Loading...

Κατηγορίες

Κυριακή 14 Σεπ 2014

 

 

Αξιότιμοι αναγνώστες, τα ακίνητα στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια δέχονται μια άδικη και αντισυνταγματική - κατά την γνώμη μου - επίθεση από μια Κυβέρνηση που ευθύνεται ακέραια και συνολικά για την σημερινή κατάσταση της Ελλάδας μας, με τα τεράστια χρέη, τα ελλείμματα, την ανεργία και την φτωχοποίηση ενός μεγάλου μέρους του Ελληνικού λαού.

Είναι άδικη η φορολόγηση γιατί το σύνολο σχεδόν των ακινήτων είναι ήδη φορολογημένο με τις γονικές παροχές, τις δωρεές, τις κληρονομιές και τις μεταβιβάσεις - πωλήσεις. Γιατί άραγε δεν επιβάλλεται ένας χαμηλός έστω ενιαίος φόρος, αναλογικός στο 0,3 ή 0,5 % περίπου ώστε όλοι οι έλληνες πολίτες να πληρώσουν τον φόρο σύμφωνα με την ποσότητα ακινήτων που ο καθένας κατέχει; Προσπαθούν σήμερα να ξεζουμίσουν τους έλληνες πολίτες ζητώντας εξωφρενικά ποσά και μάλιστα από ακίνητα που δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα όπως τα ξενοίκιαστα διαμερίσματα, τα χέρσα χωράφια κ.ά.

Στο Σύνταγμά μας υπάρχει το άρθρο 5 που αναφέρεται στα χρηστά ήθη και το ήθος που πρέπει να διέπει τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά για αυτούς είναι ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ. Επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρεται ότι οι έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη , ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ. Ο σημερινός ενιαίος φόρος που επιβάλλεται υπολογίζεται βάσει των αντικειμενικών αξιών του έτους 2007 οι οποίες δεν έχουν καμμιά σχέση με την σημερινή κατάσταση της κτηματαγοράς. Θα πρέπει άμεσα να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες διαφορετικά ο καταλογιζόμενος φόρος θα είναι παράνομος και υπό την κρίση των δικαστηρίων. Ο ΕΝΦΙΑ είναι παράνομος διότι οι διατάξεις του νόμου για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ( Ν.1249/82 και τροποποιήσεις Ν.1473/84 και Ν.1882/90 ) ορίζουν ότι οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων. Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους καθορίζονται με αποφάσεις του αρμοδίου Υπουργείου των Οικονομικών, μετά από εισήγηση επιτροπών που αποτελούνται από μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία.

Ήδη σήμερα οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων δεν έχουν αλλάξει και ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται βάσει των τιμών του 2007. Η αναπροσαρμογή των τιμών έπρεπε να γίνει το βραδύτερο ανά διετία. Πως θα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες σήμερα τους φόρους που επιβάλλονται όταν η κτηματαγορά των ακινήτων έχει στην ουσία καταρρεύσει και οι πραγματικές τιμές πώλησης είναι κατά πολύ χαμηλότερες των αντικειμενικών; Δεν κινδυνεύει με κατάσχεση της περιουσίας του ή πώλησής της σε τιμές εξευτελιστικές;

Πιστεύω προσωπικά πως το Σύνταγμά μας παραβιάζεται αφού το άρθρο 17 αναφέρει ότι κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης.

Αξιότιμοι αναγνώστες, σοβαροί νομικοί της χώρας μας θεωρούν τον ΕΝΦΙΑ νόμο αντισυνταγματικό που θα οδηγήσει σταδιακά και μαθηματικά σε δήμευση των μικρών ή μεσαίων κυρίως περιουσιών.

Τα λίγα ή περισσότερα ίσως χρήματα που έχουν οι ελληνικές οικογένειες για κάλυψη έκτακτων περιστατικών υγείας ή γενικότερων προσωπικών προβλημάτων θα εξανεμιστούν και θα οδηγήσουν στην απόγνωση χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης δεν επιβάλλεται προοδευτική αλλά αναλογική φορολόγηση με σταθερούς και λογικούς συντελεστές και όχι με προοδευτικούς φορολογικής αλχημείας, διότι απλούστατα δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει ο λεγόμενος πολλαπλασιαστής της οικονομίας με μια αισθητή αύξηση των Επενδύσεων και του Εθνικού Εισοδήματος.

 

Με εκτίμηση

 

Σωτηρόπουλος Σωτήρης

Πολιτικός Επιστήμων - Δημοσιολόγος

 

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου