Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 02 Δεκ 2016
ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας: Ρεαλιστικό και φιλόδοξο πλαίσιο με δυναμική και προτεραιότητες για την διαχείριση των απορριμμάτων
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Αλλάζει ριζικά το πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έναν σχεδιασμό βιώσιμο, δίκαιο και με αποκεντρωμένο χαρακτήρα που υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ασφαλή τελική διάθεση σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ), το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των γενικών κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Εθνικό Σχέδιο για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, όλοι μαζί, φορείς και πολίτες, πλέον, θα πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και αποτελεσματικά για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ.

«Έχουμε αναλάβει αυτή την υποχρέωση και μέσα από μακρά διαβούλευση καταλήξαμε σε ένα σχέδιο που σκοπό έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, την προστασία του περιβάλλοντος και την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μας» σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας και κατέληξε: «Ο νέος ΠΕΣΔΑ είναι μια πυξίδα, ένα πλαίσιο ρεαλιστικό και φιλόδοξο με δυναμική και προτεραιότητες. Πρέπει επιτέλους, να κάνουμε μία ύστατη προσπάθεια μαζί για να απαλλαγούμε πλέον, από τη γάγγραινα αδυναμίας να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας».

Ο ΠΕΣΔΑ, σαν στρατηγικό κείμενο αναφοράς, καλύπτει τέσσερις βασικές κατηγορίες αποβλήτων:

1. Απόβλητα αστικού τύπου

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης αναφέρθηκε στους στόχους του ΠΕΣΔΑ:

• Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας.

• Εφαρμογή της ιεράρχησης όπως αυτή ορίζεται α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και ε) διάθεση.

• Μείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).

• Εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και χωριστή επεξεργασία των συλλεγέντων αποβλήτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, κ.λπ).

• Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

• Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας.

• Χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

• Προώθηση της οργάνωσης, με την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των άλλων ρευμάτων αποβλήτων, πλην των αστικών.

• Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε μόνιμη βάση.

«Πλέον φθάνουμε στο τέλος μιας κοπιαστικής διαδικασίας που ανέλαβε η Περιφερειακή Αρχή εκ μέρους των Δήμων, όμως με την άριστη συνεργασία όλων υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών μας, ως αιρετή Περιφερειακή Αρχή που από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, αναγνωρίσαμε την κρισιμότητα του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, μπήκαμε μπροστά, δε φοβηθήκαμε και σχεδιάσαμε βάσει της κείμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας» συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας.

Κλείνοντας, αυτό που επεσήμανε στο Σώμα, είναι πως όλοι μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε στο σύνολό του τον ΠΕΣΔΑ και επιπλέον, μαζί με τους συμπολίτες μας να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα απορρίμματά μας μέσω της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.

«Να αλλάξουμε κουλτούρα και σκέψη όσον αφορά τα απορρίμματα. Όλοι μαζί θα το πετύχουμε» κατέληξε ο κ. Κατσιφάρας.

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε

Να υπενθυμίσουμε πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε με διαπιστωτική πράξη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εκπονήσει την αναθεώρηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ μέσα από τη σύνταξη δύο μελετών: Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που την ακολουθεί, καθώς ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε συγκροτηθεί ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ, ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εκπόνηση και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ. Και αυτό συνέβη με ευθύνη των Δήμων της Περιφέρειας που δεν ενεργοποιήθηκαν, καθώς και του ίδιου του κράτους που με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων έδινε δυνατότητα παράτασης/αναβολής της αναγκαστικής λειτουργίας του.

Συγκέντρωσε όλα τα ψηφισμένα Τοπικά Σχέδια στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 και τον Φεβρουάριο 2016 παρουσιάστηκε το προσχέδιο του ΠΕΣΔΑ όπως προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων και των προτάσεων. Στις 18 Απριλίου κατατέθηκε το τελικό κείμενο του ΠΕΣΔΑ αλλά και η ΣΜΠΕ στα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, από τα οποία υπάρχουν οι δύο θετικές γνωμοδοτήσεις για την επίτευξη των στόχων που επιβάλλει ο Εθνικός Σχεδιασμός.

Στις 28 Αυγούστου, δόθηκε ομόφωνα η θετική γνωμοδότηση από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και έτσι έκλεισε ο κύκλος των γνωμοδοτήσεων. Ακολούθησε η λήξη της διαβούλευσης που έγινε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς και εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και τέλος εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ.

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου