Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 03 Ιούλ 2017
Απορρίμματα, περιβάλλον, απορίες
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Η εκτεταμένη αποχή από την καθημερινήν συλλογήν οικιακών απορριμμάτων, δημιούργησε μιαν άκρως αποπνικτικήν ατμόσφαιραν ανά τας οδούς και τας ρύμας των πόλεων, με απειλήν μολυσματικών ασθενειών. Πέραν αυτών όμως ήλθαν στην επιφάνειαν και άλλες αποκαλύψεις. Αναφέρομεν μερικές.

 

Στους τεράστιους όγκους, εκτός κάδων, απορριμμάτων, ήταν εμφανής η ανάμιξη απορριμμάτων και ανακυκλωσίμων υλικών. Χάρτινα κιβώτια, πλαστικές λεκάνες , μπουκάλια και πολλά όμοια ήταν όλα αναμίξ πεταμένα στους δρόμους! Τα απορριμματοφόρα συλλογής, δεν θα κάμουν διάκριση, αλλά θα τα συλλέξουν όλα ως απορρίμματα, χωρίς διάκριση ανακυκλωσίμων ή μη. Συμφώνως με τους υπολογισμούς ειδικών τα προς συλλογήν απορρίμματα πλησιάζουν σ’ όλην την Ελλάδα τους 30.000 τόννους!! (Μάλλον πρέπει να είναι περισσότερα). Απ’ αυτούς, περίπου 6.000 τόννοι θα είναι ανακυκλώσιμα, τα οποία θα οδηγηθούν στις χωματερές και όχι στους ειδικούς χώρους διαλογής. Με τον τρόπον αυτόν γινόμεθα αίτιοι της επιβαρύνσεως του περιβάλλοντος και δεν συμβάλλομεν στην διαλογήν των απορριμμάτων τα αποτελέσματα της οποίας είναι πολλαπλώς επωφελή.

 

Από τα απόβλητα στην κομποστοποίηση οδηγείται ένα πολύ μικρόν ποσοστόν, με αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική ζημία αλλά και επιβάρυνση πάλιν του περιβάλλοντος. Η κομποστοποίηση περιορίζει αισθητώς τα απόβλητα που οδηγούνται στις χωματερές και παράγει σπουδαία λιπάσματα πλέον των άλλων ωφελημάτων. Γιατί δεν φροντίζει την περίπτωση αυτή η κυβέρνηση με εμμονήν;

 

Ένα άλλον συμβάν το οποίον πρέπει να εξαρθεί ιδιαιτέρως είναι ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων!! Ο Έλληνας παράγει απόβλητα περίπου 1,90 κιλού την ημέραν ενώ κάτοικοι άλλων χωρών από 100 – 500 γραμμάρια την ημέραν! Το ποσοστόν αυτό ήταν υψηλόν κατά τις ημέρες εκτός οικονομικής κρίσεως για την Ελλάδα. Πώς μετά την αφόρητην κρίση και πενίαν των Ελλήνων, τα απορρίμματα παραμένουν τόσον υψηλά;; Τι πετούν ως απόβλητα οι Έλληνες καθημερινώς; Υπολείμματα φαγητών, περικαλύμματα αγοράς αγαθών, περιττά σκεύη, τι άλλο; Και πως εντός 14 ημερών αποχής συγκομιδής αποβλήτων συσσωρεύτηκαν τόσα απορρίμματα; Είναι απορίας άξιον αλλά και ανεξήγητον. Δεινοπαθεί ο Έλληνας, σιτίζεται σε συσσίτια, είναι άνευ χρημάτων ή όχι; Το πλήθος των οικιακών αποβλήτων δεν συνηγορεί υπέρ αυτών. Μήπως κάνομεν λάθος εκτίμηση; Πάντως ο κάδος απορριμμάτων της περιοχής μου δεν υπερχείλισε και δεν υπήρξεν καμμία σακκούλα πεταμένη έξω από αυτόν.

 

Ο τεράστιος όγκος των οικιακών αποβλήτων θα πρέπει να περιορισθεί. Δεν μειώθηκε καθόλου από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσεως κι εφεξής. Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί αυτό; Την παρατήρηση αυτήν σχολιάζουν πολλά χρόνια τώρα παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Καμμία αλλαγή από τους Έλληνες.

 

Πέραν αυτών των απλών αποριών, έχομεν να παρατηρήσομεν μετά πικρίας, ότι τον διαχωρισμόν των ανακυκλωσίμων , ελάχιστοι τον τηρούν. Προσέρχονται στον χώρον των κάδων και ενώ υπάρχουν δύο διαφορετικοί μπροστά τους, κατά τρόπον απαράδεκτον ρίχνουν τα ανακυκλώσιμα στα προοριζόμενα για την χωματερήν!! Κανένας διαχωρισμός! Καμμία τήρηση των συστάσεων περί διαχωρισμού των υλικών, ώστε να επέρχεται στοιχειώδης προστασία του περιβάλλοντος και των υγειονομικών όρων. Αν δε και τα υπολείμματα τροφών τα διαχωρίζαμεν προς κομποστοποίηση, οι χωματερές ουδέποτε θα γέμιζαν!! Τώρα είναι υπερπλήρεις, με πολύτιμα παράγωγα, αναμεμειγμένα με τα άχρηστα.

 

Γιατί συμβάλλομεν σ’ ένα οικολογικόν έγκλημα;; Χρειάζεται ποινική διάταξη για να το αποφύγομεν;;

 

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου