Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 04 Απρ 2016
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Κλίκ για μεγέθυνση

Πανελλαδική συνάντηση συλλογικοτήτων για τη διαχείριση των αποβλήτων

Αθήνα, 2-3 Απρίλη 2016, αίθουσα συσκέψεων ΠΟΕ ΟΤΑ

 

 

 

Φλώρα Νικολιδάκη

 

Η ιδιωτική εταιρεία ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ διαχειρίζεται τα επικίνδυνα και τοξικά ιατρικά απόβλητα των νοσοκομείων του λεκανοπεδίου Αττικής. Με πρόσφατη αναθεώρηση της σύμβασής της με τον ΕΔΣΝΑ (YA 174810/2014), απέκτησε το δικαίωμα να δέχεται ιατρικά απόβλητα από όλη την επικράτεια, στη μονάδα καύσης στα Άνω Λιόσια-Φυλή.

 

Τη μονάδα αυτή, τη διαχειρίζεται ο ιδιώτης με χαριστική εργολαβία από τον ΕΔΣΝΑ. Έχει κατασκευαστεί με κοινοτική επιχορήγηση, είναι ιδιοκτησία του ΕΔΣΝΑ και βρίσκεται σε αμφισβητούμενη νομικά χωροθέτηση στο χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής, σε απόσταση 800 μέτρων από τον οικισμό Γεννηματά ΙΙ. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί η μέθοδος της συγκεκριμένης μονάδας είναι η καύση, ακατάλληλη για αστικό περιβάλλον.

 

Στο λεκανοπέδιο Αττικής υπάρχουν 52 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, καθώς και ένα πλήθος ιδιωτικών ιατρικών κέντρων. Αυτή τη στιγμή έχουμε εικόνα από τον τρόπο που διαχειρίζονται τα ιατρικά απόβλητα μόνο τα δημόσια νοσοκομεία.

 

Με βάση την ΚΥΑ 146163/2012 ΦΕΚ1537/Β στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει σύστημα συγκέντρωσης των μολυσματικών, τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων.

 

Η κατάσταση έχει ως εξής: Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό θεωρούνται παραγωγοί ιατρικών αποβλήτων και την ευθύνη κεντρικά για το νοσοκομείο την έχει ο επόπτης υγείας ή άλλο στέλεχος. Τα απόβλητα συγκεντρώνονται και διαχωρίζονται σε ειδικά κουτιά που προμηθεύουν μόνο 3 εταιρείες και τα οποία κοστίζουν από 1,40€-1,80€ /κιβώτιο.

 

Τα κιβώτια αυτά με ειδικές ετικέτες από το τμήμα και την ώρα προέλευσης, συγκεντρώνονται στον ειδικό ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου, από τον οποίο πρέπει να απομακρυνθούν το αργότερο σε 48 ώρες, διαφορετικά, «το νοσοκομείο μετατρέπεται σε χωματερή», κατά την έκφραση των εποπτών υγείας.

 

Στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου, σε μια εφημερία, μπορεί να συγκεντρωθούν μέχρι και 5 τόνοι απορριμμάτων. Παλιότερα, πριν την οδηγία που καθιστά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παραγωγούς αποβλήτων, η αναλογία ΑΣΑ-ΕΙΑ ήταν 5/1, σήμερα έχει διαμορφωθεί στο 50-50, λόγω των διώξεων που ασκήθηκαν σε γιατρούς και νοσηλευτές.

 

Αυτό όμως, συνδέεται με μια κατακόρυφη χρέωση των νοσοκομείων και μια αντίστοιχη αύξηση τζίρου της ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ, δεδομένου ότι το κόστος εισαγωγής στο ΧΥΤΑ των ΑΣΑ είναι 55,53 €/τ. και το κόστος των ΕΙΑ στον αποτεφρωτήρα είναι 1.700 €/τ.

 

Ένα σημαντικό ζήτημα που τονίζουν οι επόπτες υγείας είναι η μεταφορά των ΕΙΑ από το νοσοκομείο στον αποτεφρωτήρα. Η μεταφορά γίνεται μόνο με αυτοκίνητα της ιδιωτικής εταιρείας με έναν οδηγό.

 

Ωστόσο στο λεκανοπέδιο, εκτός από τα μεγάλα νοσοκομεία, υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα υγείας μεγάλα και μικρότερα, και απλά ιατρεία. Είναι άγνωστο με ποιόν τρόπο και ποιόν έλεγχο μεταφέρονται τα απόβλητά τους.

 

Πιστεύουμε ότι η μόλυνση για το χώρο του λεκανοπεδίου είναι δεδομένη, πολύ περισσότερο αν σκεφτούμε ότι 1 στα 2 σπίτια, κάποια στιγμή έχει ένα κατάκοιτο μέλος ή ασθενή των οποίων τα απόβλητα, ουροκαθετήρες και ουροσυλλέκτες, σύριγγες, ματωμένες γάζες κλπ, πηγαίνουν στον κάδο των ΑΣΑ.

 

Έχουμε τη σκέψη για τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα αποτελείται από

τους επόπτες υγείας και άλλα στελέχη που έχουν αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων των δημοσίων νοσοκομείων. Σκοπός είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας τους σχετικά με τη μείωση των ΕΙΑ, και την εφαρμογή συστήματος αποστείρωσης για μέρος των ΕΙΑ.

 

Οι επόπτες υγείας συμφωνούν ότι ο όγκος των ιατρικών αποβλήτων προς τον ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΑΕ μπορεί να μειωθεί.

 

Επίσης εντοπίζουν ότι ο πυρήνας του προβλήματος έγκειται στην λεπτομερή κατηγοριοποίηση των αποβλήτων, αντί της ισχύουσας σε τρείς κατηγορίες. Η εναρμόνιση με την κατηγοριοποίηση τουλάχιστον του ΠΟΥ, θα διαμορφώσει διαφορετική εικόνα για τον όγκο και το είδος των αποβλήτων. Η διαφορετική εικόνα θα βοηθήσει στην αποκέντρωση της διαχείρισης των ΕΙΑ, θα δώσει χώρο στη μέθοδο της αποστείρωσης και θα συμβάλλει στην ενεργή συμμετοχή των ίδιων των νοσοκομείων στο πρόβλημα της τελικής διαχείρισης των μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων τους.

 

 

2/4/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

«Κεντρικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η απόδοση της αποκλειστικής ευθύνης για τη δημιουργία υποδομών διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων στους παραγωγούς των αποβλήτων, σύμφωνα με τη βασική αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”».

 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ενσωματώνει τις διατάξεις της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό Δίκαιο. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ):

• την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) που ορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και αντικατέστησε την προηγούμενη σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 19396/1546/1997),

• την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), με την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης και

• την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β), με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Το πλαίσιο αυτό επικαιροποιήθηκε και συμπληρώθηκε πρόσφατα με το Νόμο 4042/2012, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». Το πλαίσιο των απαιτήσεων στα βασικά ζητήματα της διαχείρισης των Ε.Α. (υποχρεώσεις, αδειοδότηση, αρμοδιότητες κ.α.) βασίζεται στην απόδοση της αποκλειστικής ευθύνης για τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των Ε.Α. στους παραγωγούς των αποβλήτων σύμφωνα με τη βασική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση από τους παραγωγούς και φορείς διαχείρισης Ε.Α. των θεσμοθετημένων στην Ε.Ε. κωδικών, τόσο για τα απόβλητα (εξαψήφιοι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων – ΕΚΑ), όσο και για τις εργασίες διάθεσης (κωδικοί D) και αξιοποίησης (κωδικοί R).

 

Τέλος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των υποδομών που απαιτούνται ώστε η χώρα να εξυπηρετείται από κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη κριτηρίων αποκλεισμού ακατάλληλων περιοχών και επιλογής ευρύτερων χώρων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιοχών για τη δημιουργία εγκαταστάσεων και επεξεργασίας και διάθεσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αποτεφρωτήρας «καίει» την Περιφέρεια Αττικής

Σοβαρά ερωτήματα για τη σωστή λειτουργία του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής και τους κινδύνους στην υγεία των κατοίκων της περιοχής

 

Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

 

Ανησυχία και ερωτήματα προκαλεί ο τρόπος λειτουργίας του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι της μονάδας από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προβλέπουν μετρήσεις για επιβλαβείς χημικές ενώσεις που δύνανται να εκπέμπονται κατά την καύση, όπως τα φουράνια, οι διοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, μόνο δύο φορές ετησίως.

 

Τα δεδομένα αυτά προκαλούν αναβρασμό στην Περιφέρεια Αττικής, πόλεμο ανακοινώσεων, καθώς και μια επείγουσα αναφορά στην εισαγγελέα Περιβάλλοντος, κ. Βίδρα, από τον περιφερειακό σύμβουλο Νίκο Γαλανό, ο οποίος ζητεί την άμεση παρέμβασή της προκειμένου να προστατευθεί, όπως τονίζει, «η υγεία των κατοίκων της περιοχής από την πλημμελή λειτουργία του αποτεφρωτήρα».

 

Βολές

 

Ο ίδιος εγκαλεί τον περιφερειάρχη Γ. Σγουρό γιατί, όπως τονίζει, παρά το γεγονός ότι κατέθεσε προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της μονάδας, απερρίφθησαν από τον περιφερειάρχη και πρόεδρο του αρμόδιου φορέα διαχείρισης (ΕΔΣΝΑ). Στις προτάσεις συμπεριλαμβανόταν η επείγουσα τοποθέτηση συστήματος online μέτρησης στα απαέρια για τον έλεγχο διοξινών και φουρανίων.

 

Ο περιφερειάρχης από την πλευρά του σε τετρασέλιδη ανακοίνωσή του ανταπάντησε ότι οι καταγγελίες για τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα δεν ευσταθούν. «Η σύγχρονη αυτή μονάδα είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον», επισημαίνει μεταξύ πολλών άλλων.

 

Μετρήσεις

 

Είναι γεγονός ότι οι παροδικές μετρήσεις διενεργούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο με ευθύνη της εταιρείας η οποία λειτουργεί από την κοινοπραξία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΑΡΣΗ Α.Ε.». Αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος και ανακοινώθηκαν στο τέλος του 2012 αναφέρουν ότι «διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως την πλημμελή λειτουργία του τελευταίου σταδίου επεξεργασίας των απαερίων καύσης και σε μικρές και παροδικές υπερβάσεις σε αέριους ρύπους (μονοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του θείου). Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επιδειχθείσες -από την εταιρεία- μετρήσεις σε διοξίνες και φουράνια, καθώς και σε βαρέα μέταλλα, ήταν πολύ κάτω των επιτρεπτών ορίων, καταδεικνύοντας την εν γένει ορθή λειτουργία της μονάδας».

 

Εντούτοις πηγές του υπουργείου εκτιμούν ότι οι μετρήσεις θα έπρεπε να γίνονται σε συνεχή βάση. «Τι ακριβώς γίνεται τις υπόλοιπες 363 μέρες του χρόνου, όταν έχουμε εικόνα μόνο για δύο;» αναρωτιούνται. «Οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί από την ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) θα έπρεπε να προβλέπουν υποχρεωτική λειτουργία online συστήματος μέτρησης ώστε να μετρώνται ανά πάσα στιγμή οι εκπομπές».

 

Από την πλευρά τους αρμόδιες πηγές επισημαίνουν πως «είναι αυτονόητο ότι όσο περισσότερες μετρήσεις γίνονται τόσο καλύτερα είναι. Όμως για τη δυναμικότητα της συγκεκριμένης μονάδας οι δύο φορές ετησίως είναι ικανοποιητικές, αρκεί να γίνονται με το σωστό τρόπο. Το διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα».

 

Αναφορά με την οποία ζητούν ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς ΠΕΚΑ και Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα στο ΧΥΤΑ Φυλής κατέθεσαν προχθές οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου και Παναγιώτης Κουρουμπλής.

 

Τοξική τέφρα με το τσουβάλι στο Θριάσιο

 

Ένα άλλο ζήτημα που θέτει ο περιφερειακός σύμβουλος Ν.Γαλανός, προς τις εισαγγελικές αρχές, είναι η διασπορά της τοξικής τέφρας. «Για πολλά χρόνια η εταιρεία, ενώ έπρεπε να αποστέλλει την τοξική τέφρα, που παράγεται κατά την καύση, στο εξωτερικό για διαχείριση, τη συγκέντρωνε σε χώρο ακατάλληλο, με αποτέλεσμα να διαχυθεί στο περιβάλλον.

 

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις βλάβες που έχουν προκληθεί στην υγεία των κατοίκων», τονίζει και ζητάει από την εισαγγελέα και την πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ, Τζένη Κρεμαστινού, πέραν των άμεσων μέτρων, να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση επιδημιολογικής έρευνας στην περιοχή, ώστε να καταγραφεί το βάθος του προβλήματος.

 

Η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου αποτελεί, κατά γενική ομολογία, την «πίσω αυλή» της Αθήνας, καθώς είναι επιβαρημένη από την έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και την ύπαρξη του ΧΥΤΑ με τις συνοδές εγκαταστάσεις. Θεωρείται αδύνατο όλα αυτά να μην έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη δημόσια υγεία.

 

Παρανομίες

 

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ύστερα από αυτοψία των επιθεωρητών Περιβάλλοντος, εξακριβώθηκε παράνομη εναπόθεση της παραγόμενης κατά την καύση ιατρικών αποβλήτων τοξικής τέφρας σε χώρο μη αδειοδοτημένο και παντελώς ακατάλληλο. Επρόκειτο για αποθήκη φυτωρίου του ΧΥΤΑ, όπου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας εναποτίθεντο τα τσουβάλια με την τέφρα. Πολλά απ' αυτά ήταν εκτεθειμένα σε εξωτερικό χώρο, ακουμπισμένα στο χώμα και σκισμένα, με αποτέλεσμα τα επικίνδυνα απόβλητα να ξεπλένονται από το βρόχινο νερό και να εισρέουν στο έδαφος.

 

Κινήθηκε ποινική διαδικασία και ο υπεύθυνος της εταιρείας συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ επίκεινται πρόστιμα τόσο στην εταιρεία όσο και στον ΕΔΣΝΑ που είναι συνδιαχειριστής. Ακόμη δύο φορές έχουν επιβληθεί πρόστιμα για την ίδια παράβαση. Το 2006 στον ΕΔΣΝΑ πρόστιμο ύψους 33.300 ευρώ και το 2010 από κοινού στον ΕΔΣΝΑ και στην εταιρεία πρόστιμο 49.000 ευρώ.

 

Τα στοιχειώδη

 

Ύστερα από την παρέμβαση των επιθεωρητών, η εταιρεία επενέβη στο χώρο και πήρε στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης. Τοποθέτησε περίφραξη, σήμανση και φύλαξη, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση, ενώ από τον Δεκέμβριο μέχρι τώρα έχει αποστείλει στο εξωτερικό 1.000 τόνους τοξικής τέφρας με διασυνοριακή μεταφορά, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ΕΔΣΝΑ έχει κινήσει, έστω και καθυστερημένα, διαδικασίες απομάκρυνσης των ποσοτήτων τέφρας που είχαν εναποτεθεί όσο ήταν αποκλειστικός διαχειριστής.

 

(ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 20/4/2013)

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=357628

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου