Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 01 Φεβ 2013

 

Βρυξέλλες, 29.1.2013

Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για την καταστροφή φυσικής περιοχής στην κοινότητα Λιβερών-Κορμακίτης Κύπρου

 

Ερώτηση προς την Κομισιόν για τις εκχερσώσεις που πραγματοποιούνται για οικιστικούς λόγους στον Κορμακίτη, στην περιοχή της Κερύνειας, στη Β. Κύπρο, κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόμοιες καταστροφές είχαν γίνει και παλιότερα (2008, 2010) στην περιοχή, που έχει σημαντικό αριθμό σπάνιων κι απειλούμενων φυτών και γι’ αυτό έχει προταθεί προς ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στηρίξει κατά το παρελθόν ένα σχέδιο για την προστασία των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την κατάρτιση λεπτομερών επιμέρους σχεδίων για τη διαχείριση και την προστασία έξι περιοχών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μια από αυτές ήταν και η περιοχή της Αγίας Ειρήνης – Κορμακίτης. Οι τοποθεσίες αυτές είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν ως ζώνες «Natura 2000» “μετά από πλήρη επίλυση του κυπριακού ζητήματος και επανένωση της Κύπρου”, όπως ανέφερε σε απάντησή της το 2008 η Κομισιόν.

 

«Με αυτή την ερώτηση επαναβεβαιώνουμε το ενδιαφέρον μας για την προστασία της φύσης και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς τα οικοσυστήματα του νησιού έχουν ενιαίο χαρακτήρα», δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος. «Ζητάμε από την Κομισιόν να παρέμβει για την προστασία της φύσης και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ζητάμε, επίσης, να μάθουμε ποια είναι τα αποτελέσματα της διάθεσης Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη του σχεδίου προστασίας των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, και αν έχουν λάβει καθόλου υπόψη την προοπτική προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών οι τουρκοκυπριακές αρχές. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και κατά την επίσκεψή μας με την ομάδα των Πράσινων στην Κύπρο τέλη Αυγούστου 2012».

 

(Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)

 

Θέμα: Καταστροφή φυσικής περιοχής στην κοινότητα Λιβερών-Κορμακίτης Κύπρου

 

Μηχανήματα εκσκαφής με ανοχή ή/και στήριξη των τουρκοκυπριακών αρχών έχουν προβεί σε εκχερσώσεις, για οικιστικούς λόγους στον Κορμακίτη, Κερύνεια. Παρόμοιες καταστροφές είχαν γίνει και παλιότερα (2008, 2010) στην περιοχή, που έχει αξιόλογα χαμαίφυτα και σημαντικό αριθμό σπάνιων κι απειλούμενων φυτών: κυπριακή τουλίπα (Tulipa cypria), κυπριακός κρόκος (Crocus cyprius), νάρκισσος (Narcissus tazetta), κυκλάμινο (Cyclamen cyprium), πλούσια ποικιλία ενδημικής κυπριακής ορχιδέας (Ophrys kotschyi, Ophrys lapetheca, Ophrys elegans, Ophrys syriana, Epipactis veratrifolia, Serapias aphroditae). Γι αυτό έχει προταθεί προς ένταξη στο Δίκτυο NATURA.

 

Το 2008, σε απάντησή της σε καταγγελία για παρόμοια καταστροφή στην περιοχή, η Κομισιόν δηλώνει [1] “Με βάση το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας [2], η Επιτροπή στηρίζει ένα σχέδιο για την προστασία των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ο γενικότερος σκοπός του εν λόγω σχεδίου, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής. Το πεδίο δράσης του σχεδίου αυτού αφορά την κατάρτιση λεπτομερών επιμέρους σχεδίων για τη διαχείριση και την προστασία έξι περιοχών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Οι περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές που χρήζουν άμεσης προστασίας, λόγω της οικολογικής τους σημασίας, της αστάθειάς τους και των πιέσεων που υφίστανται. Μια από αυτές είναι και η περιοχή της Αγίας Ειρήνης – Κορμακίτης. Οι τοποθεσίες αυτές είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν ως ζώνες «Natura 2000» μετά από πλήρη επίλυση του κυπριακού ζητήματος και επανένωση της Κύπρου. Μέσω του σχεδίου αυτού, θα υποστηριχθεί η προσπάθεια για εντατικοποίηση της ενημέρωσης κι επαγγελματικής ικανότητας των τουρκοκυπρίων εμπλεκόμενων, που είναι αρμόδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος”.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη για την καταστροφή που συντελείται στον Κορμακίτη; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να σταματήσει την καταστροφή και να διασφαλίσει ότι οι τουρκοκύπριοι εμπλεκόμενοι, αρμόδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους;

2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της διάθεσης πόρων για στήριξη του σχεδίου προστασίας των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου;

 

[1] Απάντηση στις 18/12/2008 του Επιτρόπου Όλι Ρεν εκ μέρους της Κομισιόν σε σχετική ερώτηση http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-5974&language=EL

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:065:0005:0008:EL:PDF

 

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου