Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 15 Αύγ 2014

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέθεσε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Ν. Τσούκαλης σχετικά με την άμεση ανάγκη παρέμβασης της Πολιτείας για την Καταδίκη της Ελλάδας για την χωματερή της Ζακύνθου.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

«To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση στην υπόθεση C-600/12 Επιτροπή κατά Ελλάδας καταδίκασε την περασμένη Πέμπτη 17-07-2014 την Ελλάδα για την ανεξέλεγκτη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός του εθνικού θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου. Ο εν λόγω κορεσμένος ΧΥΤΑ βλάπτει τον οικότοπο της θαλάσσιας χελώνας «Caretta-Caretta».

 

Το Ευρωδικαστήριο κρίνει ότι η λειτουργία ενός δυσλειτουργικού και κορεσμένου XYTA, η Ελλάδα παρέβη την οδηγία για τα απόβλητα αλλά και την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Η νομοθεσία της Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να απαγορεύουν την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ελλάδα παρέβη επίσης την οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς ανανέωσε παράνομα την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

 

Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου έχει συμπεριληφθεί από το 2006 στις «περιοχές Natura 2000» λόγω της παρουσίας της θαλάσσιας χελώνας «Caretta-Caretta». Ωστόσο, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί από το 1999 η λειτουργία ΧΥΤΑ εντός του πάρκου έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον φυσικό οικότοπο του συγκεκριμένου είδους χελώνας . Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός διαχειρίσεως αποβλήτων για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων προέβλεπε από το 2005 (έτος της προγραμματισμένης παύσεως λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ) την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ σε άλλη θέση στη Ζάκυνθο. Το 2005, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου πρότεινε 5 πιθανές θέσεις για τον νέο ΧΥΤΑ (για δύο εξ αυτών, οι οποίες βρίσκονται σε ορεινή περιοχή, δόθηκε άλλωστε θετική γνωμοδότηση το 2008). Ωστόσο, ο εν λόγω Σύνδεσμος παρέλειψε να υποβάλει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ.

 

Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ εξακολουθεί να λειτουργεί εντός του θαλάσσιου πάρκου, παρά το γεγονός ότι η άδεια λειτουργίας του και οι σχετικοί περιβαλλοντικοί όροι έχουν παύσει να ισχύουν από το 2006. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε, παράλληλα με τις εργασίες αποκαταστάσεως και βελτιώσεως του χώρου, να συνεχιστεί η εναπόθεση των αποβλήτων της Ζακύνθου στον εν λόγω ΧΥΤΑ έως την έναρξη λειτουργίας του νέου ΧΥΤΑ (ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία λήξεως της ισχύος των νέων περιβαλλοντικών όρων, η οποία ανανεώθηκε το 2011 με υπουργική απόφαση). Θεωρώντας ότι η Ελλάδα παρέβη την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή άσκησε προσφυγή λόγω παραβάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου με τα γνωστά αποτελέσματα της καταδικαστικής απόφασης.

 

Καθημερινά κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν τον κίνδυνο τα φράγματα και οι στηρίξεις του ΧΥΤΑ να υποχωρήσουν και το περιεχόμενο υλικό να καταρρεύσει ανεξέλεγκτο στην παράκτια ζώνη. Πέραν της καταδίκης το νησί της Ζακύνθου, εν μέσω τουριστικής περιόδου, υφίσταται δυσφήμιση και αντιμετωπίζει ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα: πού θα αποτεθούν τα απορρίμματα;

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1) Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να παύσει το συντομότερο η λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός του εθνικού θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου; Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες για τη χωροθέτηση νέου χώρου

2) Σε ποιες συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ζημία που έχει συντελεστεί εντός του εθνικού θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου;

3) Ποιος έλεγχος έχει γίνει εκ μέρους του Υπουργείου σας στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που με Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκαν και παρατάθηκαν τον Ιούνιο 2011 (ΥΠΕΚΑ ΑΠ 199958-08-06-2011 & ΑΔΑ 4Α3Ι0-Μ3);»

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου