διευκολύνει μεν την ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αλλά θα υπάρξει μετακύλιση ποσών από έργο σε έργο, αφού η συνολική συνεισφορά της Ε.Ε. δεν αυξάνεται. Αυτό συνεπάγεται νέες καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες σε μια εποχή που ο χρόνος είναι εξαιρετικά πολύτιμος.

Σημειώνεται, επίσης, πως έχει ήδη παρατηρηθεί μία υστέρηση της τάξης των 1,665 δισ. ευρώ από τα 3,350 δισ. του στόχου του 2011 τα οποία πρέπει να αντληθούν από το ήδη εξαιρετικά φτωχό ΠΔΕ, ενώ αν υπολογίσει κανείς την ήδη χαμηλή απορροφητικότητα σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, την υπερκοστολόγηση των έργων, τη χαοτική διαδικασία εκχωρήσεων και την αδυναμία των τελικών δικαιούχων να ανταποκριθούν με συνέπεια λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος για θεαματικές αλλαγές στους δείκτες ανάπτυξης. Εν κατακλείδι, το ΕΣΠΑ, όπως τουλάχιστον εφαρμόζεται έως σήμερα, δε φαίνεται να είναι ικανή συνθήκη να ξεκολλήσει την ελληνική οικονομία από το τέλμα της ύφεσης, των λουκέτων και της ανεργίας.

Η ΕΣΕΕ στο τέλος της συνάντησης εργασίας ανακεφαλαίωσε τα τέσσερα βασικά σημεία που θα συμβάλλουν στην επιβίωση και ανάπτυξη των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων: Δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, συμμετοχή του εμπορίου στο ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση-ενίσχυσης ρευστότητας εμπορικών επιχειρήσεων και μείωση μη μισθολογικού κόστους.

Ειδικότερα για το ζήτημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, η ΕΣΕΕ προέβη στις παρακάτω παρατηρήσεις.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθύτατη ύφεση. Το δημόσιο χρέος είναι εξαιρετικά υψηλό, το έλλειμμα φαίνεται να μην μπορεί να τιθασευτεί, η απασχόληση γνωρίζει πρωτοφανή για την τελευταία 35ετία πτώση, οι επενδύσεις έχουν υποχωρήσει στο ελάχιστο επίπεδο, οι μισθοί πλήττονται από συνεχή φοροεισπρακτικά μέτρα και οι επιχειρήσεις, αφού εξαντλήσουν κάθε τρόπο να διατηρηθούν ενεργές, τις περισσότερες φορές διακόπτουν τη δραστηριότητά τους. Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καλούνται να επιβιώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν τον κύκλο εργασιών τους να σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο ενώ η πρόσβαση στη ρευστότητα έχει, εδώ και καιρό, καταστεί ουσιαστικά αδύνατη.

Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες έχουν κλείσει τη στρόφιγγα δανείων ενώ και για τις περιορισμένες χορηγήσεις στις οποίες προβαίνουν, ζητούν πολλές εγγυήσεις καθώς και υψηλά επιτόκια. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Αφενός έχουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και τη συνεπακόλουθη μη εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν ήδη χορηγήσει και αφετέρου, εξαιτίας της κατοχής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (των οποίων η αξία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 50 δισ.) δυσκολεύονται να αντλήσουν κεφάλαια από τη διεθνή διατραπεζική αγορά, αφού πλέον η αξιοπιστία τους έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Επιπρόσθετα, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα κληθεί να ενισχύσει το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) τουλάχιστον στο 10% τον Ιανουάριο του 2012. Και όλα αυτά σε αναμονή του κουρέματος του ελληνικού χρέους κατά 50% και την ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος συνολικού κόστους 10 έως 20 δισ., σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την πολυαναμενόμενη έκθεση της “BlackRock”.

Από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, προκύπτει ότι οι τράπεζες ουσιαστικά δεν χορηγούν δάνεια προς τις επιχειρήσεις (μηδενική ροή ή και αρνητική ροή περιόδου) ενώ οι απαιτήσεις τους προς τις επιχειρήσεις έχουν υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του 2008, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως οι επιχειρήσεις έχουν εξοφλήσει παλαιότερα δάνεια. Το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης στις Τράπεζες, γεγονός που αποδεικνύει την ένταση της δραστηριότητας του κλάδου τα προηγούμενα χρόνια, τη συμβολή του στην ανάπτυξη καθώς και το ασφυκτικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας. Ο κύριος λόγος για την υποχώρηση του Υπολοίπου είναι το πάγωμα ουσιαστικά των χορηγήσεων καθώς και η οριστική διακοπή της δραστηριότητας και η επακόλουθη εκκαθάριση των επιχειρήσεων. Ο ρόλος των τραπεζών, ως πολλαπλασιαστής του χρήματος και ως μοχλού ανάπτυξης έχει πλέον πάψει να λειτουργεί, συμπαρασέρνοντας μαζί του και τις υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές αναγκάζονται να καταφύγουν σε άτυπης μορφής δανεισμό με τοκογλυφικά, εννοείται, επιτόκια.

 

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων κατά κλάδο δραστηριότητας από τα εγχώρια ΝΧΙ (σε εκατ. €)

Περίοδος Σύνολο Εμπόριο

Υπόλοιπο

Ροή περιόδου (1)

Ετήσια %

μεταβολή Υπόλοιπο

Ροή περιόδου

 

Ετήσια %

μεταβολή

 

2006 93.576 - - 23.712 - -

2007 111.289 19.463 18,93 27.672 4.227 16,70

2008 132.458 21.036 19,02 32.985 5.419 19,20

2009 130.043 6.836 -1,82 33.519 1.396 1,62

2010 123.244 1.482 -5,23 25.355 -1171 -24,36

Αυγ.-Aug 2011. 121.352 -690 -3,27 24.661 -483 -7.4

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος-Επεξεργασία ΕΣΕΕ

 

Σημείωση: Ως Ροή Περιόδου (Flow during period) υπολογίζονται με βάση τις διαφορές των υπολοίπων διορθωμένες για αναταξινομήσεις, λοιπές αναπροσαρμογές αξίας, συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση σε ευρώ των οικονομικών μεγεθών σε ξένο νόμισμα και άλλες μεταβολές που δεν οφείλονται σε συναλλαγές.

 

 

Προς επίρρωση της θέσης αυτής έρχονται να προστεθούν και τα στοιχεία από έρευνα της Eurostat. Το ποσοστό επιτυχών δανειακών αιτήσεων από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ήταν μικρότερο το 2010 σε σύγκριση με το 2007 σε όλα τα Κράτη – Μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και το ποσοστό των μερικώς επιτυχών αιτήσεων για χορήγηση δανείων αυξήθηκε σε όλα τα Κράτη – Μέλη. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στη χορήγηση επιτυχών αιτήσεων κατεγράφησαν στη Βουλγαρία (από 87% σε όλες τις αιτήσεις που αφορούν χορήγηση δανείων το 2007 σε 48% το 2010), στην Ιρλανδία (από 97% σε 53%), στη Δανία (από 92% σε 60%), στη Λιθουανία (από 89% σε 58%), στην Ελλάδα (από 88% σε 60%) και στην Ισπανία (από 87% σε 59%). Μειώσεις σε ποσοστό μικρότερο από 10% παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (από 98% σε 96%), στη Μάλτα (από 94% σε 91%), στη Σουηδία (από 84% σε 78%), στην Πολωνία (από 92% σε 85%), στην Ιταλία (από 87% σε 78%), στο Βέλγιο (από 92% σε 83%) και στη Γερμανία (από 85% σε 76%). Σημειώνεται πως οι αιτήσεις μπορούν να χωριστούν σε εκείνες που είναι πλήρως επιτυχείς και εκείνες που είναι μερικώς επιτυχείς, εννοώντας ως τέτοιες εκείνες οι οποίες χορηγούνται εν τέλει με λιγότερο όμως ευνοϊκούς όρους από τις αρχικές αιτήσεις. Η Ελλάδα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό Μερικώς επιτυχών αιτήσεων (29,6%) και ακολουθούν οι Ισπανία και Βουλγαρία με ποσοστά 27,8% και 22,0% αντίστοιχα. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά καθώς και της επιδείνωσης της θέσης των επιχειρήσεων που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ρευστότητα, και οδηγούνται εν τέλει σε κλείσιμο, ενισχύοντας το φαύλο κύκλο της ύφεσης και τροφοδοτώντας τα ταμεία ανεργίας με νέους δικαιούχους.

 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα αιτήσεων για παροχή δανειακών κεφαλαίων, από

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ως % επί του συνολικού αριθμού των αιτήσεων)

στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. (27)

 

Κράτη - Μέλη 2007 2010

Επιτυχείς Μερικώς

Επιτυχείς Ανεπιτυχείς Επιτυχείς Μερικώς

Επιτυχείς Ανεπιτυχείς

Βέλγιο 92.4 5.4 2.2 83.1 11.2 5.7

Βουλγαρία 87.0 9.9 3.1 42.5 22.0 35.5

Γαλλία 94.5 3.6 2.0 83.3 9.7 7.0

Γερμανία 85.3 8.0 6.7 75.9 15.9 8.2

Δανία 91.8 4.5 3.7 59.8 21.7 18.5

Ελλάδα 87.6 11.7 0.7 59.6 29.6 10.8

Ην. Βασίλειο 88.4 6.1 5.6 64.6 14.7 20.8

Ιρλανδία 96.9 2.1 1.0 53.2 20.2 26.6

Ισπανία 87.3 9.7 3.0 59.1 27.8 13.2

Ιταλία 86.6 12.2 1.2 78.4 16.7 4.9

Κύπρος 93.2 6.8 0.0 76.7 19.1 4.2

Λετονία 89.0 6.7 4.3 63.5 10.1 26.4

Λιθουανία 89.2 9.0 1.8 58.4 20.4 21.2

Λουξεμβούργο 78.8 15.2 6.0 68.4 20.9 10.7

Μάλτα 94.3 5.7 0.0 91.3 6.5 2.2

Ολλανδία 84.3 8.9 6.8 61.3 16.2 22.5

Πολωνία 91.9 4.3 3.7 85.4 10.3 4.3

Σλοβακία 89.3 7.0 3.7 76.1 14.7 9.2

Σουηδία 84.2 7.0 8.7 79.7 14.1 6.1

Φινλανδία 98.1 1.9 0.0 95.9 3.9 0.2

Πηγή: Eurostaat – Επεξεργασία ΕΣΕΕ

 

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου