Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 03 Οκτ 2012

 

 

 

Η ΕΣΕΕ απέστειλε προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου επιστολή με τις θέσεις της για το σχέδιο νόμου περί αναμόρφωσης του αγορανομικού πλαισίου. Ο εμπορικός κόσμος της χώρας αντιμετωπίζει θετικά την πρωτοβουλία του Υπουργείου για επικαιροποίηση και κωδικοποίηση των αγορανομικών διατάξεων, ενός χώρου του δικαίου, που, κατά γενική ομολογία, ήταν χαοτικός, ελάχιστα λειτουργικός και παρωχημένος.

 

Είναι γεγονός ότι όταν δημιουργήθηκε το αγορανομικό πλαίσιο, το 1946, αποτελούσε ένα απαραίτητο εργαλείο, για μία αγορά σε μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, σε όλη αυτήν την περίοδο ενώ δεν εκσυγχρονίστηκε ούτε στην δομή ούτε και στην ουσία του, διογκώθηκε και μετατράπηκε σε ένα δύσχρηστο και διογκωμένο νομοθέτημα, αδύνατο να εφαρμοστεί στο σύνολό του, ακόμη και από τον πλέον καλοπροαίρετο. Επιπλέον, το πλήθος αυτών των διατάξεων καθιστά εξαιρετικά πιθανή την συναλλαγή και την διαφθορά.

 

Επομένως, η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου να συγκεντρώσει τις δαιδαλώδεις διατάξεις σε ένα χρηστικό, λιτό και κατανοητό νομοθετικό πλαίσιο, διακριτό κατά περίπτωση, το οποίο θα μπορεί εύκολα να γίνει αντικείμενο αναφοράς μέσω των ειδικότερων ρυθμίσεων που ισχύουν σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και το οποίο θα προσαρμόζεται μόνο στις τεχνολογικές εξελίξεις κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Διαπιστώνεται δε με ικανοποίηση ότι στο σχέδιο έχουν συμπεριληφθεί αρκετές από τις προτάσεις που είχε υποβάλλει η ΕΣΕΕ κατά την προηγούμενη διαβούλευση για την αγορανομική νομοθεσία, τον Σεπτέμβριο του 2011.

 

Πιο συγκεκριμένα, επί του κειμένου του σχεδίου που γενικότερα αξιολογείται θετικά από τον Εμπορικό Κόσμο, οι ειδικότερες προτάσεις της ΕΣΕΕ είναι οι εξής:

 

Άρθρο 1 και Άρθρο 3

Τα άρθρα 1 και 3 μπορούν να αποτελέσουν, υπό προϋποθέσεις, εργαλεία σήμανσης των ελληνικών τροφίμων κάθε είδους, κάτι που επιτρέπει και η Οδηγία 2000/13. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται και -στο πλαίσιο της ύφεσης που έχει περιέλθει η ελληνική αγορά- πρέπει να εξεταστεί κάθε δυνατότητα κατάδειξης του ελληνικού προϊόντος, που έχει προστιθέμενη αξία εντός της χώρας και για την τελική του διάθεση έχουν δουλέψει ελληνικά χέρια. Οι Έλληνες καταναλωτές πρέπει πλέον να το γνωρίζουν αυτό.

Άρθρο 4

Στην παράγραφο 1 ορίζονται τα της σήμανσης των υποκατάστατων τροφίμων με ειδικό περιεχόμενο. Ωστόσο, η διάταξη ορίζει μόνο ενδεικτικούς όρους σήμανσης του υποκατάστατου, όπως «υποκατάστατο», «απομίμηση» κλπ. αφήνοντας ωστόσο το πεδίο ελεύθερο για «παιχνίδια με τις λέξεις», που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση τον καταναλωτή. Προτείνεται κλειστός αριθμός όρων του «υποκατάστατου».

Άρθρο 6

Η διάταξη αναφέρει τους αναγκαίους ορισμούς και τις προϋποθέσεις σήμανσης των διαρκών προϊόντων. Ο ορισμός της χώρας παραγωγής, υπό την έννοια της πραγματοποίησης του μεγαλύτερου ποσοστού του κόστους παραγωγής σε αυτήν, με την εξαίρεση των δαπανών προώθησης, διαφήμισης και προβολής, είναι θετική. Ζητείται μόνο η οριοθέτηση του «μεγαλύτερου ποσοστού», ώστε αυτό να ερμηνευθεί ότι ξεπερνάει το 50% του κόστους.

Άρθρο 7

Το άρθρο περιγράφει την υποχρέωση για την παροχή οδηγιών χρήσης στα ελληνικά («manual») οι οποίες θα συνοδεύουν το προϊόν κατά την πώλησή του. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να επεκταθεί και στα προϊόντα υπαιθρίου εμπορίου. Περαιτέρω, η ΕΣΕΕ επαναφέρει παλαιότερη πρότασή της για υποχρέωση όλων των κατασκευαστών διαρκών προϊόντων να αναρτήσουν στο διαδίκτυο δωρεάν για το καταναλωτικό κοινό όλα τα manuals που αφορούν στην χρήση των προϊόντων που διαθέτουν.

Άρθρο 10

Ορίζονται τα των υποχρεωτικών αναρτήσεων πινακίδων τιμών κατά την πώληση. Κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική η υπαγωγή των υπαιθρίων πωλητών κάθε είδους στις υποχρεώσεις αυτές καθώς και η εξαίρεση από την σχετική υποχρέωση των καταστημάτων λιανικής με εμβαδόν κάτω των 50 τμ. Ζητείται μόνο να καθοριστεί σαφώς ότι τα 50 τμ. αφορούν μόνο οργανωμένες επιχειρήσεις και όχι παραπήγματα και μη σταθερές κατασκευές. Περαιτέρω, για την ΕΣΕΕ δεν υπάρχει πλέον λόγος εξαίρεσης των καλλυντικών από τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 12

Με το άρθρο αυτό, ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια πραγματοποίησης προωθητικών ενεργειών στα σούπερ μάρκετ. Ζητείται η καθιέρωση όρων και κανόνων για κάθε είδους προωθητικές ενέργειες και όχι μόνο για αυτές των σούπερ μάρκετ.

Άρθρο 13

Με τις εν λόγω διατάξεις, επιφυλάσσεται η δυνατότητα αναγραφής διπλής τιμής μόνο για τις επίσημες περιόδους εκπτώσεων και προσφορών. Η ΕΣΕΕ συμφωνεί με τις διπλές τιμές για τις εκπτώσεις και θέλουμε επίσης να επιβληθούν στα ειδικά καταστήματα stock και outlet. Συμφωνεί επίσης με την έμμεση απαγόρευση οποιασδήποτε αναγραφής διπλής τιμής στις προωθητικές ενέργειες. Δεν συμφωνεί ωστόσο με τις διπλές τιμές στις προσφορές.

Άρθρο 23

Γίνεται αναφορά σε γενικές διατάξεις που ισχύουν για την διακίνηση και εμπορία προϊόντων και για όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά που πρέπει να τα συνοδεύουν. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, θα πρέπει να οριστεί σαφώς ότι στο περιεχόμενο της ρύθμισης περιλαμβάνεται και κάθε μορφή υπαίθριου εμπορίου.

Άρθρο 59

Η εισαγωγή ειδικού Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας στη διακίνηση και εμπορία οπωρολαχανικών είναι αναμφίβολα θετική και πρέπει να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει επίσης την διακίνηση των λοιπών προϊόντων γης και θάλασσας. Στόχος είναι να αποφευχθεί η εισαγωγή τέτοιων αγαθών από τις γειτονικές χώρες και ακολούθως η διάθεσή τους στην αγορά ως «ελληνικών».

Άρθρο 95

Στα κοσμήματα προτείνεται πρώτα η αποτύπωση του διακριτικού GR, πριν από την αποτύπωση οποιουδήποτε άλλου κωδικού προβλεπόμενου από το άρθρο 95, καθώς αυτό θα ωφελήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα και εμπορικότητα των κοσμημάτων που παράγονται στην Ελλάδα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

 

Άρθρο 103 και επόμενα

Στις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η σήμανση των δερμάτων, γνήσιων ή μη, με ανεξίτηλη μελάνη ως προς τη σύσταση του προϊόντος. Προτείνεται να υπάρχει σαφής έκτυπη σήμανση και όχι απλή σφραγίδα, όσον αφορά στην προέλευση του είδους και την ποιοτική σύνθεσή του.

 

Θεσμικά Ζητήματα

Εκτός των παραπάνω, η ΕΣΕΕ ζητάει επίσης τα κάτωθι:

• Επαρκή εκπαίδευση και εξειδίκευση των εντεταλμένων υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους, προκειμένου οι έλεγχοι να είναι σύντομοι, ουσιαστικοί και να εντοπίζουν τις σοβαρές και επικίνδυνες κυρίως παραβάσεις.

• Περιορισμό του εύρους των υποθέσεων που καταλήγουν στα Αγορανομικά Δικαστήρια, ώστε να μειωθεί ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης.

• Εξορθολογισμό των διακυμάνσεων των αγορανομικών προστίμων.

• Ένταξη των ζωοτροφών στο κεφάλαιο στο αγορανομικό πλαίσιο.

• Ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών που σήμερα είναι πολυδιασπασμένοι.

• Εντατικοποίηση των ελέγχων οπωρολαχανικών και εκτός των κεντρικών αγορών.

 

Η Συνομοσπονδία επιφυλάσσεται, εντός των επόμενων ημερών, να υποβάλλει συμπληρωματικό υπόμνημα για την παραγωγή και τυποποίηση του ελαιολάδου, ενός προϊόντος που μπορεί να κάνει την διαφορά στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας.

 

Η ΕΣΕΕ θα στέκεται πάντοτε αρωγός στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου που απλοποιούν το σύστημα, καταπολεμούν τη γραφειοκρατία, αίρουν τις επικαλύψεις νόμων και τις αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω από το τι πραγματικά ισχύει. Αυτή η σημαντική προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και με τον Αγορανομικό Κώδικα, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τα άλλα συγγενή πλαίσια και η ΕΣΕΕ θα είναι δίπλα στο Υπουργείο για το σκοπό αυτό.

 

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου