Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 12 Ιούν 2017
Σκωράρουν την Ελληνικήν Γλώσσαν
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

 

Με αφορμήν θλιβερά και ανεξέλεγκτα συμβάντα και νεκρόν νεαρόν άτομον στην περιοχήν του Δήμου Αχαρνών, κατακλύσθηκαν οι ειδήσεις με τον όρον «Μενίδι»!! Προφορικές και σε υποτίτλους.

 

Πρόκειται για ονομασία η οποία δεν είναι σε χρήση, στα επίσημα έγγραφα. Στο επίσημον Λεξικόν των Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος καλείται «Δήμος Αχαρνών». Ο Αριστοφάνης σχετικόν έργον του, το τιτλοφορεί «Αχαρνής».

 

Ο Νόμος 3852/2010 (Καλλικράτης), ομιλεί για Δήμον Αχαρνών, με έδραν τις Αχαρνές, αποτελούμενον από τον Δήμον Αχαρνών και Θρακομακεδόνων.

 

Πρόκειται για ιστορικόν Δήμον, από τους μεγαλυτέρους και πολυανθρωποτέρους της Αρχαιότητος, ανήκοντα στην Οινηίδα φυλήν και απέχοντα 60 στάδια από το Κλεινόν Άστυ ήτοι 11 χιλιόμετρα περίπου. Ήταν σύμμαχος των Αθηναίων με ισχυρούς και μαχητικούς στρατιώτες. Πόλη με σπουδαίον πνευματικόν και καλλιτεχνικόν παρελθόν.

 

.

Η ονομασία Αχαρναί προκύπτει ι από την λέξη αχάρνα και αχάρνις (η) ή άχαρνος, αχαρνώς (ο), που είναι ο ροφός, ένα είδος μεγάλου ψαριού. Σχετικώς με την ονομασίαν Μενίδι έχουν εκφρασθεί κατά καιρούς αρκετές γνώμες.

 

Ο βασιλιάς της Σπάρτης Αρχίδαμος, κατά το πρώτον έτος του Πελοποννησιακού πόλεμου κατέστρεψε σχεδόν τελείως τις Αχαρνές. Τότε κωμικός της αρχαιότητας, είπε. «Ουκ έστι ήδη Αχάρνα αλλά Μαινίδιον». Η συγκριτική αυτή προσηγορία ότι δηλ. δεν υπάρχει πλέον Αχάρνα (ροφός), αλλά Μαινίδιον = μαρίδα δείχνει σε λογοπαίγνιον την καταστροφήν και δεν δημιούργησε αλλαγήν ονόματος, αφού κάτι ανάλογον δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Σε ανάλογον πνεύμα και η φράση του Περικλή, όταν του ζητήθη να βοηθήσει τους Αχαρνείς είπε «δεν θα ασχοληθώ με μίαν μαινίδα», δηλ. περιφρονητική έκφραση για Αχάρνα = ροφός που την απεκάλεσε μαρίδα. Οι δύο αυτές αναφορές επιβεβαιούν ότι Αχαρναί = ψάρι.

 

Ο όρος Μενίδι, σε καμμίαν περίπτωση δεν προέρχεται από τις προμνησθείσες αναφορές. Άλλωστε διαφέρει ορθογραφικώς. Δόθηκε στην περιοχή από Αρβανίτες τους οποίους προσκάλεσαν Βενετοί να εγκατασταθούν εκεί, 1373 -1382, αλλά η ονομασία δεν επεκράτησε. Και η ονομασία από γαιοκτήμονα Μενίδην, είναι σε αμφισβήτηση.

 

Ανεξαρτήτως πάντως των ετυμολογικών θέσεων, το επίσημον όνομα του Δήμου είναι Αχαρναί. Και αυτό έπρεπε να κυριαρχεί στις προαναφερθείσες ειδήσεις. Δεν γνωρίζω αν κάποιοι Σταθμοί χρησιμοποίησαν την ορθήν αναφοράν. Τέσσερις πάντως που παρακολούθησα ήταν αρνητικές.

 

Όσον απλούν και αν φαίνεται το θέμα, δεν παύει να είναι εξόχως σημαντικόν και αυτό γιατί συνεχώς αποξενωνόμεθα από την Γλώσσαν μας και χρησιμοποιουμεν κατά κόρον και κατά πρόκληση αλλότριες λέξεις, μετ’ αυξημένης μάλιστα υπερηφανείας!! Το ξενόγλωσσον λεξιλόγιον στα δελτία ειδήσεων και την έντυπην ειδησεογραφίαν, είναι κυρίαρχον. Οι χρήστες σε ποίους απευθύνονται; Στους Έλληνες ολοκλήρου της επικρατείας ή στους παροικούντες το Κολωνάκι;;;

 

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου