Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 27 Σεπ 2011
Καλλικράτης -  28 Οκτωβρίου 2010 22:31
Κλίκ για μεγέθυνση

Στην πράξη είναι φυσικό να δημιουργεί προβλήματα η διεύρυνση των νέων Δήμων. Η γεωγραφική και η πληθυσμιακή. Και προκύπτουν αμέσως ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των απλών προβλημάτων της καθημερινότητας για τους δημότες απόμακρων και απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου.

Αυτή η διοικητική καινοτομία θ'αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, όταν ο κάθε δήμαρχος επιμείνει προσωπικά να μη λειτουργήσει το «αυτοτελές γραφείο» διοικητικής βοήθειας, μόνο με τους παραδοσιακούς κανόνες και νοοτροπία του δημόσιου τομέα.

Οι συμπολίτες μας έχουν εύλογα ερωτήματα όσον αφορά στις τελικές ρυθμίσεις, τη συμπαράσταση του δημότη και της επιχείρησης και τη διοικητική βοήθεια.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να ανατρέξει κάθε πολίτης στον Νόμο για ενημέρωση, αναφέρω εδώ τα σχετικά άρθρα που δίνουν την απάντηση:

Άρθρο 71: (Ν 3852/2010 «Καλλικράτης»)

Παρ.2: ¨Δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδα»:

Κάθε δήμος τηρεί τα βιβλία και τα αρχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος ψηφιακής τήρησης βιβλίου και αρχείου».

Άρθρο 77: (Συμπαράσταση του δημότη και της επιχείρησης).

Παρ. 1: «Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης...»

3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου...και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα...».

Άρθρο 98: «Διοικητική βοήθεια».

Παρ. 1: ¨Οι δήμοι συνιστούν ειδικό αυτοτελές γραφείο, το οποίον υπάγεται απευθείας στον δήμαρχο, για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

2. Στο ανωτέρω γραφείο τοποθετούνται και υπηρετούν με απόφαση του δημάρχου, υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ανάλογη διοικητική εμπειρία, προς παροχή κατ'οίκον εξυπηρετήσεως των δημοτών, της προηγούμενης παραγράφου ως «δημοτικοί ανταποκριτές» για το σύνολο των αρμοδιοτήτων του.

3. Ο δήμος δια του ειδικού γραφείου της παρ. 1 και οι υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι συνεργάζονται με τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. και αξιοποιούν την εθελοντική προσφορά δημοτών.

Άρθρο 283 ( Ν. 2852/2010 «Καλλικράτης») - Τελικές ρυθμίσεις:

Παρ. 18: «Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων που εδρεύουν σε συνεννούμενους δήμους και δε στερούν τους δημότες εξυπηρετήσεων που παρείχοντο από τον καταργούμενο δήμο».

* * *

Αναφέρθηκα στα άρθρα αυτά επειδή, σε συζήτηση που άκουσα στο καφενείο, διατυπώνονταν ερωτήματα και αμφιβολίες ως προς την λειτουργία του νέου αυτοδιοικητικού Νόμου «Καλλικράτης». Όπως: «Τώρα είναι που θα διαλυθούμε τελείως...», «Τρέχα-γύρευε στο Αίγιο να εξυπηρετηθείς, να χασομεράς και να ταλαιπωρείσαι για ένα πιστοποιητικό ή κάποιο αίτημα...!».

Δεν είναι έτσι. Έχουν όλα προβλεφθεί για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όσον αφορά, όμως, για τα έργα, θα εξαρτάται από τα δραστήρια ή μη άτομα, που θα εκλεγούν σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα (χωριό).

Πόσο θα τρέξουν, θα ζητήσουν, θα ενοχλήσουν και θα ενδιαφερθούν, θα πιέσουν...!

Ασφαλώς, χρειάζεται σωστή επιλογή! Όχι κομματική!

Ας μάθουμε επιτέλους να ψηφίζουμε ικανούς και «καθαρούς» ανθρώπους. Ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν κρίνουν κυβερνήσεις.

Καλή επιτυχία στην εκλογή των καταλληλότερων, ικανών και πρόθυμων να διαθέσουν τον εαυτό τους στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών τους.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου