Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 04 Ιούν 2013

 

Τοποθέτηση του Ν. Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δείτε το σχετικό βίντεο: http://youtu.be/nSpJ074H35A

Αθήνα, 3.6.2013

«Η οικολογική καινοτομία μπορεί να συμβάλει τόσο στην αναζωογόνηση της οικονομίας όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν είναι μόνο μια πολιτική για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, στο πλαίσιο συζήτησης, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου για την έκθεση σχετικά με την οικολογική καινοτομία. «Είναι σωστό που η Κομισιόν έχει προωθήσει την «Πρωτοβουλία Οικολογικής Καινοτομίας» και έχει χωριστό προϋπολογισμό για αυτήν. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να στηριχθεί. Αλλά χρειάζεται και μια στρατηγική ενσωμάτωσης της οικολογικής καινοτομίας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ καθώς και στις περιφερειακές πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος για την περίοδο 2014-2020 και μετά. Η οικολογική καινοτομία είναι και ένα κατάλληλο εργαλείο για να γίνει η οικονομία πιο αποτελεσματική, να μειωθούν τα κόστη των επιχειρήσεων σε μια εποχή που αυτό μετράει και να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά των χωρών».

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε, επίσης, την Πέμπτη 30 Μαΐου, σε γεύμα εργασίας και συνομίλησε για τα θέματα οικολογικής καινοτομίας με 15 δημοσιογράφους από ευρωπαϊκά ΜΜΕ μεγάλης κυκλοφορίας που συμμετείχαν σε σχετικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες που οργάνωσε η Κομισιόν. Στην συνάντηση είχαν προσκληθεί άλλοι δυο ευρωβουλευτές, ένας πράσινος και ένας από τους φιλελεύθερους.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι και εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων για τα θέματα οικολογικής καινοτομίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Στις 4 Ιουνίου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος θα διοργανώσει ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της έκθεσης του Worldwatch Ιnstitute Ευρώπης με θέμα "Καινοτομία στις Επιχειρήσεις σε μια Ζωντανή Οικονομία - Business Innovation in a Living Economy".

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε πρόσφατα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2013 ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τις 45 καλύτερες προτάσεις οικολογικής καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν προθεσμία έως τις 5 Σεπτεμβρίου του 2013 για να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την άσκηση νέων περιβαλλοντικών λύσεων στην αγορά στους εξής 5 τομείς:

• ανακύκλωση υλικών

• νερό

• βιώσιμα προϊόντα οικοδόμησης

• πράσινη επιχειρηματικότητα

• Τρόφιμα και ποτά

 

Οικολογική καινοτομία είναι εκείνη η μορφή καινοτομίας που συντελεί ή στοχεύει σε σημαντική και αποδείξιμη πρόοδο προς την υλοποίηση του στόχου της βιωσιμότητας, μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας ως προς τις πιέσεις στο περιβάλλον, της επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων και της ενέργειας, του επανασχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών ώστε να υπάρχουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

 

Τα αποτελέσματα 125 έργων οικο-καινοτομίας που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια, σε 5 τομείς ενδιαφέροντος (πράσινες επιχειρήσεις, βιώσιμα υλικά κατασκευών, ανακύκλωση υλικών, τρόφιμα και νερό) παρουσιάζουν θεαματικά αποτελέσματα: εξοικονόμηση 170.000.000 κυβικών μέτρων νερού, 609.000 τόνοι λιγότερα απορρίμματα, 1.6 εκατομμύρια ευρώ συνολικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, εξοικονόμηση 1.4 εκ τόνοι υλικών 11.6 εκ τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, κάθε ευρώ που επενδύθηκε παρήγαγε 20 ευρώ κέρδος σε κάθε έργο, καθώς και δημιουργία 8 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε κάθε έργο.

 

Η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, είναι εμφανής από την ολοένα μεγαλύτερη ανάπτυξη υγιών πράσινων επιχειρήσεων. Οι πράσινες βιομηχανίες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών € 319δις - 2,5% του κοινοτικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - και αυξάνονται κατά 8% ετησίως. Ο τομέας των πράσινων βιομηχανιών απασχολεί 3,4 εκατομμύρια άτομα, με 600.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 2004 και 2008. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν το δυναμικό της οικολογικής καινοτομίας. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε αυτόν τον τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά - με περίπου € 1,3 δισ. το 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει πιθανότητα για τη δημιουργία 20 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας μέχρι το 2020, με την αξιοποίηση της οικολογικής καινοτομίας.

 

Η πράσινη απασχόληση σε αριθμούς

 

Όσον αφορά στον τομέα της “πράσινης” οικονομίας κι επιχειρηματικότητας η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σημειώνει τα εξής:

1. Η αύξηση στην ανακύκλωση βασικών υλικών μεταφράζεται σε 560.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2025

2. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σημαίνει 400.000 θέσεις εργασίες σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες θα δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιούργησαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία. Ως το 2020 υπάρχει προοπτική για 2,8 εργαζόμενους στον κλάδο.

4. Η μετατόπιση της φορολογίας από την απασχόληση στην ενέργεια και τις εκπομπές ρύπων θα μπορούσε να δημιουργήσει 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας ως το 2020.

5. Τέλος, τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας συνδέονται με 2 εκατ. νέες δουλειές ως το 2020.

 

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

 

Η οικολογική καινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το νέο Eco-Innovation Action Plan (Eco-AP) (Σχέδιο δράσης οικο-καινοτομίας) θα δώσει ώθηση σε καινοτομίες που μειώνουν τις πιέσεις στο περιβάλλον και θα γεφυρώσει το κενό μεταξύ καινοτομίας και αγοράς. Οι περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες είναι ευπρόσδεκτες για τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, επομένως η οικο-καινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σειρά μέσων που επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να προωθηθούν οι επενδύσεις στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τεχνολογίες. Βάσει του νέου προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), 430 εκ EUR διατίθενται συνολικά για την προώθηση της οικο-καινοτομίας μέσω διαφόρων μορφών στήριξης, όπως η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων ή οι δραστηριότητες δικτύωσης 195 εκατ. ευρώ που προορίζονται για την στήριξη της πρώτης εφαρμογής και πρώτης εμπορικής αξιοποίησης σχεδίων οικολογικής καινοτομίας, μέσω της προσέγγισης των επιχειρήσεων.

 

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα καθορίσει την πορεία για την οικονομία της ΕΕ, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», ενώ έχει ως στόχο να στηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Μεταξύ των εμβληματικών πρωτοβουλιών της είναι η Ένωση Καινοτομίας (IU), με στόχο να μετατρέψει καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει φέρει τη συζήτηση σχετικά με το τι συνιστά μια «υγιή οικονομία» στο επίκεντρο. Έχει οδηγήσει σε έννοιες όπως το «Green New Deal», «πράσινο κοινωνικό σύμφωνο» και την «πράσινη οικονομία». Πολυάριθμες μελέτες έχουν επισημάνει τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης των περιβαλλοντικών βιομηχανιών, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η εξοικονόμηση κόστους από τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των υλικών, σε συνδυασμό με τις μεγάλες αυξήσεις που σημειώθηκαν στην παραγωγικότητα της εργασίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουν αρχίσει να γίνονται κατανοητά.

 

Η οικολογική καινοτομία (Eco-Innovation) πρέπει να επιταχυνθεί με τρόπο που να ενισχύει την παραγωγικότητα των πόρων, την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Όλο και περισσότεροι σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις αλλά και περιορισμοί των πόρων έχουν οδηγήσει στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που εν τέλει διευκολύνει την ανάδειξη της πράσινης βιομηχανίας.

 

Το Eco-Innovation χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και έχει προϋπολογισμό περίπου €220 εκατ. για την περίοδο 2008-2013. Υποστηρίζει τεχνολογικά δοκιμασμένα προϊόντα που βοηθούν να κάνουν καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών φυσικών πόρων. Το Eco-Innovation είναι το πράσινο σκέλος του CIP και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία (Eco-Innovation Action Plan, EcoAP).

 

Οι ΜΜΕ (SMEs) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικολογική καινοτομία. Η οικολογική καινοτομία μπορεί να είναι μια ιδέα για ένα νέο ξεκίνημα start-up ή νέο προϊόν, καθώς και για βελτιώσεις στις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο του Eco-Innovation είναι οι νέες τεχνολογίες, όμως και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και η εισαγωγή οργανωτικών αλλαγών είναι εξίσου σημαντικά. Στον πυρήνα της, η οικολογική καινοτομία είναι η δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων που είναι ανταγωνιστικά και σέβονται το περιβάλλον με τη μείωση της έντασης των πόρων των προϊόντων και των υπηρεσιών.

 

Η οικολογική καινοτομία παίρνει υπόψη την πλήρη προοπτική του κύκλου ζωής, δεν εστιάζει μόνο στις περιβαλλοντικές πτυχές των επιμέρους βημάτων του κύκλου ζωής. Αυτό δεν σημαίνει μόνο επινόηση νέων προϊόντων και την παροχή νέων υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει, επίσης, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων συνολικά στον τρόπο που σχεδιάζονται, παράγονται, χρησιμοποιούνται, επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται.

 

Οι οικολογικές καινοτομίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα των πόρων, εξοικονομούν χρήματα μειώνοντας το κόστος των υλικών και της ενέργειας. Αυτό το είδος "εξοικονόμησης" συνδέεται ειδικά με την καινοτομία της διαδικασίας και στηρίζεται σε πρωτοβουλίες όπως "καθαρότερη και πιο λιτή» παραγωγή.

 

Η ανάλυση των μελετών περιπτώσεων στη Γερμανία έδειξε ότι οι εταιρείες μπόρεσαν να εξοικονομήσουν περίπου € 200.000 ετησίως, με την εφαρμογή αποδοτικής χρήσης των υλικών στον τομέα της μεταποίησης. Κατά μέσο όρο, οι επενδύσεις αυτές είχαν αποσβεσθεί μετά από 13 μήνες. Οι πολύ μικρές εταιρείες πέτυχαν υψηλή σχετική εξοικονόμηση (ίση περίπου με 11% του ετήσιου κύκλου εργασιών), ενώ οι μεγάλες εταιρείες είχαν υψηλή εξοικονόμηση σε απόλυτα μεγέθη (€ 350.000 κατά μέσο όρο). Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει ένα χάσμα οικολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Μόνο το 15% των επιχειρήσεων στην ΕΕ οικο-καινοτομούν, με μεγάλες διαφορές τόσο στην κλίμακα όσο και το εύρος των αλλαγών σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Η οικολογική καινοτομία έχει έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια να μπει η ΕΕ σε μια πορεία οικονομίας με αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας μειώνοντας έτσι σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε μία από τις περιοχές, τη στέγαση, την κινητικότητα και την τροφή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό αποτελεί μια πίτα αγοράς μεγέθους περίπου $800 δισ. σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2015 και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια αργότερα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη μετατροπή των αγορών από υψηλής κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και φυσικών πόρων, σε υψηλής απόδοσης και χαμηλού άνθρακα/πόρων. Είναι στο χέρι μας η υποστήριξη αυτής της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία κι ένα βιώσιμο μέλλον.

 

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου