Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 24 Μάι 2018
Ο Κορινθιακός Κόλπος ανακηρύχθηκε περιοχή ΙΜΜΑ (Σημαντική περιοχή για τα θαλάσσια θηλαστικά) από την Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία της Φύσης IUCN
Κλίκ για μεγέθυνση

  

Εμβαδόν

379 mi 2 2

Είδη Κριτήρια Επιλεξιμότητα

Κοινό δελφίνι -  Delphinus delphis

Κριτήριο Α? Β (i)? C (i, ii)? D (i)

Ζωνοδέλφινο - Stenella coeruleoalba

Κριτήριο Α? Β (i, ii)? C (i, ii)? D (i)

Διαφορετικότητα θαλάσσιων θηλαστικών 

Tursiops truncatus, Grampus griseus,  Monachus monachus

Περίληψη

Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι ένα μικρός, ημίκλειστος κόλπος στην Ελλάδα. Η θαλάσσιες τοπογραφικές παραλλαγές του, συμπεριλαμβανομένων ηπειρωτικών περιοχών της υφαλοκρηπίδας απότομες έως τον πυθμέμα και βαθιά νερά, προσφέρουν κατάλληλο περιβάλλον για τα ευάλωτα ριγέ δελφίνια ( Stenella coeruleoalba ) της Μεσογείου και  για τα απειλούμενα με εξαφάνιση κοινά δελφίνια ( Delphinus delphis ). Πρόσφατες ληφθείσες  έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν μόνο είκοσι δύο κοινά δελφίνια στον Κορινθιακό Κόλπο, που  ενδέχεται να είναι κρισίμως κινδυνεύοντα σε τοπικό επίπεδο. Η περιοχή είναι μοναδική για  τη διαφορετικότητά της, και  των μικτών ειδών  των κοινωνιών του δελφινιού.

Περιγραφή κριτήρια επιλεξιμότητας

Κριτήριο A - Είδος ή ευπάθειας του πληθυσμού

Η Κόκκινη Λίστα της IUCN κατατάσσει το Μεσογειακό υποπληθυσμό των κοινών δελφινιών που απειλούνται με εξαφάνιση, με βάση την παρατηρούμενη μείωση του αριθμού των ζώων και την έκταση της εμφάνισης, καθώς και την υποβάθμιση της ποιότητας του οικοτόπου σε μεγάλα τμήματα της Μεσογείου. Οι μονάδες του πληθυσμού με μικρό ρύγχοςς κοινά δελφίνια στον Κορινθιακό κόλπο, και το γειτονικό εσωτερικό Ιόνιο Αρχιπέλαγος, είναι οι τελευταίοι εκπρόσωποι αυτού του είδους σε ολόκληρη την Αδριατική και το Ιόνιο πέλαγος, ενώ επίσης απουσιάζουν στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Μεσογείου Θάλασσας. Αυτά τα ζώα στον Κορινθιακό Κόλπο αποτελούν μια γεωγραφικά χωριστή μονάδα διατήρησης που πιθανόν έχει μικρή δημογραφική και γενετική ανταλλαγή και αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού, περιορισμένη κατανομή, και υποψία υβριδοποίησης, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως κρισίμως απειλούμενα σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια που προβλέπονται από την Κόκκινη Λίστα της IUCN για την αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης. Οι μεσογειακοί υποπληθυσμοι του ζωνοδέλφινου, επίσης, αναφέρονται ως Ευάλωτοι στην Κόκκινη Λίστα των απειλούμενων ειδών.

Κριτήριο Β: κατανομή και αφθονία

Υπο-κριτήριο Bi: Μικρές και Resident πληθυσμοί

Τόσο τα κοινά δελφίνια και ριγέ δελφίνια σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι κάτοικοι που απομονώνονται στον ημίκλειστο Κορινθιακό κόλπο. Απουσιάζουν από το δυτικό ρηχό τμήμα του κόλπου και τα νερά του κόλπου της Πάτρας που τους χωρίζουν από τις Ιόνιες μονάδες του πληθυσμού. Η  Ιόνιος πληθυσμός του αριθμού κοινών δελφινιού είναι  μικρότερος από 100 άτομα, ως εκ τούτου τα εκτιμώμενα 22 άτομα που κατοικούν  στο GOC είναι ένα μεγάλο ποσοστό  των ζώων που κατοικούν την παρακείμενη Αδριατικής και του Ιονίου. Αν και πολύ περισσότερο, τα κατ’ εκτίμηση περίπου 1300 ριγέ δελφίνια αντιπροσωπεύουν ένα άγνωστο υποπληθυσμό του ζωνοδέλφινου στο  μέρος της ανατολικής Μεσογείου.

Υπο-κριτήριο BII: Συγκεντρωτικά

Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι το μόνιμο ενδιαίτημα για τα 1300 απομονωμένα ριγέ δελφίνια. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετικά μικρή επιφάνεια του θαλάσσιου χώρου που καταλαμβάνουν, κατά πάσα πιθανότητα αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη μόνιμη συγκέντρωση των ειδών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα (πιθανόν να είναι> 1,5 δελφίνια ανά χλμ2 ).

Κριτήριο Γ: Το κλειδί Κύκλου Ζωής Δραστηριότητες

Υπο-κριτήριο Ci: Αναπαραγωγική Περιοχές

Δεδομένου ότι τόσο το βραχύρυγχο κοινό δελφίνι και η ριγέ ομάδες του πληθυσμού των δελφινιών στον Κορινθιακό Κόλπο είναι απομονωμένες, ολόκληρος ο κύκλος ζωής τους ολοκληρώνεται μόνο μέσα στην περιοχή. Τα ριγέ νεογέννητα δελφίνια παρατηρούνται συχνά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με την επιβεβαίωση αυτή η προσάραξη δεδομένα ως πιθανή περίοδο τοκετό. Τα νεογέννητα και  η θνησιμότητα στα μικρά δελφινάκια (συνολικού μήκους <1 m) καταγράφεται από τον Ιούλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου με σαφή αιχμή στα τέλη Ιουλίου έως τον Αύγουστο, όπως και επίσης παρατηρούμε σε άλλες  περιοχές στην Ελλάδα.

Υπο-κριτήριο CII: Διατροφή Περιοχές

Λόγω της σχετικής απομόνωσής τους από τους πληθυσμούς της ευρύτερης Μεσογείου, τόσο το βραχύρυγχο κοινό δελφίνι και η ριγέ ομάδες του πληθυσμού των δελφινιών στον Κορινθιακό κόλπο εξαρτώνται απόλυτα από την ημίκλειστο οικοσύστημα για να τραφούν. Κεφαλόποδα, κυρίως είδη καλαμαριών, παρατηρούνται συνήθως στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια ερευνών ή κατά τη διάρκεια άμεσης παρατήρησης δελφινιών και αποτελεί ένα σημαντικό θήραμα.

Κριτήριο Δ: Ειδικά Χαρακτηριστικά  

Υπο-κριτήριο Di: Διακριτικός

Οι κοινωνίες δελφινιών στον Κόλπο της Κορίνθου είναι διαφορετικές στο σύνολό τους, λόγω της μοναδικής συμπεριφοράς και  των οικολογικών χαρακτηριστικών τους. Επιπλέον, οι μικτές κοινωνίες ειδών δελφινιών στον κόλπο είναι μοναδικές στον κόσμο για τρεις λόγους: i) ο πληθυσμός ριγέ δελφινιών στον κόλπο είναι η μόνη  ομάδα που είναι γνωστό ότι κατοικέι σε ΄έναν ημίκλειστο κόλπο, κατοικούν και απομονώνονται από άλλους πελαγικούς μονάδες πληθυσμούς του είδους αυτού, ii) τα μόνιμα τρία-είδη  δελφίνια (κοινά, ριγέ, τα σταχτοδέλφινα) στον Κορινθιακό Κόλπο είναι ένα μοναδικό φαινόμενο συμβίωσης των θαλάσσιων θηλαστικών μεταξύ τους, διαφορετικών οικολογικών αναγκών και  χαρακτηριστικών  συμπεριφοράς, iii) ο κόλπος είναι η μόνη γνωστή περιοχή στον κόσμο, όπου τα υβρίδια μεταξύ των δύο διαφορετικών γενών  Stenella και Delphinus  φυσικά συνεχώς αναπαράγονται και   επιβιώνουν.

 

Area Size

2 379 km2

Qualifying Species and Criteria

Common dolphin – Delphinus delphis

Criterion A; B (i); C (i, ii); D (i)

Striped dolphin – Stenella coeruleoalba

Criterion A; B (i, ii); C (i, ii); D (i)

Marine Mammal Diversity 

Tursiops truncatus, Grampus griseus, Monachus monachus

Summary

The Gulf of Corinth is a small, semi-enclosed embayment in Greece. Its marine topographic variations, including continental shelf areas, steep bottom relief, and deep waters, offer suitable habitat for Vulnerable Mediterranean striped dolphins (Stenella coeruleoalba) and Endangered common dolphins (Delphinus delphis). Recent mark-recapture surveys showed that there are only twenty-two common dolphins in the Gulf of Corinth, likely to be Critically Endangered locally. The area is unique for its diverse and mixed-species dolphin societies.

Description of Qualifying Criteria

Criterion A – Species or Population Vulnerability

The IUCN Red List classifies the Mediterranean subpopulation of common dolphin as Endangered, based on observed declines in the number of animals and extent of occurrence, as well as deterioration in the quality of habitat in large portions of the Mediterranean Sea. The population units of short-beaked common dolphins in the Gulf of Corinth, and the neighbouring inner Ionian Sea Archipelago, are the last representatives of this species in the entire Adriatic and Ionian Seas, while they are also absent in the largest portion of the eastern Mediterranean Sea. These animals in the Gulf of Corinth constitute a geographically distinct conservation unit that likely has little demographic and genetic exchange and faces a high risk of extinction. Due to its small population size, limited distribution, and suspected hybridization, could potentially qualify as Critically Endangered under standard criteria provided by the IUCN Red List to assess extinction risk. The Mediterranean subpopulations of striped dolphin are also listed as Vulnerable in the IUCN Red List of Threatened Species.

Criterion B: Distribution and Abundance

Sub-criterion Bi: Small and Resident Populations

Both common dolphins and striped dolphins are resident and according to all evidence isolated in the semi-enclosed Gulf of Corinth. They are absent in the western shallow part of the gulf and the waters of the Gulf of Patras that separate them from the Ionian population units. The Ionian population unit of common dolphin’s number fewer than 100 individuals, therefore the estimated 22 individuals that inhabit the GOC are a large proportion of the animals inhabiting the adjacent Adriatic and Ionian. Although much more, the estimated approximately 1300 striped dolphins represent an unknown proportion of the eastern Mediterranean striped dolphin subpopulation.

Sub-criterion Bii: Aggregations

The Gulf of Corinth is the permanent habitat of about 1300 isolated striped dolphins. Considering the relatively small surface of the sea area that they occupy, they likely represent the highest permanent concentration of the species in the entire Mediterranean Sea (likely to be >1.5 dolphin’s km2).

Criterion C: Key Life Cycle Activities

Sub-criterion Ci: Reproductive Areas

Given that both the short-beaked common dolphin and the striped dolphin population units in the Gulf of Corinth are isolated, their entire life cycle is completed only inside the area. Striped dolphin newborns are commonly observed during summer with stranding data confirming this as the likely calving period. Newborn and young calf (total length <1 m) mortality is recorded from July to early September with a clear peak in late July to August, as in also observe for other areas in Greece. Sub-criterion Cii: Feeding Areas

Due to their relative isolation from populations in the wider Mediterranean, both the likely short-beaked common dolphin and the striped dolphin population units in the Gulf of Corinth totally depend on the semi-enclosed ecosystem to feed. Cephalopods, particularly squid species, commonly observed at surface during surveys or during direct observations of dolphins and are a likely an important prey.

Criterion D: Special Attributes  

Sub-criterion Di: Distinctiveness

The dolphin societies in the Gulf of Corinth are distinct as a whole because of their unique behavioural and ecological characteristics. In addition, the mixed species dolphin societies in the gulf are unique in the world for three reasons: i) the striped dolphin population unit in the gulf is the only one known to inhabit a semi-enclosed gulf and be resident and isolated from other pelagic population units of this species, ii) the permanent three-species mixed pods of dolphins (common, striped, Risso’s dolphin)  in the Gulf of Corinth is a unique phenomenon of marine mammal symbiosis between species of different ecological needs and behavioural characteristics, iii) the gulf is the only known area in the world, where hybrids between the two different genus of Stenella and Delphinus are naturally and continuously produced and survive.

Supporting Information

Aguilar, A., Gaspari, S., 2012. Stenella coeruleoalba (Mediterranean subpopulation). The IUCN Red List of Threatened Species 2012. e.T16674437A16674052.

Bearzi G., Agazzi S., Gonzalvo J., Costa M., Bonizzoni S., Politi E., Piroddi C., Reeves R.R. 2008. Overfishing and the disappearance of short-beaked common dolphins from western Greece. Endangered Species Research 5:1-12.

Bearzi, G. 2006. Short-beaked common dolphin Delphinus delphis (Mediterranean subpopulation). 2003 Assessment. Pp. 130-136 in Reeves R.R., Notarbartolo di Sciara G. (compilers and editors). The status and distribution of cetaceans in the Black Sea and Mediterranean Sea. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain.

Bearzi, G., Fortuna, C.M., Reeves, R.R., 2012. Tursiops truncatus (Mediterranean subpopulation). The IUCN Red List of Threatened Species 2012. e.T16369383A16369386.

Bearzi, G., Bonizzoni, S., Santostasi, N.L., Furey, N.B., Eddy, L., Valavanis. V.D., Gimenez, O. 2016. Dolphins in a scaled-down Mediterranean: the Gulf of Corinth’s odontocetes. Advances in Marine Biology 75: Mediterranean Marine Mammal Ecology and Conservation. ISSN 0065-2881. http://dx.doi.org/10.1016/bs.amb.2016.07.003

Frantzis, A., Herzing, D. 2002. Mixed-species associations of striped dolphins (Stenella coeruleoalba), short-beaked common dolphins (Delphinus delphis) and Risso’s dolphins (Grampus griseus) in the Gulf of Corinth (Greece, Mediterranean Sea). Aquat. Mamm. 28, 188–197.

Frantzis, A., Alexiadou, P., Paximadis, G., Politi, E., Gannier, A., Corsina-Foka, M. 2003. Current knowledge of the cetacean fauna of the Greek Seas. J. Cetacean Res. Manag. 5, 219–232.

Frantzis, A. 2009. Cetaceans in Greece: Present status of knowledge. Initiative for the Conservation of Cetaceans in Greece, Athens, Greece, 94 pp.

Gaspari, S., Natoli, A. 2012. Grampus griseus (Mediterranean subpopulation). The IUCN Red List of Threatened Species 2012. e.T16378423A16378453.

Giakoumi, S., Katsanevakis, S., Vassilopoulou, V., Panayotidis, P., Kavadas, S., Issaris, Y., Kokkali, A., Frantzis, A., Panou, A., Mavrommati, G. 2012. Could European marine conservation policy benefit from systematic conservation planning? Aquat. Conserv. 22, 762–775.

Giannoulaki, M., Markoglou, E., Valavanis, V.D., Alexiadou P., Cucknell, A.C., Frantzis, A. 2017. Linking small pelagic fish and cetacean distribution to model suitable habitat for coastal dolphin species, Delphinus delphis and Tursiops truncatus, in the Greek Seas (Eastern Mediterranean). Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 27(2), 436-451.

Gomez de Segura, A., Crespo, E.A., Pedraza, S.N., Hammond, P.S., Raga, J.A. 2006. Abundance of small cetaceans in the waters of the central Spanish Mediterranean. Marine Biology, 150, 149–160.

Gonzalvo, J., Costa, M. 2016. Will there be any reward for common dolphin perseverance? In: Report of the 1st International Workshop Conservation and research networking on short‐beaked common dolphin Delphinus delphis in the Mediterranean Sea Ischia Island, Italy, 13‐15 April 2016, p. 41.

Issaris, Y., Katsanevakis, S., Pantazi, M., Vassilopoulou, V., Panayotidis, P., Kavadas, S., Kokkali, A., Salomidi, M., Frantzis, A., Panou, A., Damalas, D., Klaoudatos, D., Sakellariou, D., Drakopoulou, V., Kyriakidou, C., Maina, I., Fric, J., Smith, C., Giakoumi, S., Karris, G. 2012. Ecological mapping and data quality assessment for the needs of ecosystem-based marine spatial management: case study Greek Ionian Sea and the adjacent gulfs. Mediterr. Mar. Sci. 13, 297–311.

IUCN, 2012a. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 4.0. IUCN, Gland.

IUCN, 2012b. Red List Categories and Criteria: Version 3.1, second ed. IUCN, Gland.

Lauriano, G., Panigada, S., Canneri, R., Manca Zeichen, M., Notarbartolo di Sciara, G. 2010. Abundance estimate of striped dolphins (Stenella coeruleoalba) in the Pelagos Sanctuary (NW Mediterranean Sea) by means of line transect survey. J. Cetacean Res. Manage. 11(3): 279–283.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΔΩ
 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου